Column Jim

Meedoen in gelijkwaardigheid

Hoe is het om jou te zijn? Een manier om beter naar elkaar te kijken, te luisteren en begrip te krijgen voor elkaar. 

In Putten mogen alle mensen mee doen. Ieder mens is anders. Maar toch: je hoort erbij. Dat is inclusie. Hoe je er ook uitziet. Van wie je ook houdt. Of waar je naar de kerk gaat. 

Of je man of vrouw bent. Of als je een handicap hebt. Het maakt niet uit. Je hoort erbij in Putten. 

In de raadscommissie en raadsvergadering van de afgelopen maand heeft de raad het plan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ behandeld. In het coalitieakkoord stond er een heldere opdracht voor het college: breng in beeld of er groepen mensen in Putten te maken hebben met discriminatie. Stel op basis van de uitkomsten van een plan van aanpak op om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen. 

Dit alles zou moeten leiden tot een inclusieve samenleving. Maar wat houdt zo’n inclusie samenleving nu eigenlijk in? 

In de zomer van 2022 bij de portefeuille verdeling hield deze vraag mij bezig. Zijn wij als Putten inclusief? Lukt het ons om te luisteren naar de ander? Als toekomstig wethouder wilde ik graag aan de slag met dit thema en stak ik mijn vinger op bij dit onderwerp. 

Jarenlang heb ik in de hulpverlening gewerkt met vele verschillende kwetsbare groepen. Ik vind het van groot belang dat iedereen in staat moet zijn (binnen zijn of haar mogelijkheden) om te kunnen meedoen.

Het CDA is een veelkleurige partij. Wij zijn een volkspartij. Het CDA DNA is geworteld in alle lagen van de maatschappij. Wij staan midden tussen de mensen, want daar is het ooit voor ons begonnen. Wij kiezen voor samenwerken als politiek, voor het algemeen belang boven het eigenbelang.  Dit komt ook terug in de uitgangspunten van de partij: recht doen, rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. 

Terug naar Putten. Gaat het ons lukken om in Putten te gaan voor een inclusie samenleving? En wat is daarvoor nodig? In mijn beleving gaat inclusie niet over gelijkheid of gelijkvormigheid maar over gelijkwaardigheid. Oog hebben voor de ander, een luisterend oor. Als er sprake is van inclusie, is er respect voor de ander. Dit respect uit zich, in het accepteren van de ander, ondanks de verschillen.

Als het ons lukt om die bruggen te slaan, dan zijn we op weg naar een inclusie samenleving. 

Gaat u mee bruggen bouwen? 

Jim van den Hoorn; Wethouder gemeente Putten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *