Artikelen door cdaputten

Op bezoek bij.. Hugo en Anneke Trouw

Op bezoek bij.. Welkom bij onze rubriek op bezoek bij. Hierin bezoeken wij leden en laten wij, naar aanleiding van een aantal vragen, hun mening en adviezen geven over het CDA Putten. We mochten op bezoek komen bij Anneke en Hugo Trouw. Zeer meelevende leden op een mooie leeftijd. Het gesprek is, door omstandigheden, vooral […]

Column Jim

Meedoen in gelijkwaardigheid Hoe is het om jou te zijn? Een manier om beter naar elkaar te kijken, te luisteren en begrip te krijgen voor elkaar.  In Putten mogen alle mensen mee doen. Ieder mens is anders. Maar toch: je hoort erbij. Dat is inclusie. Hoe je er ook uitziet. Van wie je ook houdt. […]

CDA Putten stelt vragen over Gelders Winterfonds

Vanuit de CDA-fractie hebben we vragen gesteld aan het college inzake de inzet van provinciaal geld uit het Gelders Winterfonds. Dit fonds van in totaal 10 miljoen euro is in 2022 door de provincie Gelderland in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld om gemeenten in staat te stellen maatschappelijke/religieuze instellingen en het MKB ondersteuning […]

Onze fractie stelt vragen over kinderen zonder zwemdiploma

Schriftelijke vragen ex. artikel 37 van het Reglement van Orde inzake nieuwsbericht in landelijk nieuws over oplopend percentage kinderen zonder zwemdiploma Op 28 november 2023 publiceerde nos.nl een nieuwsitem waarin wordt bericht dat het aantal kinderen tussen 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft sinds 2018 is verdubbeld (van 6% naar 13%). Graag ontvangt de […]

Gemeenteraad 21 december 2023

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2023 is het beleidsplan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ vastgesteld. Unaniem hebben de zes raadsfracties zich achter dit plan geschaard, waarin inclusie en gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie centraal staat. Aan het plan, waarvoor het startschot werd gegeven middels een motie, aangenomen in 2021, is twee jaar intensief gewerkt. Constructieve […]

Gemeenteraad November 2023

Gemeenteraad 23 november 2023 Naast de begrotingsraad van begin november was er ook nog een reguliere gemeenteraad in november. Na een aantal hamerstukken stonden er 2 bespreekstukken op de agenda en werd een motie vreemd aangekondigd.  BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW HALVINKHUIZEN In de gemeenteraad kwam het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen fase 1 ter sprake. Gertine deed namens het […]

Begroting 2023

Lees hieronder de bijdrage van Wim van de Koot tijdens de begroting van 2023!   In mijn bijdrage voor de begroting van 2023 – 2026, vandaag precies 1 jaar geleden refereerde ik aan de roerige geopolitieke omstandigheden. Een jaar later moeten we vaststellen dat het er bepaald niet rustiger op geworden is. De oorlog in […]

Column Gertine Elsenaar

Druk In het van Dale woordenboek heeft het woord druk (zijn) verschillende betekenissen: 1) moeilijke omstandigheid 2) veel werk hebbend of meebrengend 3) onrustig en beweeglijk Natuurlijk zijn er nog veel meer betekenissen. Ik houd het nu bij deze. Ik heb op het ogenblik te maken met alle bovenstaande betekenissen van druk zijn. Daar zijn […]

Gemeenteraad 12 oktober

Op donderdag 12 oktober stonden de volgende onderwerpen op de agenda. De aftrap was voor de Omgevingsvisie 2040. Een enorm document waar al veel over gesproken is en wat een grote verandering veroorzaakt binnen de ruimtelijke plannen van onze gemeente. Gertine deed het woord namens het CDA Putten en diende ook een amendement in. De […]

Minder ik, meer wij!

Tijdens de begrotingsraad van donderdag 3 november 2022 ben ik in mijn algemene beschouwingen ingegaan op de grote en complexe vraagstukken waar we ook als gemeente Putten mee te maken hebben. Als CDA willen we weg (blijven) van polarisatie en populisme. Oplossingen moeten en kunnen we samen vinden. Ten aanzien van het gemeentelijk beleid hebben […]