Artikelen door cdaputten

Corona

We leven in bizarre tijden. Het openbare leven is bijna geheel stilgevallen, scholen en kerken blijven gesloten. Situaties die zelfs tijdens de oorlog niet voorkwamen, voltrekken zich voor onze ogen. Het coronavirus heeft ons in allen in de greep. Zwaar getroffen zijn in de eerste plaats de zieken zelf, maar ook het verzorgend personeel en […]

De Ja-Ja sticker

Onlangs werd mij gevraagd hoe ik dacht over de invoering van de Ja-Ja-sticker in Putten. Enkele gemeenten in Nederland hebben deze sticker ingevoerd. Als u in deze gemeente nog ongeadresseerd drukwerk (folders) wilt ontvangen, dan moet u de ja-ja-sticker op uw deur plakken. Meestal wordt, onafhankelijk van de soort sticker, nog wel het huis-aan-huisblad met […]

Afscheidsbrief van Gerike van Donkersgoed

Gerike van Donkersgoed heeft bestuur en fractie geïnformeerd dat zij een nieuwe baan heeft. Dat is erg mooi nieuws voor haar, ware het niet dat haar nieuwe werkgever de gemeente Putten zal zijn. Nu Gerike een ambtenaar zal worden in onze gemeente, kan zij niet ook commissielid blijven. Gerike zal aan de slag gaan als […]

De Boer op…

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Op zaterdag 22 februari 2020 was de fractie samen met enkele CDA leden te gast bij drie agrarische bedrijven in Putten. Thema voor de bezoeken was ‘RES en duurzaamheid’. Om 11.00 verzamelen, CDA-caravan aankoppelen […]

Een bezoek aan Benegas!

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Op maandag 10 februari 2020 was de fractie te gast bij Benegas, op de kenmerkende locatie langs het spoor bij het NS Station. Benegas is een bedrijf dat gespecialiseerd is in vloeibare gassen in […]

Het recept voor een inclusie samenleving!

  Donderdag 30 januari was het CDA vertegenwoordigd bij het Symposium ‘Putten voor Iedereen’. Deze middag werd georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de Participatieraad en Stichting Welzijn Putten. Sinds kort hebben we in Putten een Inclusiepanel, die met nieuw beleid in de hand het verschil gaat maken in onze samenleving. Centraal stond de […]

Een update over de Wallenbergstraat

Afgelopen donderdag, tijdens de raad van 9 januari, werden de woningbouwplannen aan de Wallenbergstraat besproken. Het voorstel was om hier 26 appartementen te bouwen. Dit plan is al eerder in de Inbreidingsnota aan de orde geweest, maar toen was er sprake van maar 10 (grondgebonden) woningen. Dit plan gaat dus uit van fors meer woningen. […]

Nieuwsbrief Kersteditie 2019

De decembermaand is een uitstekend moment om terug te zien op het achterliggende jaar. Dit keer hebben onze fractie- en bestuursleden hun kijk op 2019 gegeven. Van harte uitgenodigd om de nieuwsbrief te lezen! U kunt de nieuwsbrief hier lezen. Namens het CDA Putten wensen we u allen hele fijne feestdagen en een gezegend 2020 […]

Een afscheid en een beëdiging

    In de gemeenteraadvergadering van 31 oktober waren de eerste agendapunten een CDA aangelegenheid. Een avond met een afscheid en een beëdiging. Reinie van Schoor nam deze avond afscheid als raadslid en fractievoorzitter. Burgemeester Lambooij sprak Reinie toe. Hij roemde haar bevlogenheid en haar hart dat altijd klopt voor de medemens. Hij wijt haar […]

Een nieuw hoofdstuk in het sportbeleid

15 oktober kwam de commissie samenleving bijeen om te spreken over het sportbeleid in Putten. Onder het toeziend oog van een aantal sportclubs ging de discussie al gauw over het wel of niet subsidiëren van het onderhoud van de buitensportverenigingen. Er werd ook gesproken over de accommodaties van de binnensport en werd de Open Club […]