Goed Nieuws – Samenwerking Loont!

Er wordt nog wel eens negatief gedaan over regionale samenwerking binnen het RNV verband. Met name lokale partijen zijn daar debet aan, maar ook de raden van Ermelo en Harderwijk zijn zeer kritisch. Wij als CDA Putten zijn altijd voor positieve samenwerking geweest. En als dat goed kan binnen de huidige RNV, dan is dat prima!

Een onbekend maar zeer waardevol onderdeel van samenwerking is het bureau Leerlingzaken en het RMC = Regionaal Meld- en Coordinatie functie. Dat gaat over het tegengaan van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. Dat wordt al jaren tot volle tevredenheid gedaan en het werpt zijn vruchten af. Er wordt steeds minder verzuimd en er zijn steeds meer jongelui die een startkwalificatie halen, d.w.z. een diploma op minimaal MBO niveau 2. Het is logisch dat  een startdiploma tot veel meer kans op werk leidt, terwijl bij voortijdig schoolverlaten er grote kans op sociaal mislukken en criminaliteit bestaat.

Minister Bussemaker heeft onlangs bekend gemaakt dat onze regio op plaats 3 staat v.w.b. het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het aantal VSV’ers is met 15 % teruggedrongen. Slechts 1.3% van de jongelui in onze regio verlaat de school zonder startkwalificatie. Dat gaat helaas nog wel om 228 jongelui en elke jongere die zo van school verdwijnt is er een te veel. Deze positieve lijn moet doorgezet worden.

Ons CDA verkiezingsprogramma noemt ook nadrukkelijk het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Daarom kunnen we met gepaste trots melden dat het de goede kant op gaat in onze regio, dankzij ook de scholen en de ambtenaren bij het RMC. Dat is inderdaad goed nieuws!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *