CDA Putten bezoekt boerderij Klein Oldenaller

CDA Putten bezoekt boerderij Klein Oldenaller

CDA Putten heeft samen met CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk een bezoek gebracht aan boerderij Klein Oldenaller. Het doel van het bezoek was om met Puttense agrariërs in gesprek te gaan over ontwikkelingen in de sector en daarbij met name ook te kijken wat er op lokaal niveau nodig is en gedaan kan worden richting de toekomst.

Het bezoek begon met een rondleiding op het biologische melkveebedrijf van de familie Van de Beek. Een echt familiebedrijf waar meerdere generaties actief zijn. Naast melkvee heeft de familie een eigen zuivelmakerij, gericht op biologische producten voor de regionale markt. Ook wordt aan agrarisch natuurbeheer gedaan.

Na de rondleiding volgde een keukentafelgesprek inclusief ontbijt. Naast Boswijk en Carina van de Beek schoven voormalig pelsdierhouder Gerard van Winkoop, varkenshouder Gerald Deetman en agrarisch bedrijfsadviseur Ko van Schaik aan. Vanuit CDA Putten waren raadsleden Wim van de Koot en Gertine Elsenaar aanwezig.

 

 

Buitengebied

Op landelijk niveau heeft Derk Boswijk namens het CDA de visie ‘Perspectief voor boeren – nieuwe wegen naar een toekomstbestendige, agrarische sector’ gepresenteerd. Duurzaam beleid, gericht op toekomst voor de agrarische sector, met oog voor de lange termijn en een goed verdienmodel. Het CDA wil verbinder zijn op de inhoud. Niet polariseren maar juist tot werkbare oplossingen komen. Dat is lastig in een continu gevecht om ruimte. Van de Koot: ‘CDA Putten wil in het buitengebied primair ruimte geven aan agrarische ondernemingen. Als een bedrijf stopt, moet de vrijkomende grond beschikbaar blijven voor andere agrariërs’. Elsenaar vult aan: ‘Burgerwoningen die door een stoppend bedrijf ontstaan moeten daarbij ook niet tot grote belemmeringen leiden’.

 

 

Waardering en verdienmodel

Tijdens het gesprek werd door de agrariërs gepleit voor meer waardering voor de Nederlandse boer. Bij het boerenleven komt veel kijken. De vergunning- en regeldruk is complex en erg hoog. Ex-pelsdierhouder Gerard van Winkoop ervaart dit eens temeer nu hij met twee potentiële opvolgers zijn bedrijf wil omvormen naar een nieuwe, duurzame bedrijfstak. Het traject om de benodigde vergunningen te krijgen is langdurig en stroperig. Snelle duidelijkheid is gewenst en nodig.

Van Schaik sluit zich hierbij aan. Gevraagde berekeningen zijn zeer complex geworden en de uitkomst is moeilijk te volgen. Er moet meer gekeken worden naar wat er feitelijk gebeurt en minder naar theoretische modellen.

Door prijsdruk staan de inkomsten altijd onder druk. Ondanks dat wordt er hard en met veel passie gewerkt. Dat maakt dat meer waardering voor de boer op zijn plaats is.

Carina van de Beek vraagt aandacht voor het verdienmodel bij natuurbeheer door de boer. Boswijk onderkent dat. Het CDA wil naar beheersovereenkomsten voor 20 jaar zodat bedrijven die zich hiermee bezighouden zich kunnen richten op de lange termijn.

 

 

Duurzame en korte keten

In het gesprek werd verder aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van een duurzame, korte keten van producent naar consument. Gerald Deetman is, samen met nog drie andere collega’s, al een tijd bezig om op deze wijze varkensvlees te kunnen produceren met meer dan 50% CO₂-reductie. Dit vergt investeringen, en die moeten wel terugverdiend worden, iets waar ook Van de Beek tegenaan loopt bij de zuivelhandel. Ook is er nog veel te winnen met promotie van binnenlandse producten.

Al met al een geslaagd bezoek waarin wat CDA Putten betreft nog eens het belang duidelijk werd om als lokale partij goede contacten te hebben op provinciaal en landelijk niveau.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *