Pak samen met het CDA de bureaucratie aan

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Arial”,sans-serif;
color:black;}

Doe mee: Pak samen met het CDA de bureaucratie aan

 

CDA Putten is klaar met de eindeloze hoeveelheid regels, administratie en bureaucratie. Samen met jou willen we kijken hoe we de regeldruk kunnen verminderen en politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers en burgers in onze gemeente meer ruimte en vertrouwen kunnen geven.

Wij horen graag welke regels jij niet te geloven vindt. Dit kunnen voorbeelden zijn van bureaucratie waar je op je werk mee te maken te hebt, maar ook voorbeelden van iets dat je bij de gemeente probeert te regelen en waarbij onnodige regels in de weg zitten.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij zullen als lokale CDA-fractie alle lokale voorbeelden oppakken en kijken of we dit kunnen veranderen. Het zal helaas niet altijd lukken om een regel te schrappen of aan te passen, maar we gaan met elkaar bekijken hoe ver we kunnen komen.

Alle voorbeelden van bureaucratie op je werk kaarten wij aan bij de Tweede Kamerleden van het CDA. Dus laat ons vooral ook waar je op het werk tegenaan loopt.

 Dit kun je met ons delen via www.cda.nl/datistochniettegeloven.

Geur van populisme rond Putten Zuid

Geur van populisme rond Putten Zuid

 

Op donderdag 1 juni heeft de Raad de de Geurvisie en de ontwerp Geurverordening vastgesteld. Dit was nodig omdat een jaar geleden de Raad een aanhoudingsbesluit heeft genomen. Dit houdt in dat agrarische bedrijven gedurende een beperkte periode niet mogen uitbreiden in afwachting van nieuw geurbeleid. Dit nieuwe beleid is nodig omdat de gemeente ten zuiden van de Van Geenstraat op termijn een woonwijk wil realiseren.

Omdat na een jaar of 5 (wanneer Rimpeler af is) de gemeente in dit gebied wil beginnen met het bouwen van huizen is de geurnorm verscherpt van 14 OU (normaal in agrarisch gebied) naar 7 OU. Dit voor het hele gebied van ongeveer 70 hectare. Voor een aantal agrarische bedrijven in dit gebied betekent dit minder groeimogelijkheden, ondanks dat ze nog steeds een in de door de Raad vastgesteld “landbouwontwikkelingsgebied” zitten dat speciaal is aangewezen voor groeiende landbouwbedrijven.

Het CDA was van mening dat het collegevoorstel van 7 OU  evenwichtig was op dit moment. Wanneer de woningen echt gebouwd worden, zijn we voor het invoeren van de “eindnorm” van 3 OU die geldt voor woonwijken. In aanloop naar die eindnorm willen we wel dat compenserende maatregelen genomen worden die rekening houden met de ontwikkeling van agrarische bedrijven, ook moet niet voor een onnodig groot gebied  ineens 3 OU gaan gelden. Er moeten in Putten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn en blijven voor boeren.

Wij Putten en de VVD waren het niet met het college en met het CDA eens. In hun bijdragen gaven ze weliswaar aan dat het een moeilijke materie was die nog niet helemaal doorgrond kon worden. Toch dienden ze een amendement in om gelijk 3 OU op te leggen voor de hele 70 hectare. De suggestie werd gewekt dat het daardoor minder zou gaan stinken. Dit argument is populistisch en klopt niet omdat bij welke norm dan ook de bedrijven geen enkel dier minder hoeven aan te houden. De strenge normen gelden alleen bij uitbreiding van bedrijven. En laten boeren die uitbreiden nu vaak net emissiearme stallen met luchtwassers bouwen die tot 85% minder stinken… Wil je echt minder geur in een gebied hebben dan zul je bedrijven moeten uitkopen. Het CDA wil slimme oplossingen waar goed over wordt nagedacht, daarom konden wij, evenals een meerderheid van de Raad, het amendement van Wij Putten en de VVD niet steunen.

 

Aart Evers

Raadslid CDA Putten

NOODOPVANG

NOODOPVANG
In de krant laat wethouder Nico Gerritsen weten dat er in Putten nog nooit iemand onder een brug heeft hoeven te slapen. Hij doelt daarmee op een noodkreet van alle Puttense diaconieën dat er steeds meer vraag is naar noodopvang door Puttenaren in nood. Steeds meer mensen moeten hun heil bij de gemeente en zelfs bij de diaconie zoeken om een dak boven hun hoofd te krijgen. Meestal bestaat er bij zulke mensen een groot aantal problemen v.w.b. relatie, financiën, huisvesting enz.

