Artikelen door cdaputten

Afscheidsbrief Reinie van Schoor

Tot onze grote spijt heeft Reinie van Schoor-Van den Brink te kennen gegeven terug te treden als lid van de gemeenteraad. Haar brief kunt hieronder lezen. In de komende ledenvergadering zullen wij uiteraard aandacht aan haar vertrek besteden. Geachte voorzitter, Bij deze wil ik u meedelen dat ik per 31 oktober 2019 mijn ontslag indien […]

Scoren…

Scoren… We willen het allemaal; de burger moet meedoen. Onder de noemer ‘burgerparticipatie’ hopen we dat onze samenleving haar mening deelt, over álles. Dus misschien ook over onderwerpen waar we het al 10 keer over gehad hebben, we zijn als gemeenteraad immers gekozen volksvertegenwoordigers. Toch blijkt dat niet al te makkelijk, want op het moment […]

Jeugdgemeenteraad 2019

Woensdag 10 April kwam de Jeugdgemeenteraad bijeen. Ook een jonge CDA-fractie was erbij. Reinie en Annemarie mochten als raadsleden de ‘nieuwe’ fractie begeleiden. De gemeenteraadsleden werden ondersteund door assistenten, die hen hielpen bij het voorbereiden van hun bijdrage. Drie voorstellen werden in de raad behandeld, allen met als doel een herkenbare plek in Putten te […]

Beëidiging Gerike en Annemarie

Donderdag 7 februari werd de CDA fractie officieel versterkt door twee jonge dames. Gerike van Donkersgoed en Annemarie van de Brug werden in de raad beëdigd. Door het vertrek van Robert Olthuis in januari schuift iedereen een plaats op, waardoor er een zetel in de gemeenteraad vrij komt. Aan Annemarie van de Brug de eer […]

De subsidies van SDC Putten

In de Puttenaer verscheen een stuk over de langlopende kwestie over de subsidie van SDC Putten. SDC besloot bezwaar te maken nadat de jaarlijkse subsidie Groot Onderhoud werd stopgezet door de gemeente gezien er nogal een kink in de kabel zat. SDC had namelijk een eigen overeenkomst met de gemeente, welke hierdoor werd verbroken volgens […]

Column van Wim van de Koot

Deze week is het de beurt aan Wim van de Koot om zijn stem te laten horen in de column van het Puttens Weekblad. Wim schrijft in zijn column over de kracht van het stellen van een vraag en hoe hij dat heeft ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over het aanbestedingsproces van de verbouwing […]

Het gemeentehuis en het CDA

Het CDA heeft in de achterliggende periode tot tweemaal toe vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het gemeentehuis in Putten. Deze vragen spitsten zich toe op de selectiefase. In deze fase kunnen ondernemers zich aanmelden voor deelname aan de eigenlijke aanbesteding en worden ze beoordeeld op geschiktheid. Kern van de vraagstelling was […]

Het vertrek van Robert Olthuis

In de krant van woensdag 16 januari was een interview te lezen met Robert over zijn vertrek uit de fractie van het CDA in Putten. Hij besluit omwille van de drukte op zijn werk en zijn gezin het raadslidmaatschap op te zeggen. Uiteraard tot grote spijt van zijn collega’s in de fractie, maar ook van […]

Een heerlijk avondje

Afgelopen zaterdag kwam de Sint weer in het land. Elk jaar is dat toch de aftrap van een drukke en gezellige decembermaand. Een goed moment om na te denken over welke cadeautjes we in onze mooie gemeente in onze schoen zouden willen hebben… Parkrotondes, ontsluitingsroutes in het buitengebied of het gasloos bouwen in Rimpeler: het […]

Woord houden!

Woord houden: voor het CDA één van de politieke basisbeginselen. Wim van de Koot vond het dan ook onbegrijpelijk dat het college ondanks het tegenovergestelde besluit van de raad tóch de Steenenkamersweg afsloot. Het CDA vindt dat de wens van de burger centraal moet staan, en dat het collega hier volledig aan voorbij gaat door […]