Energietransitie vergt lange adem…

‘Wij staan achter het in de Transitievisie Warmte gepresenteerde voorstel om vrijwel alle woningen in Putten op individuele wijze volledig elektrisch te verwarmen (om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en zo klimaatverandering tegen te gaan).’

Aardgas is een fossiele brandstof, waarvan de voorraad eindig is. Los van de vraag of transitie naar nieuwe energie noodzakelijk is (en in welk tempo) uit oogpunt van klimaat, is transitie dus ook nodig om in de toekomst onze huizen te kunnen verwarmen. De Transitievisie Warmte is behandeld in de commissie EBOR in mei 2020. Het CDA gaf daar haar mening over de visie. De visie gaat uit van een wijkgerichte aanpak. De ‘all-electric individueel’ oplossing wordt als kansrijk gezien in nieuwe wijken als Bijsteren en Husselerveld. Aardgasvrij worden vergt vergaande en grote investeringen. Voor het CDA is daarom vrijwilligheid een belangrijke voorwaarde. In de commissie kwam dat ook naar voren: de visie is erop gericht inwoners op vrijwillige basis te stimuleren, te verleiden, tot aanpassen naar aardgasvrij wonen. Voor het CDA is ‘all-electric individueel’ één van de oplossingen. Een oplossing die met name geschikt is voor nieuwbouw: de voorzieningen kunnen dan optimaal in de bouw worden verwerkt. Ook voor moderne, goed geïsoleerde woningen is het een interessante optie, mits er mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken.

Het CDA is het dan ook niet eens met de stelling dat dit dé oplossing is voor (vrijwel) alle woningen in Putten. Voor de korte termijn moet maximale focus liggen op het beter isoleren van bestaande woningen en het verduurzamen van grootverbruikers. Ook dat vergt (grote) investeringen, maar die leveren wel ook direct geld (en meer aardgasbesparing) op. Energie besparen dus. En voor de langere termijn: Nederland beschikt over een dichte aardgasinfrastructuur, die miljarden waard is. Daar moeten we zuinig op zijn, zodat het net op de langere termijn gebruikt kan worden voor toekomstige grootschalige waterstoftoepassingen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *