Artikelen door cdaputten

Het recept voor een inclusie samenleving!

  Donderdag 30 januari was het CDA vertegenwoordigd bij het Symposium ‘Putten voor Iedereen’. Deze middag werd georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de Participatieraad en Stichting Welzijn Putten. Sinds kort hebben we in Putten een Inclusiepanel, die met nieuw beleid in de hand het verschil gaat maken in onze samenleving. Centraal stond de […]

Een update over de Wallenbergstraat

Afgelopen donderdag, tijdens de raad van 9 januari, werden de woningbouwplannen aan de Wallenbergstraat besproken. Het voorstel was om hier 26 appartementen te bouwen. Dit plan is al eerder in de Inbreidingsnota aan de orde geweest, maar toen was er sprake van maar 10 (grondgebonden) woningen. Dit plan gaat dus uit van fors meer woningen. […]

Nieuwsbrief Kersteditie 2019

De decembermaand is een uitstekend moment om terug te zien op het achterliggende jaar. Dit keer hebben onze fractie- en bestuursleden hun kijk op 2019 gegeven. Van harte uitgenodigd om de nieuwsbrief te lezen! U kunt de nieuwsbrief hier lezen. Namens het CDA Putten wensen we u allen hele fijne feestdagen en een gezegend 2020 […]

Een afscheid en een beëdiging

    In de gemeenteraadvergadering van 31 oktober waren de eerste agendapunten een CDA aangelegenheid. Een avond met een afscheid en een beëdiging. Reinie van Schoor nam deze avond afscheid als raadslid en fractievoorzitter. Burgemeester Lambooij sprak Reinie toe. Hij roemde haar bevlogenheid en haar hart dat altijd klopt voor de medemens. Hij wijt haar […]

Een nieuw hoofdstuk in het sportbeleid

15 oktober kwam de commissie samenleving bijeen om te spreken over het sportbeleid in Putten. Onder het toeziend oog van een aantal sportclubs ging de discussie al gauw over het wel of niet subsidiëren van het onderhoud van de buitensportverenigingen. Er werd ook gesproken over de accommodaties van de binnensport en werd de Open Club […]

Discussie aanpak drank en drugs

In de commissie Samenleving is gesproken over het voorstel van het college om het gebruik van alcohol en drugs bij jongeren onder de 18 te minimaliseren. Gerike van Donkersgoed boog zich over dit onderwerp. Wat opviel en ook positief is, is dat de focus op preventie ligt. Hierdoor kunnen de problemen achter gesloten deuren vroegtijdig […]

Afscheidsbrief Reinie van Schoor

Tot onze grote spijt heeft Reinie van Schoor-Van den Brink te kennen gegeven terug te treden als lid van de gemeenteraad. Haar brief kunt hieronder lezen. In de komende ledenvergadering zullen wij uiteraard aandacht aan haar vertrek besteden. Geachte voorzitter, Bij deze wil ik u meedelen dat ik per 31 oktober 2019 mijn ontslag indien […]

Scoren…

Scoren… We willen het allemaal; de burger moet meedoen. Onder de noemer ‘burgerparticipatie’ hopen we dat onze samenleving haar mening deelt, over álles. Dus misschien ook over onderwerpen waar we het al 10 keer over gehad hebben, we zijn als gemeenteraad immers gekozen volksvertegenwoordigers. Toch blijkt dat niet al te makkelijk, want op het moment […]

Jeugdgemeenteraad 2019

Woensdag 10 April kwam de Jeugdgemeenteraad bijeen. Ook een jonge CDA-fractie was erbij. Reinie en Annemarie mochten als raadsleden de ‘nieuwe’ fractie begeleiden. De gemeenteraadsleden werden ondersteund door assistenten, die hen hielpen bij het voorbereiden van hun bijdrage. Drie voorstellen werden in de raad behandeld, allen met als doel een herkenbare plek in Putten te […]

Beëidiging Gerike en Annemarie

Donderdag 7 februari werd de CDA fractie officieel versterkt door twee jonge dames. Gerike van Donkersgoed en Annemarie van de Brug werden in de raad beëdigd. Door het vertrek van Robert Olthuis in januari schuift iedereen een plaats op, waardoor er een zetel in de gemeenteraad vrij komt. Aan Annemarie van de Brug de eer […]