CDA houdt Stenenkamerseweg open

Donderdag stond het veelbesproken verkeersplan Steenenkamer op de agenda. Als CDA hebben we dit plan met een positieve houding bekeken. Het is veel beter dan de oorspronkelijke plannen. De bewoners van Steenenkamer hebben hun stem toen stevig laten horen en mede daardoor lag er nu een uitgebreid integraal verkeersplan voor Steenenkamer op tafel. De bewoners hebben hierin dus veel bereikt en als CDA hebben we hen ook altijd gesteund. Er lag dus een mooi uitgebreid plan op tafel wat forse investeringen gaat vergen, maar het kon volgens ons nog veel beter. Daarop hebben we ons afgelopen donderdag ingezet. En met resultaat.

Stenenkamerseweg
Een van de maatregelen in de collegeplannen was maatregel B: het afsluiten van de Stenenkamerseweg voor (auto)verkeer. Wij zijn hier altijd heel kritisch op geweest. Kijkend naar het verkeer wat nu op de Stenenkamerseweg rijdt, ís er helemaal geen overlast. Ook is die afsluiting helemaal niet nodig om andere, wel noodzakelijke verkeerswijzigingen in het gebied door te voeren, die kunnen prima doorgang vinden. Bovendien is het ook slecht voor aan- en omwonenden van de Stenenkamerseweg. Zij lieten hun stem horen en haalden maar meer dan 500 handtekeningen op tegen afsluiting. Mensen willen niet aan een doodlopende weg wonen, het is slecht voor de ondernemers aan deze straat, het zorgt voor langere aanrijtijden voor nooddiensten, etc. tal van redenen om niet akkoord te gaan met afsluiting. Wij hebben een amendement opgesteld om deze afsluiting uit het plan te halen. Dankzij het mede-ondertekenen van de ChristenUnie en Gemeentebelangen haalde dit amendement het met 10 tegen 9 stemmen. De Stenenkamerseweg wordt dus niet afgesloten.

Pendelend vrachtverkeer van/naar Ermelo
Een ander pijnpunt voor ons is het vrachtverkeer wat van Ermelo door Steenenkamer naar Nulde rijdt. De wegen zijn hiervoor helemaal niet geschikt, het servies rammelt bij de mensen thuis in de kasten met al die zware vrachtwagens, en het is ook nooit de bedoeling geweest dat op deze wegen in Steenenkamer-noord zwaar vrachtverkeer zou rijden. Het weren van vrachtverkeer is niet zomaar iets wat je met een simpele maatregel oplost, het is het verstandigst om dit samen met Ermelo op te lossen. Daarom dienden wij een motie in, mede-ondertekend door de SGP, waarin wij het college opdroegen te onderzoeken hoe het vrachtverkeer hier geweerd, gereguleeerd, en/of sterk ontmoedigd kon worden. Deze motie kreeg brede steun.

Fietspaden
Behalve ons amendement over de Stenenkamerseweg was er nog één amendement, dat van de SGP voor vrijliggende fietspaden voor de Zuiderzeestraatweg (vanaf de kruising Vanenburgerallee tot de Waterweg). Dit amendement haalde werd ook aangenomen, met onze steun. Ondanks de ontmoedingingsmaatregelen zal op de Zuiderzeestraatweg (vracht)verkeer blijven, met name van Keizerswoert richting Nulde, maar ook bijvoorbeeld naar de kalvergierinstallatie aan de Knardersteeg.. Het is daarom belangrijk hier een veilig fietspad naast te hebben liggen, en bovendien voorkomt dat dat fietsers het gevaarlijke kruispunt Vanenburgerallee/Kuiterweg over moeten steken. Een motie van WijPutten voor de aanleg van een fietspad van de Vanenburgerallee naar de Mariahoeven hebben we eveneens gesteund.

Al met al was het een effectieve avond voor het CDA. De raad was besluitvaardig en zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. Waar wij trots op mogen zijn is dat dankzij ons de Stenenkamerseweg niet wordt afgesloten en dat er een specifiek onderzoek komt naar het vrachtverkeer in Stenenkamer-noord. Wij wisten, als oppositiepartij, steun te krijgen voor deze plannen, en alle plannen van andere partijen die wij steunden zijn ook aangenomen.

En nu begint het pas echt: de uitvoering van de plannen. Wij wensen het college hierbij veel wijsheid en succes.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *