‘Wij staan achter het in de Transitievisie Warmte gepresenteerde voorstel om vrijwel alle woningen in Putten op individuele wijze volledig elektrisch te verwarmen (om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en zo klimaatverandering tegen te gaan).’

Aardgas is een fossiele brandstof, waarvan de voorraad eindig is. Los van de vraag of transitie naar nieuwe energie noodzakelijk is (en in welk tempo) uit oogpunt van klimaat, is transitie dus ook nodig om in de toekomst onze huizen te kunnen verwarmen. De Transitievisie Warmte is behandeld in de commissie EBOR in mei 2020. Het CDA gaf daar haar mening over de visie. De visie gaat uit van een wijkgerichte aanpak. De ‘all-electric individueel’ oplossing wordt als kansrijk gezien in nieuwe wijken als Bijsteren en Husselerveld. Aardgasvrij worden vergt vergaande en grote investeringen. Voor het CDA is daarom vrijwilligheid een belangrijke voorwaarde. In de commissie kwam dat ook naar voren: de visie is erop gericht inwoners op vrijwillige basis te stimuleren, te verleiden, tot aanpassen naar aardgasvrij wonen. Voor het CDA is ‘all-electric individueel’ één van de oplossingen. Een oplossing die met name geschikt is voor nieuwbouw: de voorzieningen kunnen dan optimaal in de bouw worden verwerkt. Ook voor moderne, goed geïsoleerde woningen is het een interessante optie, mits er mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken.

Het CDA is het dan ook niet eens met de stelling dat dit dé oplossing is voor (vrijwel) alle woningen in Putten. Voor de korte termijn moet maximale focus liggen op het beter isoleren van bestaande woningen en het verduurzamen van grootverbruikers. Ook dat vergt (grote) investeringen, maar die leveren wel ook direct geld (en meer aardgasbesparing) op. Energie besparen dus. En voor de langere termijn: Nederland beschikt over een dichte aardgasinfrastructuur, die miljarden waard is. Daar moeten we zuinig op zijn, zodat het net op de langere termijn gebruikt kan worden voor toekomstige grootschalige waterstoftoepassingen.

Misschien weet niet iedereen dat ik in mijn vrije tijd graag golf. Een heerlijke sport om te doen. Lekker buiten bezig zijn in (meestal) een prachtige omgeving.

Ik ben lid van de golfbaan Dorhout Mees in Biddinghuizen. Tot voor kort een prachtige golfbaan met verschillende lussen om te spelen.

Nu heeft de nieuwe tijd de golfbaan ingehaald. De subsidies op alternatieve hernieuwbare energiebronnen zijn hoog en het is dus zeer verleidelijk om hier in te investeren.

Ook mijn golfclub is gezwicht en ¾ van het hele terrein komt vol te liggen met zonnepanelen. Vorig weekend gingen we (mijn echtgenoot en ik) weer golfen op Dorhout Mees. We reden langs de banen en echt alle bomen waren omgehakt. Het was een lege, kale vlakte geworden. De prachtige rode beuk, die zo kenmerkend was voor hole 1 van de witte lus, lag om. De grote peppel waar elk jaar een buizerd broedde lag om. Zo kan ik wel doorgaan. Ik vond het echt een zeer naar gezicht om te zien.

Dat is dus de keerzijde van het overstappen van gas naar zonne-energie. Deze keerzijde voelen vele burgers die in hun omgeving een zonneveld krijgen. Ook hier in Putten.

We moeten wel, want het gas raakt eens op. Alternatieven moeten dus gezocht worden.

Een ander alternatief is windenergie. In Putten is het voorstel om (grote) windmolens langs de A28 te bouwen om zo grotendeels aan onze opdracht te voldoen om te zorgen voor hernieuwbare energie. Ook windmolens zijn niet mooi, maar de weilanden eronder kunnen nog gebruikt worden.

Nu stond er zaterdag 6 februari in de Stentor een artikel dat de wespendief in onze omgeving broedt en dat windmolens een gevaar zijn voor deze beschermde roofvogel. De conclusie is dat er geen windmolens gebouwd mogen worden. Wat blijft er dan over om hernieuwbare energie op te wekken – zonne-energie. Krijgen we dan hier in Putten, net als op Dorhout Mees, enorme velden met zonnepanelen?

U hoort het. Ik vind het een dilemma. Willen we onze planeet gezond doorgeven aan onze kinderen dan moeten we andere energiebronnen aanboren, maar de impact die het heeft is zo groot.

 

Wat is wijsheid!!!!

 

 

Het CDA maakt zich altijd hard voor groen in en om het dorp. De bomen in het dorp zijn de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Met de verschillende (verbouw-)projecten in het centrum maken we ons zorgen over de hoeveelheid groen. We proberen telkens een nieuwe manier te vinden om hier aandacht voor te vragen. Zo ook nu de herplant niet gehaald blijkt te worden zoals gemeld staat in de Bomenbalans. Jan besloot hier vragen over te stellen aan de wethouder. We zijn benieuwd. De vragen aan het college zijn hier terug te lezen.

Onlangs werd mij gevraagd hoe ik dacht over de invoering van de Ja-Ja-sticker in Putten. Enkele gemeenten in Nederland hebben deze sticker ingevoerd. Als u in deze gemeente nog ongeadresseerd drukwerk (folders) wilt ontvangen, dan moet u de ja-ja-sticker op uw deur plakken. Meestal wordt, onafhankelijk van de soort sticker, nog wel het huis-aan-huisblad met gemeentelijk nieuws bezorgd.

Ik heb afgelopen maanden eens kritisch naar alle folders gekeken die bij mij door de brievenbus komen. Van alle folders bekijk ik er gemiddeld 3 per week. De rest gaat ongelezen in de oud papierbak. De afgelopen weken heb ik ook bekeken wat ik werkelijk doe met de informatie uit deze folders. Mijn conclusie is dat ik eigenlijk niet naar deze winkels ga om aanbiedingen te kopen. Ik bekijk de folders meer uit gewoonte. Gewoontes kun je wijzigen dus zo gezegd zo gedaan. Ik heb een app op mijn tablet geïnstalleerd en ik krijg wekelijks een reminder dat er van mijn favoriete winkels een nieuwe folder uit is en die bekijk ik dan op mijn tablet. Nu weet ik dat niet iedereen het prettig vindt om te lezen van een tablet of computer maar probeer het eens een tijdje. Misschien bevalt het wel.

Wat mij betreft mag de gemeente deze sticker invoeren. Dan is het automatisch ontvangen van ongeadresseerd drukwerk verleden tijd. Als mensen deze folders toch willen ontvangen moeten ze daar wat voor doen – een ja-ja-sticker bij de gemeente ophalen. Zo wordt er een drempel opgeworpen zodat we minder papier verspillen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden in 2018 zo’n 70 kilo ongevraagd drukwerk in de brievenbus kreeg.

Nu blijkt dat oud papier niet veel geld meer oplevert en dat de kosten van het inzamelen en wegbrengen hoger zijn dan de opbrengsten.

Dus als er bij minder huishoudens folders bezorgt worden besparen we dubbel op. Er wordt geen papier (dus bomen) gebruikt voor de folders en we hebben minder oud papier om weer te verwerken.

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt.

Op zaterdag 22 februari 2020 was de fractie samen met enkele CDA leden te gast bij drie agrarische bedrijven in Putten. Thema voor de bezoeken was ‘RES en duurzaamheid’. Om 11.00 verzamelen, CDA-caravan aankoppelen en dan op pad.

 

 

Het eerste bezoek betreft een bedrijf met varkens en vrije uitloop kippen. We worden gastvrij onthaald met koffie en koek. Het gesprek start over ‘koetjes en kalfjes’ maar als snel komt het thema duurzame energie op tafel. De ondernemer verkent de mogelijkheden om de daken van zijn schuren geheel vol zonnepanelen te leggen. Qua energieopbrengst gaat het dan om meer dan zijn bedrijf nodig heeft, er wordt dus zoveel opgewekt dat er nog over is om terug te leveren aan het energienet.

 

 

Als de RES ter sprake komt en de grootschalige energieopwekking geeft de ondernemer aan geïnteresseerd te zijn in windenergie. Zonnepanelen op akkers en weiden heeft niet de voorkeur. Nadat we nog wat alledaagse zaken tussen burger en openbaar bestuur hebben besproken nemen we afscheid en gaan we op weg naar ons volgende adres.

 

Ons tweede bezoek gaat naar een bedrijf met kippen. Hier krijgen we een rondleiding. Gehuld in speciale hygiënische overalls (om het risico van besmetting met o.a. vogelgriep te beperken) bekijken we de stallen. Inspirerend om te zien en te horen met hoeveel passie de ondernemer over zijn dieren en zijn bedrijf vertelt. En indrukwekkend om te zien hoe professioneel de stallen zijn en de hightech die erbij komt kijken.

Duurzame energie opwekken doet deze agrariër via zonnepanelen op de daken van zijn stallen. Het gaat in dit geval alleen om energie voor eigen gebruik. Interessant op het gebied van duurzaamheid en milieu is dat deze ondernemer alle mest die van zijn bedrijf afkomstig is verwerkt tot een gecertificeerd eindproduct dat zo de markt op kan (export, tuinderijen, kwekerijen en tuincentra).

 

 

Na de rondleiding voeren we letterlijk een keukentafel gesprek: onder het genot van een heerlijke lunch met de familie is er gelegenheid om alle mogelijke vragen te stellen en ook met elkaar door te praten over duurzame energieopwekking.

Het derde en laatste bedrijf dat we bezoeken is een kalverhouderij. Ook hier starten we met een rondleiding. We gaan meteen de inhoud in: deze ondernemersfamilie heeft zichzelf tot doel gesteld om geheel zelfvoorzienend te worden in de energiebehoefte van bedrijf en woonhuis. Binnen de ruimte van het bestemmingplan heeft deze ondernemer een windmolen met een as hoogte van zo’n 20 meter geplaatst. Het dak van de stal is deels bedekt met zonnepanelen en in de schuur is een pellet installatie opgesteld waarmee warmte wordt geproduceerd. De installatie wordt gestookt op gesnipperde pallets. Door de inzet van meer elektrische energie kan de inzet van de pellets worden teruggebracht.

 

 

We sluiten ook dit bezoek af aan de keukentafel. Onder het genot van koffie en thee praten we nog wat door. Ook hier is het inspirerend om te zien en te horen met hoeveel passie deze ondernemers bezig zijn met hun werk, al klinken er in de verhalen ook zeker zorgen door om de onzekerheid waarmee de sector te kampen heeft, niet in het minst vanwege continue veranderende regels. Desgevraagd komt ook hier naar voren dat windenergie de voorkeur heeft boven zon op land.

Met een heleboel energie en de hoofden vol indrukken gaan we huiswaarts. ’t Is een mooie en inspirerende dag geweest!

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt.

Op maandag 10 februari 2020 was de fractie te gast bij Benegas, op de kenmerkende locatie langs het spoor bij het NS Station. Benegas is een bedrijf dat gespecialiseerd is in vloeibare gassen in tanks en flessen en dat al meer dan 85 jaar actief is vanuit Putten.

Veiligheid is topprioriteit in de sector waarin het bedrijf actief is en we krijgen dan ook eerst een korte introductiefilm voorgeschoteld over de veiligheidsregels op het terrein.

Voorzien van koffie en thee start het gesprek, waarbij we meegenomen worden in een presentatie vanuit de historie van het bedrijf naar de activiteiten van de dag van vandaag: propaangas in tanks, butaangas in flessen, LPG voor auto’s en drijfgassen voor de industrie. Ook renovatie van gastanks, compleet met herkeuring en certificering, is een belangrijke activiteit van het bedrijf.

De ontwikkelingen ten aanzien van het klimaatakkoord en de RES, waarmee we ook in de Puttense politiek momenteel volop te maken hebben brengt het gesprek op de warmtestrategie en de alternatieven voor verwarming met aardgas. We spreken door over de rol die Benegas zich daarin voor ogen ziet. De organisatie heeft hier een aantal interessante ideeën voor, waarover zij ook in gesprek is met de overheid in Den Haag.

Het uur vliegt voorbij en is eigenlijk te kort.
We danken Benegas voor de gastvrijheid en spreken af een keer terug te komen voor een vervolg.

Kandidaat #6 is Wim van de Koot en hij maakt zich hard voor de boeren in Putten. Lees hier zijn bijdrage in de lokale kranten.