Artikelen door cdaputten

Coronacrisis in de gemeenteraad

Bespreken Coronacrisis in de gemeenteraad De Covid-19 uitbraak grijpt diep in de samenleving. Wereldwijd worden enorme inspanningen geleverd en maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen zien enerzijds op de medische aanpak en anderzijds op het economisch vlak in ondersteuning van getroffen burgers en bedrijven. Ook de gemeente Putten is druk […]

Vragen verkeer Steenenkamer

Veel projecten en deadlines worden gehinderd door de Corona crisis, maar dat weerhoudt Wim van de Koot er niet van om het een update te vragen aan het college over de status in Steenenkamer. Al jaren is het verkeer in en door Steenenkamer een probleem, en met het opknappen van het eerste deel van de […]

Corona

We leven in bizarre tijden. Het openbare leven is bijna geheel stilgevallen, scholen en kerken blijven gesloten. Situaties die zelfs tijdens de oorlog niet voorkwamen, voltrekken zich voor onze ogen. Het coronavirus heeft ons in allen in de greep. Zwaar getroffen zijn in de eerste plaats de zieken zelf, maar ook het verzorgend personeel en […]

De Ja-Ja sticker

Onlangs werd mij gevraagd hoe ik dacht over de invoering van de Ja-Ja-sticker in Putten. Enkele gemeenten in Nederland hebben deze sticker ingevoerd. Als u in deze gemeente nog ongeadresseerd drukwerk (folders) wilt ontvangen, dan moet u de ja-ja-sticker op uw deur plakken. Meestal wordt, onafhankelijk van de soort sticker, nog wel het huis-aan-huisblad met […]

Afscheidsbrief van Gerike van Donkersgoed

Gerike van Donkersgoed heeft bestuur en fractie geïnformeerd dat zij een nieuwe baan heeft. Dat is erg mooi nieuws voor haar, ware het niet dat haar nieuwe werkgever de gemeente Putten zal zijn. Nu Gerike een ambtenaar zal worden in onze gemeente, kan zij niet ook commissielid blijven. Gerike zal aan de slag gaan als […]

De Boer op…

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Op zaterdag 22 februari 2020 was de fractie samen met enkele CDA leden te gast bij drie agrarische bedrijven in Putten. Thema voor de bezoeken was ‘RES en duurzaamheid’. Om 11.00 verzamelen, CDA-caravan aankoppelen […]

Een bezoek aan Benegas!

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Op maandag 10 februari 2020 was de fractie te gast bij Benegas, op de kenmerkende locatie langs het spoor bij het NS Station. Benegas is een bedrijf dat gespecialiseerd is in vloeibare gassen in […]

Het recept voor een inclusie samenleving!

  Donderdag 30 januari was het CDA vertegenwoordigd bij het Symposium ‘Putten voor Iedereen’. Deze middag werd georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de Participatieraad en Stichting Welzijn Putten. Sinds kort hebben we in Putten een Inclusiepanel, die met nieuw beleid in de hand het verschil gaat maken in onze samenleving. Centraal stond de […]

Een update over de Wallenbergstraat

Afgelopen donderdag, tijdens de raad van 9 januari, werden de woningbouwplannen aan de Wallenbergstraat besproken. Het voorstel was om hier 26 appartementen te bouwen. Dit plan is al eerder in de Inbreidingsnota aan de orde geweest, maar toen was er sprake van maar 10 (grondgebonden) woningen. Dit plan gaat dus uit van fors meer woningen. […]

Nieuwsbrief Kersteditie 2019

De decembermaand is een uitstekend moment om terug te zien op het achterliggende jaar. Dit keer hebben onze fractie- en bestuursleden hun kijk op 2019 gegeven. Van harte uitgenodigd om de nieuwsbrief te lezen! U kunt de nieuwsbrief hier lezen. Namens het CDA Putten wensen we u allen hele fijne feestdagen en een gezegend 2020 […]