Putten en de pleinen..

In een recente Raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de reconstructie van het Kerkplein en het Fontanusplein in Putten. In juli 2019 heeft de Gemeenteraad een krediet van €4.050.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumplan, waarvan de reconstructie van de pleinen deel uitmaakt. Binnen het genoemde krediet is voor de pleinen €1.609.000,- voorzien.

Middels de RiB wordt de Raad medegedeeld dat de pleinen naar verwachting in de loop van april 2021 zullen worden opgeleverd, maar dat inmiddels de teller voor kostenoverschrijdingen op bijna 600 duizend euro staat – ruim 35% ten opzichte van het oorspronkelijk budget.

Voor de CDA-fractie een dejavu met de renovatie van het gemeentehuis: na een aanvankelijke kredietaanvraag van 6 miljoen euro bleek al voor uitvoering een tekort te bestaan van 2,3 miljoen euro, ook hier dus een overschrijding van ruim 35%.

Wat in de onderhavige situatie afwijkt ten opzichte van de renovatie van het gemeentehuis is dat hier de kostenoverschrijding worden gemeld op een moment dat de kosten al zijn gemaakt. Het college geeft in de brief aan binnenkort met een aanvullend kredietverzoek te komen. Dat zal na oplevering van de pleinen zijn, waarmee de Raad dus voor een voldongen feit wordt geplaatst.

Op 12 april 2021 bespreekt de Raad de RiB van het College in de Commissie EBOR. Het CDA maakt zich zorgen over de mate waarin het college in staat is (gebleken) grote projecten te managen en beheersen en heeft dan ook – ter voorbereiding en gedachtenvorming op die commissievergadering – een informatieverzoek gedaan over de gang van zaken tijdens de ontwikkeling van de plannen en gedurende de uitvoering. Kern van de vraag is: wie was er op welk moment op de hoogte van de overschrijdingen.

Wim heeft schriftelijke vragen gesteld. Lees hier de vragen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *