CDA Putten stelt vragen over Gelders Winterfonds

Vanuit de CDA-fractie hebben we vragen gesteld aan het college inzake de inzet van provinciaal geld uit het Gelders Winterfonds. Dit fonds van in totaal 10 miljoen euro is in 2022 door de provincie Gelderland in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld om gemeenten in staat te stellen maatschappelijke/religieuze instellingen en het MKB ondersteuning te bieden in hoge energiekosten.

Het college van de gemeente Putten heeft uit dit fonds ongeveer 117 duizend euro ontvangen. Vorig jaar is een gemeentelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor de inzet van dat geld. De regeling zag op de periode oktober 2022 – december 2022.

Vanuit de samenleving bereikten ons berichten dat veel van partijen uit de beoogde doelgroep geen beroep op de regeling konden doen. Weliswaar kregen deze partijen met hoge energiekosten te maken hadden, maar de problematiek trad niet in het aangegeven tijdvak op, maar wel in 2023.

De vragen die we hebben gesteld zien op de regeling en of er van het vanuit de provincie ontvangen geld nog middelen over zijn gebleven.

Dat blijkt het geval: van de oorspronkelijke 117 duizend euro is nog zo’n 95 duizend euro over. Op verdere vragen heeft het college ons geantwoord dat zij voornemens is om de regeling – met aangepaste voorwaarden – opnieuw open te stellen om zo ook het restant van het ontvangen geld binnen de door de provincie gestelde kaders in te zetten.

Als CDA-fractie zijn we blij met de ontvangen antwoorden en we roepen partijen uit de beoogde doelgroep dan ook op om de gemeentelijke kanalen in de gaten te houden voor berichtgeving op dit onderwerp.

Lees hier de vragen en de beantwoording vanuit de gemeente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *