CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over ontwerp Garderenseweg

Afgelopen tijd hebben verschillende bewoners van de Garderenseweg ons benaderd met de boodschap dat 90% van de bewoners grote bezwaren heeft tegen het geplande ontwerp voor de renovatie van de Garderenseweg. Ondanks de verschillende burgerparticipatiemomenten is er onder hen geen draagvlak voor de geplande veranderingen en voelen velen zich niet gehoord. Met name het verdwijnen van veel parkeerplaatsen en het verdwijnen van stukken voetpad baren veel bewoners zorgen.

Vragen van de CDA fractie aan het college:

Volgens het ontwerp gaan 19 van de 37 parkeerplaatsen verdwijnen. Vindt het college dat verantwoord gezien de nu al behoorlijke parkeerdruk aan de Garderenseweg en omliggende straten als bv. de Jacob Catsstraat?Volgens de Raadsbrief m.b.t. besluit VO Garderenseweg blijkt uit meting van de parkeerplaatsbezetting dat het aantal parkeerplaatsen wel verminderd kan worden. Hoe is dit gemeten, en op welke data en welke tijdstippen?Op twee weggedeelten gaat het voetpad verdwijnen. Het college stelt voor dat bewoners zelf vrijwillig grond kunnen afstaan aan de gemeente voor de realisatie van een veilig voetpad. Hoeveel bewoners zouden grond moeten afstaan voor de realisatie van het voetpad en hoeveel bewoners hebben inmiddels aangegeven dat te willen doen?Veel bewoners voelen zich, ondanks 3 burgerparticipatiemomenten, niet gehoord en er is geen draagvlak is voor het voorgestelde ontwerp. Hoe is dit mogelijk en welke lessen trekt het college hieruit voor volgende burgerparticipatietrajecten?
Bovengenoemde vragen zullen tijdens de commissie Ruimte van 12 september 2016 door het college beantwoord worden.

Namens de CDA-fractie,
Jan van Meerveld

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *