Op bezoek bij.. Jan van Meerveld

Op bezoek bij

Welkom bij onze rubriek op bezoek bij. Hierin bezoeken wij leden en laten wij, naar aanleiding van een aantal vragen, hun mening en adviezen geven over het CDA.

Deze keer mochten wij aan tafel schuiven bij een geboren en getogen Puttenaar. Jan van Meerveld, 39 jaar en vrijgezel, woont, op een korte periode na, zijn hele leven al in Putten. Met veel plezier in zijn eigen appartement met volle tevredenheid. Als onafhankelijk persoon is hij niet echt van het huisje, boompje, beestje verhaal en daar voelt hij zich prima bij.

Uit een gezin met vader, moeder en een zusje was er een goede jeugd en veel plezier. Waar interesse soms een generatie overslaan is dat bij Jan ook. Zijn hele leven al getrokken door de publieke sector in Nederland, net als zijn opa en overgrootvader, studeerde Jan bestuurskunde in Enschede. Dit was ook de enige periode dat Jan Putten heeft verlaten. Na de studie was er weinig aanbod van werk voor Jan en besloot hij docent te worden op de Meerwaarde. Dit heeft hij met plezier gedaan. Echter twee jaar geleden besloot Jan te solliciteren bij de gemeente Putten en is hij daar aangenomen. Als beleidsadviseur Sociaal Domein is Jan zeer blij met zijn nieuwe baan in zijn eigen dorp.

Jan is al jaren aangesloten bij het CDA. Dit omdat hij het een brede partij vindt met Christelijke wortels maar waar de bijbel niet als een strak routeboek wordt gezien. Het is meer een partij die je stimuleert Christelijk te handelen. Hij is actie geworden tijdens zijn studie en werd gemotiveerd door Balkenende. Hij werd in Enschede lid van het CDJA.

Toen Jan terugkwam van de studie werd hij benaderd door de toenmalige voorzitter van het CDA. Of Jan geen trek had om op de lijst van de gemeenteraadsverziekingen te staan. Zo werd Jan in 2014 eerst commissielid en in 2015 raadslid (net als zijn overgrootvader) met portefeuille Ruimtelijke Ordening. Dit heeft hij 6 jaar gedaan met veel plezier en overtuiging.

Als je Jan vraagt waar hij trots op is kijkt hij in eerste instantie wat bedenkelijk. “Dat is lastig te zeggen” zegt Jan. “Ben er trots op dat ik tevreden ben ook al kan ik daar zelf weinig aan doen” is uiteindelijk het antwoord. Volgens Jan is dat best bijzonder, omdat je merkt in Nederland, dat veel mensen die alles hebben nog steeds niet tevreden zijn. Mensen zijn vaker aan het klagen dan hun zegeningen aan het tellen. Als onderbouwing geeft Jan aan niet jaloers te zijn, gezond, sportief en zeer positief in het leven te staan. Maar hij geeft duidelijk aan dit niet te zien als een verdienste.
Als we komen op zijn favoriet vakantiebestemming kan Jan niet direct een plaats aangeven. Hij heeft wel een voorkeur voor Duitsland. Maar ook Oostenrijk en ander landen waar bergen zijn om te beklimmen vindt hij leuk. Als hij op vakantie gaat combineert hij wielrennen graag met cultuur. Daarbij gaat hij meestal alleen en dat vindt hij plezierig. Hij wil dan ook graag zijn grenzen verleggen op zowel sportief als cultuurgebied. Ieder keer hetzelfde is niets voor Jan. Hij wil op zijn tijd wel even uit zijn comfortzone stappen.

Jan is op zijn tijd een langzame lezer, zoals hij zelf aangaf. Bij voorkeur echte literatuur of cultuurboeken. Veelal gericht geschiedenis, Duitsland en de DDR en het politieke klimaat voor de tweede wereldoorlog. Maar ook fictie en non-fictie wordt wel eens gelezen. Voor muziek is Jan ook wel te porren. Zijn smaak is daarbij zeer breed. Van klassiek tot dance. Maar live meemaken kan je interesse nog verder verbreden. Maar de keus heet veelal te maken met de stemming op dat moment. Films kijkt Jan weinig als de film Shawshank Redemption wel een van zijn favoriete. Niet alleen om het verhaal maar ook de tijd waarin het zich afspeelt.

Als hobby’s heeft Jan er meerdere. Jan is erg sportief. Hij doet nu graag fietsen en klimt hierbij op de hoogste bergen in Europa. Ook al weet je dat je stuk gaat het behalen van de top geeft een lekker gevoel volgens Jan. Ook mountainbiken en squash worden nu veel gedaan. Vroeger ook tafeltennis op een redelijk niveau. Daarnaast is lezen ook een favoriet en sinds kort ook het maken van muziek met een Cajon. Jan is er tot zijn verrassing achter gekomen toch ook enig ritmegevoel te hebben. Zoals eerder aangehaald wil Jan graag zijn leven verbreden ook met zijn bezigheden in zijn vrije tijd.

Als je Jan vraagt of hij ergens van onder de indruk is noemt hij direct de natuur. In de natuur is alles divers en functioneel en prachtig gemaakt door onze God. Dat maakt indruk op Jan. Daarnaast is hij erg onder de indruk van gebouwen. Vooral de stijl maar ook hoe het gebouwd is. Als voorbeeld geeft hij een kathedraal. Veel mensen begonnen eraan zonder te weten of ze hem ooit af zouden zien. Voor dat beeld erachter heeft Jan veel respect. Maar ook de oude bouwstijlen. Als het om personen gaat dan vindt hij de mensen achter het verzet bij een oorlog ook respectvol. Een prominent figuur vindt hij daarbij de heer Navalny die, ondanks dat hij wist dat hij opgepakt zou worden en eventueel vermoord, toch terugging naar Rusland om daar het verzet te leiden.

Als Jan het voor het zeggen had in de politiek zou hij als eerste het gezag weer proberen terug te brengen. Er zijn te veel mensen met zomaar een mening tegenwoordig. Zonder enige beperking van kennis brengt men dit te pas en te onpas ook naar buiten. Hierdoor is het respect voor de overheid en de wetenschap, en het vertrouwen daarin, te veel verdwenen. Vroeger luisterde men meer naar mensen met kennis. Nu wordt er direct gezegd dat het ook maar een mening is. Er is daardoor ook veel achterdocht ontstaan. Dat gezag moet weer worden teruggebracht door mensen die natuurlijk gezag hebben. Volgens Jan is Henri Bontenbal wel een dergelijk persoon. Hij wil de CDA’ers dan ook meegeven trouw te blijven aan de partij. De hoop niet te verliezen en minder vluchtig te zijn. Je partij kan niets alles naar je zin maken. Echter hoppen van de ene naar de andere partij is ook geen oplossing. Kijk maar naar het politieke klimaat in Nederland. Kies voor de partij die het beste doet voor het land. En Volgens Jan is dat nog steeds het CDA.

Op bezoek bij… Jannet van Winkoop

Welkom bij onze rubriek op bezoek bij. Hierin bezoeken wij leden en laten wij, naar aanleiding van een aantal vragen, hun mening en adviezen geven over het CDA.

Deze keer mochten wij op bezoek komen bij Jannet van Winkoop. Een reislustige dame van 58 jaar. Reeds 38 jaar getrouwd met Gerard. Mocht 5 lieve kinderen ontvangen ( 3 dames en 2 heren) waarvan er nog een thuis woont. Inmiddels mocht ze ook al oma worden en dat bevalt haar erg goed.

Samen met Gerard is ze al haar leven lang agrarisch ondernemer. Eerst nertsen en wat paarden en koeien. Op dit moment paarden en koeien en de zoon gaat, door het afschaffen van de nertsenhouderij in Nederland, over naar biologische legkippen. De stal is in aanbouw en in maart hoopt men de eerste kippen te mogen ontvangen. Jannet heeft dit niet als droom gehad. In haar genen zit het verzorgen en ze had ook graag in de verpleging gewerkt. Echter, door een auto ongeluk in haar studietijd, was ze niet meer instaat dit te voltooien. Ze heeft het zorgen echter dusdanig in haar DNA, dat ze haar hele leven daar al oog voor heeft gehad, en dit heeft gedaan voor meerdere mensen.

Jannet is bij het CDA gekomen vanuit huis. Vader en moeder waren ook CDA’ers met een brede interesse. Zeker haar moeder was, ondanks het weinige onderwijs dat men in die tijd mocht volgen als dame, zeer goed op de hoogte. Er werd hier ook veel over gepraat en zo kwam de interesse in de politiek ook bij Jeannet. Daarnaast was de C in de partij van groot belang in huis. Jannet kiest ook voor het CDA omdat dit een partij is van alle mensen. Iedereen mag zijn eigen ideeën en mening geven en daar zoekt men dan een compromis in. En door de C gaat dit op een nette en menselijke wijze.

Jannet is zeer actief geweest binnen CDA Putten. Ze is 12 jaar penningmeester geweest. Ze deed altijd al veel vrijwilligerswerk ( school, bejaardenzorg e.d.). Na de vraag van Gert Aalten is ze in dit avontuur gestapt. Ze heeft nooit ambities gehad in de raad te komen omdat ze meer iemand is van hand en spandiensten dan eindeloos vergaderen. Het heeft wel haar horizon weer verbreed en ze droeg daarbij ook weer zaken uit aan haar kinderen. Ze wilde ze laten zien dat uitdelen belangrijker is dan ontvangen.
Jannet is erg trots op man, kinderen en kleinkinderen. Tevens is ze trots op het bedrijf dat ze hebben opgebouwd en het feit dat ze, ondanks de pech in haar leven, altijd voor anderen heeft kunnen zorgen.

Zoals gemeld is ze erg reislustig. Dit door een enorme nieuwsgierigheid over hoe de wereld er elders uitziet. Ze heeft niet een favoriete bestemming maar wil graag iedere keer weer ergens anders heen om daar weer kennis op te nemen. Dit komt ook terug in haar interesse m.b.t. boeken, films en muziek. Ze verbreed zich graag in haar kennis. Ze houdt daarom van echt gebeurde verhalen en historische thema’s. Ze luistert graag naar Christelijke muziek ( Sela, opwekking) en mag zelf ook graag zingen. Uiteindelijk heeft ze wel twee films die ze graag kijkt en dat is The Bucketlist en Mamma Mia ( gek van ABBA).

Jannet is ook druk in haar vrije tijd. Ze zit niet graag stil. Daarom wandelt ze veel en gaat ze naar de sportschool. Ook schaatsen doet ze graag. Ze is veel in de tuin te vinden en anders gaat ze fietsen. Bij slecht weer is handwerken ook een mooie manier om de tijd te besteden.

Ondanks dat Jannet zo druk is, is ze erg onder de indruk van de natuur. De wijze waarop die is gemaakt door God en het na de winter elk voorjaar weer op komt is voor haar indrukwekkend. De grootheid van God komt daar iedere keer weer naar boven. We moeten dit dan ook met respect behandelen vindt Jannet.

Als we het gesprek afsluiten en nog over het CDA praten heeft ze nog wat zaken die ze naar voren wil brengen. Ze vindt namelijk dat men in de politiek met meer respect naar elkaar toe moeten omgaan. Ook eerlijkheid is een belangrijke zaak. Verder vindt ze dat er meer helderheid in het beleid moet komen. Het is nu te vaak een hap en snap beleid en dat werkt niet op de lange termijn. Daarbij doelt ze op het agrarisch beleid en de woningbouw. Ze realiseert zich wel dat de politiek in Putten, gelukkig, nog wel agrarisch gericht is. Ze geeft het CDA en de Puttense politiek dan ook mee dit zo vol te blijven houden. Op het gebied van woningbouw geeft ze mee dat men meer moet denken aan hoogbouw om er voor te zorgen dat er voldoende woningen komen, vooral voor de jeugd, maar er ook ruimte blijft voor natuur en agrariërs.

Als laatste geeft ze CDA’ers mee dat men hoop moet houden. Ondanks dat het landelijk wat minder gaat zal het goed komen met het CDA. Als men blijft bij haar uitgangspunten en dit uitdraagt naar buiten zal de partij weer gaan groeien. Dat men dit moet proberen in een moderner jasje te stoppen, waardoor men hetzelfde zegt maar meer mensen aanspreekt, is een lastige taak. Maar vergeet niet wie je bent en blijf eerlijk en oprecht. Ze kan zich dan ook zeer goed vinden in de slogan “meer wij dan ik”

Op bezoek bij.. Hugo en Anneke Trouw

Op bezoek bij..

Welkom bij onze rubriek op bezoek bij. Hierin bezoeken wij leden en laten wij, naar aanleiding van een aantal vragen, hun mening en adviezen geven over het CDA Putten.

We mochten op bezoek komen bij Anneke en Hugo Trouw. Zeer meelevende leden op een mooie leeftijd. Het gesprek is, door omstandigheden, vooral gevoerd met Hugo. Hugo is met een leeftijd van 92 een lid wat al langer meegaat. Hij mocht later in zijn leven trouwen met Anneke. Op dit moment is hij gepensioneerd na een leven als ondernemer en koster.

Hij is al jaren lid van het CDA. Geboren in een gezin waarin dit van jongs af aan is meegegeven. Ondanks de wat mindere jaren kan hij de partij daarom niet los laten omdat het voelt of dat het een onderdeel is geweest van zijn opvoeding. Hij altijd lid geweest maar door het vele vrijwilligers werk en het bestuurslid zijn van de kostervakbond is er weinig tijd geweest om een taak te vervullen binnen het CDA. Echter de ALV’s worden trouw bezocht en daar waar mogelijk is er dan wel een actieve inbreng.

Hugo is het meest trots op de opvoeding die hij mocht krijgen van zijn ouders. Een opvoeding van achter de toonbank zoals hij het zelf aangaf. Open, met liefde en respect naar andere en een grote inbreng vanuit de Bijbel. De steun van God heeft hij dan ook altijd ervaren. De huidige wereld ervaart hij als geestelijk armoedig en helaas ziet hij dit ook terug in de politiek. Daarnaast is homeopathie altijd een onderdeel geweest van zijn leven. Hij doet dan ook nog steeds ledenraadswerk voor de Koninklijke Vereniging Homeopathie. Deze vereniging bestaat al sinds 1887. Een  Zijn mening is dat de huidige samenleving daar nog steeds te weinig mee doet.

Anneke en Hugo mogen nog graag eens op stap gaan naar een Hotel keten waar ze goed worden verzorgd. Even een paar dagen wat anders. Hij leest graag uit de Bijbel en het Nederlands Dagblad is de enige krant die hij graag doorneemt. Verder is hij niet zo’n lezer maar meer en doener. Ze mogen graag luisteren naar orgelmuziek en samenzang. Hugo is dan ook het oudste lid van mannenkoor Fontanus en hij mag daar dan ook graag zingen.

Op dit moment zijn Anneke en Hugo onder de indruk van de nieuwe leider van het landelijke CDA, de heer Henri Bontenbal. Tot nu toe straalt hij rust uit, blijft hij normaal en streeft hij de goede dingen na. Dit in een politieke wereld die zeer negatief overkomt en waar macht het belangrijkste lijkt te zijn. Hugo zou dan ook graag zien dat de politiek zich anders zou opstellen. Meer oprechtheid, trouw en vooral geen loze beloftes doen. Als het niet kan zeg het dan ook. Of geef aan dat je je best er voor gaat doen in plaats van iets te beloven wat niet kan.

Aan CDA stemmers en politici geeft hij graag mee niet te letten op andere partijen. Vorm je eigen mening op basis van de CDA lijnen. Laat dan zien hoe het CDA het graag wil hebben en houdt er rekening mee dat er geen ruimte is voor wetteloosheid. Op dit moment vinden ze dat het CDA Putten een partij is waar een andere wind waait en dat stelt ze tot tevredenheid. Ze zijn oprecht blij met onze wethouder omdat hij doet wat hij zegt en door zijn positieve uitstraling.

Meer CDA Putten? Houdt de website en onze socials in de gaten!