Artikelen door

,

Nieuwsbrief Kersteditie 2020

Wat een bijzondere feestdagen maken we mee in 2020. Het is een jaar vol uitdagingen en helaas ook veel verdriet, maar toch is er ook altijd iets positiefs te zien. Bestuur en fractie heeft dit geprobeerd voor u op te schrijven, het resultaat kunt u hier lezen. Iedereen een liefdevol, gezond en Gezegend nieuwjaar gewenst!

Maatschappijleer en de dingen die zo gewoon lijken..

  Op de middelbare school stond mijn zoon onlangs voor een toets Maatschappijleer. En, zoals dat dan soms gaat, kreeg ik de opdracht om na te gaan of hij de lesstof onder de knie had. De onderwerpen hadden een hoog ‘oh ja’ gehalte, zoals: de inrichting van ons staatsbestel, scheiding der machten, de (democratische) rechtstaat, […]

Arres, de mooie dingen die voorbij gaan…

  Deze zomer is mijn oud-fractiegenoot Arres Huijgen overleden. Met hem heb ik een aantal jaren in de commissie Ruimtelijke Zaken gezeten. Arres was gepokt en gemazzeld in de Puttense politiek en ik kwam net in Putten wonen. Politiek bedrijven is in elke gemeente anders. Van Arres leerde ik de Puttense politiek kennen. Hij was […]

Vele wegen leiden naar…

Wat is de status van de verkeersplannen in Steenenkamer. Die vraag heeft de fractie van het CDA aan het college gesteld. Al in juni 2016 zijn de plannen door de gemeenteraad goedgekeurd om de wegen in Steenenkamer te verbeteren. In oktober 2019 kwam hier de goedkeuring van de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg/Waterweg bij. Al eerder […]

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden Arres Huijgen Arres was raadslid voor het CDA van 1998 tot 2014. Met de hem bekende nuchterheid, humor, betrokkenheid en volledige toewijding zette hij zich in voor de belangen van Putten en haar inwoners. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor het CDA en voor […]

Nieuwsbrief Zomereditie 2020

Ook deze zomer brengt het CDA Putten een nieuwsbrief uit voor leden en geïnteresseerden. Juist in deze tijd fijn om wat leesvoer te hebben. Bestuur en fractie zijn in de pen geklommen, het resultaat kunt u hier lezen. Iedereen een hele goede en gezonde zomer gewenst!

Putten Bomendorp?

Het CDA maakt zich altijd hard voor groen in en om het dorp. De bomen in het dorp zijn de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Met de verschillende (verbouw-)projecten in het centrum maken we ons zorgen over de hoeveelheid groen. We proberen telkens een nieuwe manier te vinden om hier aandacht voor […]

Coronacrisis in de gemeenteraad

Bespreken Coronacrisis in de gemeenteraad De Covid-19 uitbraak grijpt diep in de samenleving. Wereldwijd worden enorme inspanningen geleverd en maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen zien enerzijds op de medische aanpak en anderzijds op het economisch vlak in ondersteuning van getroffen burgers en bedrijven. Ook de gemeente Putten is druk […]

Vragen verkeer Steenenkamer

Veel projecten en deadlines worden gehinderd door de Corona crisis, maar dat weerhoudt Wim van de Koot er niet van om het een update te vragen aan het college over de status in Steenenkamer. Al jaren is het verkeer in en door Steenenkamer een probleem, en met het opknappen van het eerste deel van de […]

Corona

We leven in bizarre tijden. Het openbare leven is bijna geheel stilgevallen, scholen en kerken blijven gesloten. Situaties die zelfs tijdens de oorlog niet voorkwamen, voltrekken zich voor onze ogen. Het coronavirus heeft ons in allen in de greep. Zwaar getroffen zijn in de eerste plaats de zieken zelf, maar ook het verzorgend personeel en […]