De diaconie kan de meest schrijnende verhalen vertellen over mensen in nood . Er bestaat al noodopvang bij de diaconie, maar die blijkt helaas absoluut onvoldoende te zijn. Reden voor het Diaconaal Platform Putten om in een brief aan de Raad aan de bel te trekken. Helaas verzandt zo’n brief in de lijst van Ingekomen Stukken. Wij als CDA hebben eerst schriftelijke vragen aan het College gesteld,. Vervolgens hebben we het onderwerp laten bespreken in de commissie Samenleving en als vervolg daarop hebben we in de Raadsvergadering van 1 juni de motie Hoge Nood ingediend, samen met CU en GB.
Daarin verzoeken we het College de mogelijkheden van tijdelijke noodopvang met zorg te onderzoeken. Als voorbeeld wordt daar het aanbod van camping De Auerhaan aangehaald die een proef op dit gebied wil starten. Wie kan daar op tegen zijn? Dat zal ik vertellen : de VVD, WIJ en de SGP! Ja, zelfs de SGP was blijkbaar niet onder de indruk van de hoge nood die door de diaconieën op ons bordje werd gelegd.

De tegenstemmers verscholen zich achter het feit dat de gemeente nu ook door heeft wat er speelt en op zoek is gegaan naar andere opvangmogelijkheden in Putten, zoals aan de Wallenbergstraat en Matchpoint. Maar voor dat gerealiseerd is, zal er al heel wat bestaand en nieuw leed voorbij gekomen zijn. En daarom wil de motie haast maken om oplossingen te verzinnen, want het gaat om mensen! Het gaat om mensen in nood! En dan zegt de wethouder dat het wel mee valt…

Er waren helaas 3 afwezigen in de Raad, zodat de 16 aanwezigen moesten stemmen over de motie. Ja, u weet het al, de stemmen staakten : 8 voor en 8 tegen. Dat betekent dat er in de volgende vergadering op nieuw gestemd moet worden. Mochten de stemmen weer staken, dan is de motie verworpen en laten we de Puttenaren in nood voorlopig in de kou staan. Dat wil toch niemand! En we laten onze eigen diaconieën die al zoveel goed werk doen in dezen, ook in de steek. Hopelijk zal het zover niet komen.

Okko van Dijk

GROEN MOET JE DOEN

GROEN MOET JE DOEN
Dit was de titel van een CDA motie op 1 juni om het college te vragen onderzoek te doen naar het geheel of gedeeltelijk handhaven van een lange hoogopgaande houtwal tegenover de ingang van Formido.
Er is daar al veel gekapt en daarom hebben heel wat bewoners van de Stationsstraat bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van een prachtige oude houtwal. De wal is 160 meter lang en 20 meter breed en bevat o.a. een tiental zeer forse eikenbomen. Nu noemt Putten zich Bomendorp en dan zou je verwachten dat we zuinig zijn op zulke landschappelijke juweeltjes, die onderdeel uitmaken van Puttens cultureel historisch erfgoed.
In het kader van de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan Rimpeler kwam dit onderwerp aan de orde. Als we langs de Voorthuizerstraat kunstmatig 4 bakken neerzetten met jonge bomen, en elders in Putten gaan we een aantal volwassen bomen rooien, dan zijn we verkeerd bezig. Maar wethouder Gerritsen vond dat het financieel niet uit kan en dus peinst hij er niet over aanpassingen te doen. Helaas was de rest van de Raad het met hem eens. Zo zal er weer een fraai stukje landschap in Putten verdwijnen.
En dat is opmerkelijk omdat nog maar kort geleden bij de Inbreidingsnota terecht werd gezegd dat we zuinig moeten zijn op bestaand groen. Maar hier in Rimpeler telt dat blijkbaar niet, ondanks de klachten van de aanwonenden en ondanks het feit dat een van de uitgangspunten van Rimpeler Groen en Duurzaam is.

Groot onderhoud sportvelden in gevaar

Groot onderhoud sportvelden in gevaar

 

Groot onderhoud van Puttense sportvelden komt in gevaar nu het college van Putten voorsorteert op beleid wat nog niet door Raad is vastgesteld.

 

Tot en met 2016 kregen sportstichtingen subsidie voor groot onderhoud van sportvelden. In 2017 heeft het college dit eenzijdig stopgezet ondanks dat er getekende afspraken liggen die volgens de clubs nog steeds geldig zijn.

Dit terwijl het sportaccommodatieplan op zijn vroegst in juli in de Raad kan worden besproken en het groot onderhoud dan al klaar moet zijn.

 

Nu wil het college een (veel kleinere) subsidie koppelen aan maatschappelijke activiteiten. Hierdoor worden vrijwilligers van sportverenigingen nog meer belast en krijgen ze er minder subsidie voor terug. Een verkapte bezuiniging dus.

 

Inmiddels is al een vrijwilliger opgestapt. Moeten we vrijwilligers nog meer gaan belasten naast hun werk en zorgtaken of vinden het al heel fijn als ze actief willen zijn voor hun vereniging? Het CDA vindt het laatste en wil vrijwilligers blijven ondersteunen en niet extra gaan belasten. Je kunt ook teveel van vrijwilligers verwachten…

 

Het CDA heeft dit probleem door middel van een motie vreemd aan de orde van de dag in de raadsvergadering van 11 mei aangekaart. Deze werd helaas door geen enkele ander fractie gesteund. Het verzoek van GB om het dan in de commissie Samenleving te bespreken van 20 mei werd op 11 mei door de hele raad goedgekeurd. Maar toen GB met steun van het CDA het punt op 20 mei wilde agenderen, werd het door de andere partijen alsnog verworpen.

 

Als het gaat om groot onderhoud van sportvelden blijft de coalitie op haar handen zitten en doet net of men de noodkreten van de sportverenigingen niet hoort. Een opmerkelijk vorm van omgaan met het begrip “burgerparticipatie” vindt het CDA…

 

Aart Evers

Raadslid CDA Putten

CDA Putten vraagt om uw input!

CDA Putten vraagt om uw input!

De afgelopen vier jaar heeft CDA Putten regelmatig met verenigingen, bedrijven, belangengroepen, bedrijvenkring en welzijnsorganisaties om tafel gezeten. Met alle input en de standpunten van CDA leden is de programmacommissie volop bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma 2018/2022. Uiteraard willen wij zo veel mogelijk punten meenemen van de Puttense inwoners/bedrijven/verenigingen/etc dus heeft u nog aanvullende punten, laat het ons dan weten.
Reageren kan heel eenvoudig via de website en de Facebook pagina. Uiteraard mag een email of telefoontje ook of maak een afspraak met de fractie via het secretariaat. Reageer aub voor 1 juni zodat we met u in gesprek kunnen gaan en wellicht in onze verkiezingsprogramma mee kunnen nemen. Voor meer info kunt u altijd onze vernieuwde website bekijken: www.cdaputten.nl

CDA WIL KINDERTELEFOON IN PUTTEN BEHOUDEN

CDA WIL KINDERTELEFOON IN PUTTEN BEHOUDEN

Het CDA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de Kindertelefoon. De Kindertelefoon vreest in financiële problemen te komen nu het met 388 gemeenten moet onderhandelen over de betaling van haar diensten. In het verleden betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de organisaties namens alle gemeenten in een keer.

Voor het CDA PUTTEN staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen, altijd een luisterend oor moet zijn. Daarom heeft de CDA fractie aan het College gevraagd of het voor 1 juni 2017 een overeenkomst gaat sluiten met de Kindertelefoon.

Ook in de Tweede Kamer heeft het CDA aandacht gevraagd voor het voortbestaan van de Kindertelefoon. Het CDA wil voorkomen dat de Kindertelefoon in de toekomst niet meer toegankelijk is in alle gemeenten. De Kindertelefoon is belangrijk omdat het een luisterend oor biedt aan kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun problemen.

Onderzoek naar kosteloze Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

CDA Putten wil dat het college van B&W de kosten en praktische uitvoerbaarheid voor het kosteloos aanbieden van de VOG voor vrijwilligerswerk onderzoekt. Voor sommige vrijwilligerstaken is een VOG een vereiste, maar voor personen met een lager inkomen is dat best een aanzienlijk bedrag (€ 41,35). In de 2017 begroting van Putten is een totale inkomsten aan leges voor VOG’s geschat van € 6.380, dus dat is inclusief alle andere redenen waarom een VOG wordt aangevraagd. Voor vrijwilligerstaken voor werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking is er al een regeling voor kosteloze VOG vanuit het rijk, maar voor vrijwilligerstaken voor werken met andere kwetsbare groepen (zoals mensen met lichamelijke of psychische beperking, laaggeletterden, asielzoekers, etc) is die mogelijkheid er niet. Des te meer reden voor CDA Putten om de haalbaarheid te onderzoeken. Het ingediende voorstel hiervoor is in de raad van 6 april met unanieme steun aangenomen.

Zorgen om de Zorg

Het CDA gaat voor goede zorg, in de WMO, voor de chronisch zieken en gehandicapten, voor de mantelzorgers enz. Het ZORGGELD moet dan ook besteed worden aan de ZORG! Dat roept het CDA al jaren! Eindelijk roept WIJ PUTTEN het nu ook. Veel Puttenaren ontvangen goede zorg, maar het kan beter! Een paar voorbeelden:

  • Zorggeld wordt besteed aan bakstenen. Een deel van de verbouwing van Stroud wordt gefinancierd met zorggeld. Dat kan natuurlijk niet. Echter het CDA was de enige partij die tegen was. En wanneer begint de verbouwing?
  • Mantelzorgers moeten door de gemeente ondersteund en gewaardeerd worden. Dankzij twee CDA moties is het college eindelijk aan de slag gegaan. In december komt hopelijk het geld los voor 2015 en 2016 (€100 per jaar) . Dat is wel erg laat. En nu maar hopen dat de mantelzorgers bereikt worden.
  • Chronisch zieken moeten nu door de gemeente gecompenseerd worden. Er staat een zak geld klaar met het overschot van €220000! Helaas kwamen er maar 203 zieken voor in aanmerking. Het CDA zet zich al lange tijd in om deze kwetsbare mensen te bereiken . Toen het CAK nog voor deze uitkering zorgde waren er wel 3000 gegadigden in Putten.  In 2015 waren er 335 chronisch zieken die in aanmerking kwamen. De normen waren te streng en de onbekendheid van de regeling was/is te groot. Dat moet en kan dus beter! We wachten even af.
  • €60000 gemist : Putten heeft steeds tekorten bij de bijstand. Op aanvraag werden deze tekorten deels gecompenseerd. In 2015 kwam er een nieuwe regeling, waarbij het college de raad actief moest betrekken bij het terugdringen van de tekorten. Het College heeft dat allemaal niet op tijd doorgehad. En toen ze het uiteindelijk merkten dat ze voor extra geld in aanmerking kwamen, was het al veel te laat. Alleen het CDA is hier achter gekomen en is ook de enige partij die deze grote misser aan de kaak heeft gesteld.

Okko van Dijk

Raadslid CDA Putten

Een mistige donderdag

Afgelopen donderdag 27 november was een mistige dag. De mist trok in de loop van de dag weliswaar op, maar keerde in alle hevigheid ’s avonds weer terug in de Raadzaal, waar de gemeenteraad zich boog over een voorstel van het college tot Intensivering van Re-integratie.

Dat betekent dat vanwege de steeds terugkerende tekorten bij de bijstand ze meer mensen aan werk willen helpen en dus uit laten stromen uit de bijstand. Het doel voor 2016 is 70 mensen uit laten stromen en daar is €214000 voor aanwezig in de pot Sociaal Domein. Alleen, de raad moet dat eerst wel goedkeuren.

Dat leek allemaal te gaan lukken, want er zat een goed plan bij, genaamd Marktbewerkingsplan, waarin de werkwijze werd toegelicht. Alleen dacht het college slim te zijn door enkele dagen voor de discussie een extra info blad te sturen waarin tot ieders verbazing stond dat de gestelde doelen al nagenoeg bereikt waren. Waarom is dan nog €214000 nodig???

Vervolgens wilde ik van de afdeling weten hoeveel geld er dan al was uitgegeven en men meldde mij dat bijna het hele gevraagde  bedrag al uitgegeven was. Dat zou een grote fout zijn want dat kan helemaal niet zonder toestemming van de raad. Toen ik dat dan ook navroeg bij het college, wisten ze niet hoe vlug ze moesten schorsen om zich hierover te beraden. Ik was de enige met die informatie.

Toen werd mij te verstaan gegeven dat mijn info, die ik dus van de afdeling gekregen had, niet deugde! Hoe kun je dan politiek bedrijven op grond van incorrecte informatie? Toen was de verwarring compleet en zelfs college partijen SGP en WIJ begonnen zich ook af te vragen of dit allemaal wel kon.

Om een lang verhaal kort te maken, het college voorstel werd afgestemd met steun van alleen de CU fractie, die hun eigen wethouder niet wilde afvallen. Opmerkelijk was ook de houding van de SGP die de hele discussie eerst onnodig vond, maar tenslotte tegen hun eigen college stemden.

Vorige week werd het verbouwingsplan van het gemeentehuis (kosten 5,9 miljoen!) al teruggenomen vanwege ontbreken van steun, nu blijft het re-integratieplan steken door slechte informatie van het college zelf.  Dat mogen ze zich zelf aanrekenen.

Onze taak is het college te controleren. Als we dat dan scherp maar correct doen, wordt ons dat nog kwalijk genomen ook. En dan heb ik het nog geen eens gehad over de gemiste €60000 waar we het vorige week over hadden!

Okko van Dijk

CDA fractie