Artikelen door cdaputten

Team CDA!

Het CDA Putten heeft recent de kandidatenlijst vastgesteld, een mooie balans tussen ervaring en nieuw talent. De huidige fractie heeft ook weer een plekje op de lijst, iets waar we als CDA Putten heel blij mee zijn. Wim van de Koot is de lijsttrekker, een echte Putter die al lang binnen het CDA actief is. […]

Verkeer in Steenenkamer

De door de CDA-fractie gestelde vragen over de verkeersafwikkeling in Steenenkamer tijdens de werkzaamheden aan de Waterweg en de Zuiderzeestraatweg zijn op 9 november 2021 door het college beantwoord. Lees de antwoorden hier terug. Uit de beantwoording komt naar voren dat er voorafgaand geen overleg heeft plaatsgevonden met betrokkenen (bewoners en bedrijven) in het gebied […]

Wim van de Koot lijsttrekker CDA Putten

Op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Putten is Wim van de Koot gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op de druk bezochte vergadering werd hij door alle aanwezige leden unaniem verkozen tot frontman voor de komende verkiezingen. Robert Olthuis sprak als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie lovende woorden; ‘Wim is een echte Putter met […]

Vragen over verkeer Steenenkamer

Voor het CDA is verkeer een van de belangrijkste aandachtspunten voor Putten. In Steenenkamer wordt er -eindelijk- hard aan de weg gewerkt. Dat juichen we natuurlijk toe, maar de plannen die het college nu heeft gemaakt voor de volgende fase zijn onwerkbaar voor aanwonenden. Wim van de Koot besloot vragen te stellen over de gang […]

Flexwonen

In de commissie Ruimte van 27 mei werd een plan besproken wat veel stof heeft doen opwaaien, namelijk het voornemen om aan de Huybertsenweg en aan de Bijsterenseweg in totaal 45 flexwoningen te bouwen. Waar komt deze wens vandaan? In de Woonvisie staat beschreven dat er in Putten behoefte is aan 65 tot 82 flexwoningen. […]

CDA dient motie van treurnis in

Het CDA heeft, samen met de fractie van mede-oppositiepartij Gemeentebelangen, een motie van treurnis ingediend tegen het college en de verantwoordelijk wethouder vanwege de kostenoverschrijdingen op de reconstructie van het Fontanusplein en het Kerkplein. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 22 april 2021. Een – voor Puttense politieke begrippen – hoogst ongebruikelijke stap, die het […]

Zondagsrust

Laat ik maar meteen met de deur de kerk invallen: Het CDA Putten is voorstander van de zondagsrust. Hiermee volgen wij de bijbel waarin God ons leert dat er 6 dagen gewerkt mag worden en dat de zevende dag een bijzondere dag is, een dag om uit te rusten en een dag om Hem te […]

Putten en de pleinen..

In een recente Raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de reconstructie van het Kerkplein en het Fontanusplein in Putten. In juli 2019 heeft de Gemeenteraad een krediet van €4.050.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumplan, waarvan de reconstructie van de pleinen deel uitmaakt. Binnen het genoemde krediet is […]

Ooit zullen we weer…

  Ik was gisteren voor het eerst na lange tijd in ons centrum. De winkels waren tot voor kort dicht en er was dus geen reden om in het centrum te zijn. Gisteren was het de eerste dag dat de winkels weer open zouden zijn na een afspraken, maar helaas waren nog veel winkels gesloten. […]

Energietransitie vergt lange adem…

‘Wij staan achter het in de Transitievisie Warmte gepresenteerde voorstel om vrijwel alle woningen in Putten op individuele wijze volledig elektrisch te verwarmen (om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en zo klimaatverandering tegen te gaan).’ Aardgas is een fossiele brandstof, waarvan de voorraad eindig is. Los van de vraag of transitie naar […]