Artikelen door cdaputten

Flexwonen

In de commissie Ruimte van 27 mei werd een plan besproken wat veel stof heeft doen opwaaien, namelijk het voornemen om aan de Huybertsenweg en aan de Bijsterenseweg in totaal 45 flexwoningen te bouwen. Waar komt deze wens vandaan? In de Woonvisie staat beschreven dat er in Putten behoefte is aan 65 tot 82 flexwoningen. […]

CDA dient motie van treurnis in

Het CDA heeft, samen met de fractie van mede-oppositiepartij Gemeentebelangen, een motie van treurnis ingediend tegen het college en de verantwoordelijk wethouder vanwege de kostenoverschrijdingen op de reconstructie van het Fontanusplein en het Kerkplein. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 22 april 2021. Een – voor Puttense politieke begrippen – hoogst ongebruikelijke stap, die het […]

Zondagsrust

Laat ik maar meteen met de deur de kerk invallen: Het CDA Putten is voorstander van de zondagsrust. Hiermee volgen wij de bijbel waarin God ons leert dat er 6 dagen gewerkt mag worden en dat de zevende dag een bijzondere dag is, een dag om uit te rusten en een dag om Hem te […]

Putten en de pleinen..

In een recente Raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de reconstructie van het Kerkplein en het Fontanusplein in Putten. In juli 2019 heeft de Gemeenteraad een krediet van €4.050.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumplan, waarvan de reconstructie van de pleinen deel uitmaakt. Binnen het genoemde krediet is […]

Ooit zullen we weer…

  Ik was gisteren voor het eerst na lange tijd in ons centrum. De winkels waren tot voor kort dicht en er was dus geen reden om in het centrum te zijn. Gisteren was het de eerste dag dat de winkels weer open zouden zijn na een afspraken, maar helaas waren nog veel winkels gesloten. […]

Energietransitie vergt lange adem…

‘Wij staan achter het in de Transitievisie Warmte gepresenteerde voorstel om vrijwel alle woningen in Putten op individuele wijze volledig elektrisch te verwarmen (om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en zo klimaatverandering tegen te gaan).’ Aardgas is een fossiele brandstof, waarvan de voorraad eindig is. Los van de vraag of transitie naar […]

IJspret!

Vorig weekend was ik veel te vinden op het ijs. Zo vaak ligt Nulde niet dicht en het was ook nog eens stralend weer. Je ziet de mensen om je heen echt genieten om in de vrije natuur te zijn en lekker in de open lucht te sporten. De afgelopen maand was er ook veel […]

Verloren gevoel…

Misschien weet niet iedereen dat ik in mijn vrije tijd graag golf. Een heerlijke sport om te doen. Lekker buiten bezig zijn in (meestal) een prachtige omgeving. Ik ben lid van de golfbaan Dorhout Mees in Biddinghuizen. Tot voor kort een prachtige golfbaan met verschillende lussen om te spelen. Nu heeft de nieuwe tijd de […]

,

Nieuwsbrief Kersteditie 2020

Wat een bijzondere feestdagen maken we mee in 2020. Het is een jaar vol uitdagingen en helaas ook veel verdriet, maar toch is er ook altijd iets positiefs te zien. Bestuur en fractie heeft dit geprobeerd voor u op te schrijven, het resultaat kunt u hier lezen. Iedereen een liefdevol, gezond en Gezegend nieuwjaar gewenst!

Maatschappijleer en de dingen die zo gewoon lijken..

  Op de middelbare school stond mijn zoon onlangs voor een toets Maatschappijleer. En, zoals dat dan soms gaat, kreeg ik de opdracht om na te gaan of hij de lesstof onder de knie had. De onderwerpen hadden een hoog ‘oh ja’ gehalte, zoals: de inrichting van ons staatsbestel, scheiding der machten, de (democratische) rechtstaat, […]