Artikelen door wp2

Zorgen om de Zorg

Het CDA gaat voor goede zorg, in de WMO, voor de chronisch zieken en gehandicapten, voor de mantelzorgers enz. Het ZORGGELD moet dan ook besteed worden aan de ZORG! Dat roept het CDA al jaren! Eindelijk roept WIJ PUTTEN het nu ook. Veel Puttenaren ontvangen goede zorg, maar het kan beter! Een paar voorbeelden: Zorggeld wordt […]

Een mistige donderdag

Afgelopen donderdag 27 november was een mistige dag. De mist trok in de loop van de dag weliswaar op, maar keerde in alle hevigheid ’s avonds weer terug in de Raadzaal, waar de gemeenteraad zich boog over een voorstel van het college tot Intensivering van Re-integratie. Dat betekent dat vanwege de steeds terugkerende tekorten bij […]

CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over ontwerp Garderenseweg

Afgelopen tijd hebben verschillende bewoners van de Garderenseweg ons benaderd met de boodschap dat 90% van de bewoners grote bezwaren heeft tegen het geplande ontwerp voor de renovatie van de Garderenseweg. Ondanks de verschillende burgerparticipatiemomenten is er onder hen geen draagvlak voor de geplande veranderingen en voelen velen zich niet gehoord. Met name het verdwijnen […]

CDA houdt Stenenkamerseweg open

Donderdag stond het veelbesproken verkeersplan Steenenkamer op de agenda. Als CDA hebben we dit plan met een positieve houding bekeken. Het is veel beter dan de oorspronkelijke plannen. De bewoners van Steenenkamer hebben hun stem toen stevig laten horen en mede daardoor lag er nu een uitgebreid integraal verkeersplan voor Steenenkamer op tafel. De bewoners […]

Behoud korenmolen ‘t Hert

Tijdens de behandeling van de kadernota 2017-2020 heeft de fractie van het CDA een motie ingediend om te onderzoeken of de gemeente korenmolen ‘t Hert over kan nemen. De huidige eigenaren van dit rijksmonument zijn het “gedoe” rond subsidieaanvragen zat en mede daarom wil men er vanaf. Zoals een boerenwijsheid zegt “het land van je […]

CDA Putten bezoekt Kwekerij Aart Petersen

Voorafgaand aan onze fractievergaderingen brengen we geregeld een werkbezoekje om te ondervinden wat in Putten leeft. Vorige keer brachten we een bezoekje aan SDC, nu bezochten we de oer-Puttense kwekerij van Aart Petersen aan de Stenenkamerseweg. Onder het genot van een kop koffie bespraken we in de kantine wat deze ondernemer zoal bezighoudt, waarbij natuurlijk […]

Fractie brengt werkbezoek aan SDC

Op maandag 9 mei heeft de CDA fractie voorafgaand aan de reguliere fractievergadering op maandag een werkbezoek gebracht aan voetbalvereniging SDC Putten. Doel was om de vorderingen van de nieuwbouw te bekijken en een uitleg te krijgen van de bouw en de financiering. De fractie werd hartelijk ontvangen door voorzitter Albert de Bruin en andere […]

ALV CDA Putten op woensdag 20 april 2016

Op woensdag 20 april houdt het CDA Putten haar Algemene ledenvergadering. De vergadering wordt in de Aker gehouden en begint om 20.00 uur. Dit keer staat de vergadering, na het huishoudelijk gedeelte, geheel in het teken van de plaatselijke politiek. De fractie zal u meenemen in onderwerpen die momenteel actueel zijn, maar u krijgt ook […]

Goed Nieuws – Samenwerking Loont!

Er wordt nog wel eens negatief gedaan over regionale samenwerking binnen het RNV verband. Met name lokale partijen zijn daar debet aan, maar ook de raden van Ermelo en Harderwijk zijn zeer kritisch. Wij als CDA Putten zijn altijd voor positieve samenwerking geweest. En als dat goed kan binnen de huidige RNV, dan is dat […]

CDA Putten spreekt CDA Ermelo over verkeersvisie westflank

Volgende week woensdag 27 januari wordt in het Postillion de verkeersvisie voor Steenenkamer gepresenteerd. In aanloop daarna overlegden Jan van Meerveld en Gertine Elsenaar alvast met raadsleden het CDA Ermelo, bij monde van gemeenteraadsleden Dick te Brake en Erik van der Weide en een bestuurslid van CDA Ermelo. Omdat verkeer zich niets aantrekt van gemeentegrenzen […]