Wat een bijzondere feestdagen maken we mee in 2020.
Het is een jaar vol uitdagingen en helaas ook veel verdriet, maar toch is er ook altijd iets positiefs te zien.

Bestuur en fractie heeft dit geprobeerd voor u op te schrijven, het resultaat kunt u hier lezen.
Iedereen een liefdevol, gezond en Gezegend nieuwjaar gewenst!

 

Deze zomer is mijn oud-fractiegenoot Arres Huijgen overleden. Met hem heb ik een aantal jaren in de commissie Ruimtelijke Zaken gezeten. Arres was gepokt en gemazzeld in de Puttense politiek en ik kwam net in Putten wonen. Politiek bedrijven is in elke gemeente anders. Van Arres leerde ik de Puttense politiek kennen. Hij was een vat vol kennis over Putten. Hij heeft Putten als gemeenteraadslid trouw gediend. Hij was eerlijk, pragmatisch en recht door zee.

Zo langzamerhand ontvallen ons de oud-raadsleden die, met hun ijzersterke geheugen, de nieuwe raadsleden met adviezen bijstaan. Ze zijn soms betweterig en lastig, maar oh zo fijn om bij de fractie te hebben.

Vroeger stond hier in het centrum een prachtige boerderij. Niets herinnert mij hier meer aan. De mensen die deze boerderij wel herinneren komen ook te overlijden. Ik heb laatst nog even onder de grote bomen van dat rare weggetje over het Kerkplein naar de Molenstraat gelopen. Ik realiseerde mij dat deze bomen binnenkort echt helemaal weg zijn.

De laatste keer dat ik in café “Het Trefpunt” ben geweest, was voor de bijeenkomst over de herinrichting van de Garderenseweg. Het Trefpunt is nu gesloten en op deze plaats komt woningbouw. Veel Puttenaren kijken met plezier terug op hun avonden in dit café. Ook bij het aanzicht van dit lege pand weet ik dat binnenkort niets meer herinnert aan dit café.

Zo zijn er meer voorbeelden uit het verdere verleden en het nu. Ik heb het al vaker gezegd: oude mensen zijn net als oude dingen, je moet ze koesteren. Putten verandert langzaam maar gestaag. Ik wil voor mijzelf ervoor zorgen dat ik dit bewust ervaar. Bewust zijn dat mensen overlijden, dat er stukken uit ons collectieve geheugen verdwijnen. Bewust zijn dat er oude dingen vervangen worden omdat het soms moet en bewust zijn dat we veranderen om mee te gaan met onze tijd.

Dat Putten zich ontwikkeld is zeker niet slecht, maar soms betrap ik mij er op dat ik terug verlang naar die oude plekjes die nu gemoderniseerd zijn en naar de mensen die overleden zijn. Bewust kijk ik in dankbaarheid terug naar mijn samenwerking met Arres.

 

Gertine Elsenaar

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Arres Huijgen

Arres was raadslid voor het CDA van 1998 tot 2014.
Met de hem bekende nuchterheid, humor, betrokkenheid en volledige toewijding
zette hij zich in voor de belangen van Putten en haar inwoners.

Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor het CDA en voor de gemeente Putten heeft mogen betekenen.
Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen wij veel sterkte en Gods troost met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en fractie CDA Putten

Bespreken Coronacrisis in de gemeenteraad

De Covid-19 uitbraak grijpt diep in de samenleving. Wereldwijd worden enorme inspanningen geleverd en maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen zien enerzijds op de medische aanpak en anderzijds op het economisch vlak in ondersteuning van getroffen burgers en bedrijven.

Ook de gemeente Putten is druk met de bestrijding van de crisis. Er wordt veel gedaan om iedereen zo goed en efficiënt als mogelijk van informatie te voorzien. Er is een speciaal ingerichte webpagina op de gemeentelijke website, de plaatselijke krant wordt gebruikt en er zijn ook meerdere raadsinformatiebrieven aan de gemeenteraad gestuurd.

