Beantwoording CDA-vragen Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek

Beantwoording CDA-vragen Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek

 

Enkele weken geleden heeft CDA Putten vragen gesteld in het kader van het verwijderen van de vogelkijkhut in de Delta Schuitenbeek. Inmiddels is de beantwoording namens het college ontvangen. De gemeente is inderdaad in contact geweest met Staatbosbeheer over de hut. Gemeente heeft samen met Stichting voor Natuur & Milieubescherming Putten naar de locatie gekeken. Diverse meldingen van vandalisme zijn opgevolgd door politie en BOA’s. Gemeente heeft uiteindelijk de  conclusie getrokken dat de hut op zodanige locatie stond dat overlast en vandalisme (te) moeilijk tegen te gaan zijn. De gemeente heeft dan ook aan Staatbosbeheer te kennen gegeven niet tot overnemen van de hut te zullen overgaan.

 

Wel heeft Natuur en Milieu Putten initiatief genomen om naar een alternatief te kijken. Onderzocht wordt of langs de dijk op een tweetal plaatsen nieuwe vogelkijkplaatsen te realiseren. De Stichting is hierover in gesprek met het waterschap.

 

CDA Putten is blij met het initiatief ten aanzien van de zeedijk en ziet verdere ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.

 

De volledige antwoorden leest u hier

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *