In de gemeenteraadvergadering van 31 oktober waren de eerste agendapunten een CDA aangelegenheid. Een avond met een afscheid en een beëdiging.
Reinie van Schoor nam deze avond afscheid als raadslid en fractievoorzitter. Burgemeester Lambooij sprak Reinie toe.

Hij roemde haar bevlogenheid en haar hart dat altijd klopt voor de medemens. Hij wijt haar populariteit in Putten aan haar hartelijkheid en warme betrokkenheid bij de inwoners. Het CDA wil Reinie hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor het CDA en de samenleving van Putten. We wensen haar met samen met haar gezin veel zegen en alle goeds toe.

Het is bij wet zo geregeld dat de gemeenteraad altijd een volledig aantal raadsleden dient te hebben, dus na het afscheid volgde direct de beëdiging van Wim van de Koot als vervanger voor de raadszetel. De installatie van een gemeenteraadslid is officieel proces, waarbij er in de gemeenteraad een tijdelijke commissie wordt ingesteld die bepaald of er bezwaren zijn om de kandidaat tot raadslid te benoemen. Dit wordt het onderzoek van de geloofsbrieven genoemd.

 

 

Er was geen enkele reden om Wim niet te benoemen, dus na het uitspreken van de eed werd Wim daadwerkelijk raadslid. De fractie van het CDA is blij met zijn beëdiging. Zijn inbreng als jurist en geboren en getogen Puttenaar wordt erg gewaardeerd. We wensen hem veel wijsheid en zegen toe. Wim was al commissielid in de commissie EBOR en zal ook als raadslid in deze commissie blijven. Gertine Elsenaar zal als fractievoorzitter naast Wim in EBOR plaatsnemen.

Tot onze grote spijt heeft Reinie van Schoor-Van den Brink te kennen gegeven terug te treden als lid van de gemeenteraad.
Haar brief kunt hieronder lezen. In de komende ledenvergadering zullen wij uiteraard aandacht aan haar vertrek besteden.


Geachte voorzitter,

Bij deze wil ik u meedelen dat ik per 31 oktober 2019 mijn ontslag indien als lid van de gemeenteraad van Putten.

In de afgelopen periode heb ik veel tijd besteed aan het voeren van een oppositie en om op te komen voor de ware belangen van de inwoners en organisaties in Putten en om daarmee goede maatregelen voor onze inwoners te kunnen bewerkstelligen.

Om een naar mijns inziens goede oppositie te kunnen voeren ervaar ik echter te weinig steun, hetgeen mij erg veel tijd kost om de oppositierol goed te kunnen invullen. De ontwikkelingen van het bedrijf van mij en mijn man vergt daarnaast ook veel tijd, en ben daarom tot de conclusie gekomen dat ik mijn rol als gemeenteraadslid niet kan uitvoeren op de wijze die ik belangrijk vind. Ik heb getracht met veel energie en enthousiasme mijn functie als gemeenteraadslid in te vullen en ik wil u, de collega raadsleden, de griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor de samenwerking.

Ik wens u en de gemeenteraad alle wijsheid toe bij het besturen van onze mooie gemeente.

Hartelijke groeten,
Reinie van Schoor-Van den Brink

Donderdag 7 februari werd de CDA fractie officieel versterkt door twee jonge dames.
Gerike van Donkersgoed en Annemarie van de Brug werden in de raad beëdigd.

Door het vertrek van Robert Olthuis in januari schuift iedereen een plaats op, waardoor er een zetel in de gemeenteraad vrij komt. Aan Annemarie van de Brug de eer om in die zetel plaats te nemen en haar steentje bij te dragen aan Putten. Annemarie was al commissielid, dus voor Gerike komt er een plekje vrij in de commissie Samenleving. Beide dames spraken de eed uit en beloven daarmee trouw aan de grondwet en alle daarbij behorende verplichtingen.

We zijn blij met de toevoeging van beide vrouwen en wensen hen veel succes en wijsheid toe voor de komende periode.
De verdeling van de fractie in de commissies wijzigt daardoor gedeeltelijk:

Commissie EBOR
Reinie van Schoor – raadslid
Wim van de Koot – commissielid

Commissie Ruimte

Gertine Elsenaar – raadslid
Jan van Meerveld – raadslid

Commissie Samenleving
Annemarie van de Brug – raadslid
Gerike van Donkersgoed – commissielid

Indien u onze fractie n.a.v. het bovenstaande wilt benaderen kunt u contact opnemen met hen via deze link

      

Deze week is het de beurt aan Wim van de Koot om zijn stem te laten horen in de column van het Puttens Weekblad.
Wim schrijft in zijn column over de kracht van het stellen van een vraag en hoe hij dat heeft ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over het aanbestedingsproces van de verbouwing van het gemeentehuis. Zijn bijdrage leest u hier

Het CDA heeft in de achterliggende periode tot tweemaal toe vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het gemeentehuis in Putten. Deze vragen spitsten zich toe op de selectiefase. In deze fase kunnen ondernemers zich aanmelden voor deelname aan de eigenlijke aanbesteding en worden ze beoordeeld op geschiktheid. Kern van de vraagstelling was dat Puttense bouw- en installatieondernemers reeds in de selectiefase zijn afgevallen.

Bij de beantwoording van de eerste vragen (oktober 2018) gaf het college aan dat de Puttense ondernemers niet hadden voldaan aan de eisen. Daarbij bleef naar de mening van het CDA onvoldoende duidelijk op welke eisen de ondernemers zijn afgevallen. Om inzicht te krijgen in de gestelde eisen heeft het CDA meer informatie opgevraagd en ook ontvangen. Bij het verstrekken van de nadere informatie in de vorm van o.a. het selectiedocument is door de gemeente te kennen gegeven dat de ondernemers op formele gronden (niet voldoen aan de vereiste formaliteiten) zijn afgevallen. Het CDA meent, na het bestuderen van de ontvangen informatie, dat ook de eisen waarbij de ondernemers middels referentieprojecten moesten aantonen dat ze geschikt zijn om de klus te klaren een belangrijke rol hebben gespeeld. De geschiktheidseis is als volgt gesteld:

 

Gegadigde dient over minimaal 1 referentie, zijnde de verbouw/renovatie van een gelijkwaardig representatief utiliteitswerk (onder gelijkwaardig wordt hier verstaan een representatief utiliteitswerk zoals een gemeente-/provinciehuis, (stads-)kantoor etc. [een school is ook akkoord mits het geen basisschool of frisse school klasse C is maar minimaal frisse school klasse B/ een ROC of een praktijkonderwijsgebouw], dus geen verpleeghuizen, winkelcentra, sporthallen, stadions of bedrijfsmatige gebouwen als opslagloodsen, werkplaatsen, fabrieken of ten nutte van agrarische doeleinden, dit tenzij hier een gelijkwaardige representatieve utiliteitsruimte deel van uitmaakt ter grootte van het aantal opgegeven minimum m² bvo, dit dient oninterpreteerbaar uit de bij te voegen omschrijving te blijken) met een minimale omvang van 3.500 m² bvo

 

In de tweede serie vragen heeft het CDA ook een constructief voorstel verwerkt zodat gemeente en ondernemers in de toekomst beter gesteld zouden kunnen staan. Het college is namelijk ook gevraagd een kennisbijeenkomst te organiseren waarin gemeente en ondernemers gezamenlijk met een aanbestedingsdeskundige kijken hoe er binnen de regels van het aanbestedingsrecht een optimale situatie kan worden bereikt waarin plaatselijke ondernemers mee kunnen dingen naar opdrachten die de gemeente aanbesteedt.

In de beantwoording van deze vragen, eind december 2018, geeft het college aan dat de ondernemers niet aan de formaliteiten hebben voldaan en daarom niet mee mochten doen. In een kennisbijeenkomst ziet het college niets. Ze legt de oorzaken voor het niet-meedoen volledig bij de ondernemers en geeft daarbij ook aan dat er in het verleden vaker bijeenkomsten zijn geweest en dat de Puttense ondernemers toen weinig interesse toonden.

In de media is verschillende malen aandacht besteed aan aanbestedingsprocedure voor de renovatie. In het meest recente bericht komen ook de ondernemers zelf aan het woord. Ook zij laten zich kritisch uit over de zware eisen die zijn gesteld in de selectiefase. Het CDA betreurt de houding van het college. Het afwijzen van een kennisbijeenkomst is een gemiste kans. Gezien de lessen die te trekken zijn, maar ook vanuit oogpunt van participatie van burgers en ondernemers bij de overheid die het college hoog in het vaandel zegt te hebben staan. Wel positief was dat bij de beantwoording van de vragen tevens werd gemeld dat er Puttense bedrijven als onderaannemer of leverancier gedeelten van het project zullen gaan uitvoeren

De krant heeft verschillende stukken gepubliceerd. De bijdrage in de Stentor van zaterdag 5 januari leest u hier. Het vervolgbericht op 17 januari kunt u hier lezen. De aanvullende stukken willen lezen aangaande de vragen die Wim van de Koot namens de CDA fractie heeft gesteld aan het college hebben we op deze pagina toegevoegd. Als u op de links hieronder klikt, zullen de stukken vanzelf openen. Uiteraard staat de fractie van het CDA u graag te woord indien u verdere opmerkingen of vragen heeft.

Gestelde vragen door het CDA

Antwoorden door het College

Aanvullende vragen door het CDA

In de krant van woensdag 16 januari was een interview te lezen met Robert over zijn vertrek uit de fractie van het CDA in Putten.
Hij besluit omwille van de drukte op zijn werk en zijn gezin het raadslidmaatschap op te zeggen. Uiteraard tot grote spijt van zijn collega’s in de fractie, maar ook van de collega’s in de raad.

Onze burgemeester roemde hem onder andere om zijn veelzijdigheid en kundigheid als raadslid tijdens zijn afscheid in de raad van 10 januari. Fractievoorzitter Reinie van Schoor noemde hem een rots in de branding waar het CDA altijd op terug konden vallen. Zijn ervaring en kennis vormden een basis tijdens de fractievergaderingen en dat zal dan ook zeker gemist worden.

Robert noemt zijn afscheid dubbel: ‘Ik ben aan de ene kant blij dat dit hoofdstuk echt afgerond is, maar aan de andere kant vind ik het uiteraard ook jammer. Ik heb het raadswerk altijd heel leuk gevonden en heb het graag gedaan.’

We bedanken Robert voor zijn inzet en betrokkenheid in al die jaren. Robert zal opgevolgd worden door Annemarie van de Brug.
Zij zal in de raad van 7 februari beëdigd worden.

De afscheidsspeech van Robert in de raad terugkijken? Volg deze link om de raad terug te kijken.
Lees het complete interview in het Puttens Weekblad hier

Vorig jaar schreef ik de column in Turkije, dit jaar in Drenthe met vergelijkbare temperatuur en droogte. Tijdens de vakantie hoop je op mooi weer om de omgeving te verkennen of te zwemmen. Hiervoor hoef je niet naar Zuid Europa. Voor vakantiegangers is het heerlijk, voor boeren niet. Oogsten mislukken, sproeien is aan banden gelegd. Deze zomer overtreft menig record, het vorige stamt uit mijn geboortejaar 1976 (het bouwjaar van het gemeentehuis van Putten). Is er een verband?

Ook hier doorbreken we records en diegene die er wat van zeggen (zoals het CDA) krijgt te horen dat we niet zo moeten zeuren. Er is toch bijna nooit iets aan gedaan? Wat is uw alternatief? Heeft u alle stukken met een stofkam uitgepluist, om aan te geven welke type vloerbekleding u dan wilt en daarmee €100 te besparen? Het antwoord daarop blijft volmondig: Nee. De gemeenteraad heeft drie taken: Volksvertegenwoordiger, Kaderstellen, Budgetrecht. De kaders waar CDA voor pleit zijn: achterstallig onderhoud direct oppakken; sober en doelmatig; gemeentehuis toekomstbestendig. Kijk naar de banken die met bosjes tegelijk deuren sluiten, omdat heel veel via internet kan. Wie had dat “vroeger” gedacht? Nu wordt het gebouw gestript en opnieuw opgebouwd. Was deels nieuwbouw achter de bestuurlijke vleugel, met tijdelijk behoudt van de huidige ambtelijke vleugel en dus géén dure tijdelijke huisvesting bij De Vanenburg én de voormalige ABN-AMRO (die haar deuren gesloten heeft ivm veranderende dienstverlening…) niet beter? Stel dat, wat als, hadden we niet…

Het heeft geen zin meer, de budgetten zijn (zonder steun van CDA) vastgesteld. In september begint de verbouwing.
Lees de zomercolumn van Robert Olthuis door hier te klikken in het Puttens weekblad

Na de grote aankondiging van het afgeronde coalitie akkoord, was de fractie van het CDA Putten zeer
benieuwd naar de uitgewerkte verkiezingsbeloften van het voorgezette huwelijk tussen Wij Putten,
ChristenUnie en SGP. Tijdens een heerlijke lente avond kwam nieuwe fractie vol goede moed bijeen
om er samen over te discussiëren. Met een partij als Wij Putten aan het roer zijn de verwachtingen
hoog betreffende innovatieve en vooruitstrevende plannen voor Putten. Vele zaken die in het vorige,
of zelfs het akkoord van 2010 al stonden, maar nog steeds niet uitgevoerd zijn, komen net zo hard en
onveranderd terug zoals het Centrumplan en het Verkeerscirculatieplan. Wat was het dan ook een
domper geen enkel concreet plan of toezegging te lezen in dit nieuwe akkoord.

In vergelijking met het coalitieakkoord van 2014 zijn we er flink op achteruit gegaan. Deze coalitie is
de komende 4 jaar vooral aan het onderzoeken, streven en proberen. Nergens staat dat deze coalitie
ook echt iets gaat doen. Dat is beneden verwachting van het CDA.

Zelfs op de punten die vorige periode zoveel stof hebben doen opwaaien, neemt de coalitie geen
stelling. In de vorige periode is er besloten de jeugdsubsidie voor sportverenigingen enkel te
verkrijgen zijn door het doen van maatschappelijke taken. Dit betekent dat alle verenigingen
verplicht zijn om buiten de gebruikelijk activiteiten van de vereniging de leden en vrijwilligers te
moeten mobiliseren om actief te worden op maatschappelijk vlak. In dit akkoord staat dat de coalitie
dit beleid wilt voortzetten. Voor een kleinere vereniging zal dit een te zware dobber zijn, zeker als er
ook nog een open sportpark op de agenda blijft staan. Heeft het college dit wel aan de samenleving
voorgelegd? Het CDA vindt dit een onrealistische eis aan het vergeven van subsidie. Een
sportvereniging draagt al bij aan de maatschappij door sporten te stimuleren. Het CDA-Alternatief:
de subsidie blijft – zonder maatschappelijke restricties – voor alle sportverenigingen in Putten.

Naast de sport valt ook de paragraaf duurzaamheid op. Het akkoord noemt het streven naar het
stimuleren van duurzaamheid, maar het CDA vraagt zich dan maar één ding af: hoe? Voor het CDA is
er slechts een manier denkbaar om de inwoner van Putten tegemoet te komen. Geef subsidie voor
het ondernemen van initiatieven voor duurzaamheid. Waar zijn de subsidies voor bijvoorbeeld
isolatie en gasloos bouwen? De overheid zal dit moeten faciliteren, juist niet in de vorm van een duur
informatie loket voor duurzaamheid. Geef dit geld liever uit aan de burger! Daarnaast heeft de
gemeente een voorbeeldfunctie. Naast het gemeentehuis zijn er nog veel meer gemeentelijke
gebouwen, zoals de sporthallen, waar nog veel meer winst te behalen valt betreffende
duurzaamheid.

Concreet is het CDA erg teleurgesteld over de daadkracht van dit college. Waar we gehoopt hadden
op een nieuw en fris akkoord, kregen we oude wijn in oude zakken. We komen vaak de zin ‘we gaan
door met..’, wat ons helaas heeft laten concluderen dat er weinig vernieuwing in zit.
Laten we hopen dat het college ons positief verrast de komende periode. Wij schrijven mee…

We zitten midden in de campagnetijd en dus zult u vast een keer een politicus tegen het lijf lopen die u zal vragen of u gaat stemmen of u al weer op welke partij/persoon en soms is de reactie: “ja maar, wat heeft u de afgelopen jaren dan voor ons gedaan?” Een terechte vraag. Sommige partijen zijn zeer communicatief en schrijven/publiceren alles en andere doen dat minder en laten nu in de media ineens van zich horen. Het CDA zit daar meestal wat tussen in. De afgelopen jaren zijn wij regelmatig bij bedrijven, sportverenigingen, stichtingen, personen geweest of zijn ze bij ons in het fractieoverleg aangeschoven om hun punt toe te lichten. Dat is zeer nuttig en maar soms ook heel pijnlijk. Mensen die na jaren wonen in een recreatiewoning, maar die officieel nét te laat laten lijken te zijn voor een persoonlijke ontheffing, ook al is er bewijs dat men er al veel langer woont.

Wat hebben wij als verder gedaan als oppositiepartij? Vele malen het college om actie opgeroepen als het gaat om de (jeugd)zorg, het verdwijnen van waardevolle houtwal, noodopvang van personen, subsidiebeleid voor (sport)verenigingen, klachten over veiligheid of het initiatiefvoorstel voor de gratis VOG voor vrijwilligers. Maar willen wij nog gaan doen? Zoals lijsttrekker Reinie van Schoor al aangaf willen wij dat dat de burger zich weer serieus genomen gevoeld. Het huidige college zit er nu bijna acht jaar en de burger zou voorop staan. Toch zijn er met grote regelmaat personen in de pen geklommen die zich totaal verrast en dus niet serieus genomen voelden. Het gaat ons er niet om dat als een groep mensen iets niet wil, dat dat dan nooit kan, maar de manier waarop het “aangevlogen” wordt. Men voelt zich niet gehoord en de overheid lijkt niet te bereiken. Mede daarom wat ons betreft de terugkeer van het spreekuur van de wethouder. Succes met stemmen op 21 maart!