Op voorstel van de CDA-fractie is de Coronacrisis en de bestrijding daarvan in de gemeente Putten een standaard agendapunt op de raadsvergadering en de vergadering van de commissie EBOR geworden. Raadsleden/raadsfracties zijn voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen over alles wat met de (bestrijding van de) crisis verband houdt. In de vergadering is er vervolgens gelegenheid om met elkaar en het college in debat te gaan.

In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 stond het punt voor het eerst geagendeerd. De raadsfracties dienden liefst 42 vragen in.

U kunt alle vragen, inclusief de antwoorden, hier teruglezen.

We leven in bizarre tijden. Het openbare leven is bijna geheel stilgevallen, scholen en kerken blijven gesloten. Situaties die zelfs tijdens de oorlog niet voorkwamen, voltrekken zich voor onze ogen.

Het coronavirus heeft ons in allen in de greep. Zwaar getroffen zijn in de eerste plaats de zieken zelf, maar ook het verzorgend personeel en ouderen. Mensen klappen voor de medewerkers in de zorg, heel mooi natuurlijk, maar zullen we ook aan ze denken als er geen crisis is? Nu wordt des te meer duidelijk hoe schrijnend het is dat juist de vitale sectoren in ons land al jaren kampen met personeelstekorten, achterblijvende salarissen en hoge werkdruk.

‘Verspil nooit een goede crisis’, zei Winston Churchill eens. Een crisis dwingt ons stil te staan. Om te reflecteren op jezelf. Is onze agenda niet overvol? En hoeveel dingen op die agenda zijn echt zinvol? Heb ik afgelopen jaar genoeg tijd besteed aan mensen om ons heen? Aan het gezin, aan vrienden, familie, opa en oma?

Dat zo’n EK voetbal niet doorgaat, de Formule 1 in Zandvoort, alle evenementen op de evenementenkalender, hoe erg is dat eigenlijk? Als we hoofd- en bijzaken door deze crisis leren onderscheiden kunnen we toch iets meenemen uit deze crisis.

Over hoofd- en bijzaken gesproken. Populisten zitten nu even tweede rang, mensen met een makkelijke mening ook. De politiek is nu aan de grote mensen. Wat dat betreft is het goed om te zien dat het Nederlandse volk de instructies van het kabinet gezagsgetrouw opvolgt en dat het RIVM nu wél wordt geloofd.

Ik hoop dat we in deze tijd meer aan elkaar denken en in het bijzonder aan ouderen en eenzamen die het extra moeilijk hebben in deze tijd. Ik hoop dat we ons verantwoord blijven gedragen in de openbare ruimte en dat we eigenlijk alles doen wat Koning Willem-Alexander in zijn toespraak vrijdagavond noemde.

Als we de lessen die we nu leren, ook meenemen na deze coronacrisis hoeft dit zeker geen verspilde tijd te zijn.

2020 wordt zo een jaar om nooit te vergeten

Gerike van Donkersgoed heeft bestuur en fractie geïnformeerd dat zij een nieuwe baan heeft. Dat is erg mooi nieuws voor haar, ware het niet dat haar nieuwe werkgever de gemeente Putten zal zijn. Nu Gerike een ambtenaar zal worden in onze gemeente, kan zij niet ook commissielid blijven. Gerike zal aan de slag gaan als medewerker Duurzaamheid. Een uitdagende functie – zeker in deze tijd – die goed bij haar achtergrond past. Haar afscheidsbrief aan het college en de gemeenteraad kunt u lezen door op deze link te klikken.

We bedankt Gerike voor haar inzet van de afgelopen jaren en wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie en we zijn blij dat zij op de achtergrond zeker actief blijft voor ons CDA.

 

 

In de gemeenteraadvergadering van 31 oktober waren de eerste agendapunten een CDA aangelegenheid. Een avond met een afscheid en een beëdiging.
Reinie van Schoor nam deze avond afscheid als raadslid en fractievoorzitter. Burgemeester Lambooij sprak Reinie toe.

Hij roemde haar bevlogenheid en haar hart dat altijd klopt voor de medemens. Hij wijt haar populariteit in Putten aan haar hartelijkheid en warme betrokkenheid bij de inwoners. Het CDA wil Reinie hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor het CDA en de samenleving van Putten. We wensen haar met samen met haar gezin veel zegen en alle goeds toe.

Het is bij wet zo geregeld dat de gemeenteraad altijd een volledig aantal raadsleden dient te hebben, dus na het afscheid volgde direct de beëdiging van Wim van de Koot als vervanger voor de raadszetel. De installatie van een gemeenteraadslid is officieel proces, waarbij er in de gemeenteraad een tijdelijke commissie wordt ingesteld die bepaald of er bezwaren zijn om de kandidaat tot raadslid te benoemen. Dit wordt het onderzoek van de geloofsbrieven genoemd.

 

 

Er was geen enkele reden om Wim niet te benoemen, dus na het uitspreken van de eed werd Wim daadwerkelijk raadslid. De fractie van het CDA is blij met zijn beëdiging. Zijn inbreng als jurist en geboren en getogen Puttenaar wordt erg gewaardeerd. We wensen hem veel wijsheid en zegen toe. Wim was al commissielid in de commissie EBOR en zal ook als raadslid in deze commissie blijven. Gertine Elsenaar zal als fractievoorzitter naast Wim in EBOR plaatsnemen.

Tot onze grote spijt heeft Reinie van Schoor-Van den Brink te kennen gegeven terug te treden als lid van de gemeenteraad.
Haar brief kunt hieronder lezen. In de komende ledenvergadering zullen wij uiteraard aandacht aan haar vertrek besteden.


Geachte voorzitter,

Bij deze wil ik u meedelen dat ik per 31 oktober 2019 mijn ontslag indien als lid van de gemeenteraad van Putten.

In de afgelopen periode heb ik veel tijd besteed aan het voeren van een oppositie en om op te komen voor de ware belangen van de inwoners en organisaties in Putten en om daarmee goede maatregelen voor onze inwoners te kunnen bewerkstelligen.

Om een naar mijns inziens goede oppositie te kunnen voeren ervaar ik echter te weinig steun, hetgeen mij erg veel tijd kost om de oppositierol goed te kunnen invullen. De ontwikkelingen van het bedrijf van mij en mijn man vergt daarnaast ook veel tijd, en ben daarom tot de conclusie gekomen dat ik mijn rol als gemeenteraadslid niet kan uitvoeren op de wijze die ik belangrijk vind. Ik heb getracht met veel energie en enthousiasme mijn functie als gemeenteraadslid in te vullen en ik wil u, de collega raadsleden, de griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor de samenwerking.

Ik wens u en de gemeenteraad alle wijsheid toe bij het besturen van onze mooie gemeente.

Hartelijke groeten,
Reinie van Schoor-Van den Brink

Donderdag 7 februari werd de CDA fractie officieel versterkt door twee jonge dames.
Gerike van Donkersgoed en Annemarie van de Brug werden in de raad beëdigd.

Door het vertrek van Robert Olthuis in januari schuift iedereen een plaats op, waardoor er een zetel in de gemeenteraad vrij komt. Aan Annemarie van de Brug de eer om in die zetel plaats te nemen en haar steentje bij te dragen aan Putten. Annemarie was al commissielid, dus voor Gerike komt er een plekje vrij in de commissie Samenleving. Beide dames spraken de eed uit en beloven daarmee trouw aan de grondwet en alle daarbij behorende verplichtingen.

We zijn blij met de toevoeging van beide vrouwen en wensen hen veel succes en wijsheid toe voor de komende periode.
De verdeling van de fractie in de commissies wijzigt daardoor gedeeltelijk:

Commissie EBOR
Reinie van Schoor – raadslid
Wim van de Koot – commissielid

Commissie Ruimte

Gertine Elsenaar – raadslid
Jan van Meerveld – raadslid

Commissie Samenleving
Annemarie van de Brug – raadslid
Gerike van Donkersgoed – commissielid

Indien u onze fractie n.a.v. het bovenstaande wilt benaderen kunt u contact opnemen met hen via deze link

      

Deze week is het de beurt aan Wim van de Koot om zijn stem te laten horen in de column van het Puttens Weekblad.
Wim schrijft in zijn column over de kracht van het stellen van een vraag en hoe hij dat heeft ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over het aanbestedingsproces van de verbouwing van het gemeentehuis. Zijn bijdrage leest u hier