Artikelen door cdaputten

Minder ik, meer wij!

Tijdens de begrotingsraad van donderdag 3 november 2022 ben ik in mijn algemene beschouwingen ingegaan op de grote en complexe vraagstukken waar we ook als gemeente Putten mee te maken hebben. Als CDA willen we weg (blijven) van polarisatie en populisme. Oplossingen moeten en kunnen we samen vinden. Ten aanzien van het gemeentelijk beleid hebben […]

Coalitieakkoord tussen GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie en CDA

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat de onderhandelingen tussen GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie en het CDA een mooi coalitieakkoord hebben opgeleverd. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een akkoord en geprobeerd om snel maar zorgvuldig alle thema’s te bespreken. De uitkomst is een akkoord waar het CDA zich enorm in kan vinden en […]

CDA Putten fel tegen stikstof plannen kabinet

Bij CDA Putten is met verbijstering gereageerd op de door de minister aangekondigde stikstofplannen. Met onze collega’s in de Provinciale Staten zien we zeker de noodzaak van blijven innoveren en de zorg voor de natuur, maar de nu aangekondigde plannen gaan voor een totale kaalslag zorgen in het buitengebied. Dit is ook voor de Puttense […]

,

Beëdiging raadsleden 2022-2026

Op 30 maart zijn onze CDA raadsleden beëdigd. Wij wensen Wim, Gertine en Annemarie heel veel succes. Voor vragen of opmerkingen over de lokale politieke kunt u altijd contact (info@cdaputten.nl) met één van onze raadsleden opnemen.

Stem lokaal?

Stem lokaal? De grootste partij in Putten richt zich in een advertorial in de Puttenaer van 9 maart tot de lezers van deze krant met de vraag of lokale partijen met een landelijke basis wel thuishoren in de lokale politiek. ’t Is normaalgesproken niet onze gewoonte om te reageren op wat andere partijen over ons […]

Beantwoording CDA-vragen Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek

Beantwoording CDA-vragen Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek   Enkele weken geleden heeft CDA Putten vragen gesteld in het kader van het verwijderen van de vogelkijkhut in de Delta Schuitenbeek. Inmiddels is de beantwoording namens het college ontvangen. De gemeente is inderdaad in contact geweest met Staatbosbeheer over de hut. Gemeente heeft samen met Stichting voor Natuur & […]