Gemeenteraad November 2023

Gemeenteraad 23 november 2023

Naast de begrotingsraad van begin november was er ook nog een reguliere gemeenteraad in november. Na een aantal hamerstukken stonden er 2 bespreekstukken op de agenda en werd een motie vreemd aangekondigd. 

BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW HALVINKHUIZEN
In de gemeenteraad kwam het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen fase 1 ter sprake. Gertine deed namens het CDA het woord en gaf het college complimenten over de aanpak van het bestemmingsplan. De woonvisie wordt gehanteerd, dus er komt zoveel mogelijk diversiteit binnen de type woningen die gebouwd gaan worden en bovendien heeft groen de voorkeur. Daarmee wordt het een unieke wijk binnen Putten. Gertine vroeg aandacht voor een paar belangrijke punten voor de fractie; openbaar groen, parkeren in de wijk, de ontsluitingsweg en daarnaast ook over de komst van een school. Deze is niet ingetekend voor de eerste fase, maar het college heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor zowel fase 2 als 3, hoewel zij hiervoor afhankelijk zijn van de wensen van de scholen in Putten. We zijn blij dat er in ieder geval contact over is en dat het op de radar van het college staat.

BESTAANSZEKERHEID
Namens het CDA voerde Wim het woord op dit thema uit de commissie Samenleving. Voor het CDA een heel belangrijk thema. Gezinnen zijn de basis van onze samenleving, en die hebben het zwaar in dure tijden. Vooral de inwoners met een magere portemonnee moeten alles op alles zetten om rond te komen, en dan gaat er juist als eerste een streep door de extraatjes in het leven. Vaak ook de zaken die belangrijk zijn voor een gezond en sociaal leven; zoals sporten, muziekles of hulp bij het leren. We zijn daarom ook heel blij dat het college met een verruiming komt voor het minimabeleid. Een beleidsdocument waarin we zowel meer mensen gaan helpen (vergroten van de groep boven bijstandsniveau) en ook de regelingen die er voor deze groep zijn verruimen door hogere bedragen uit te keren. Feit blijft; de overheid kan nooit alleen de oplossing zijn voor financiële problemen en ook werken moeten blijven lonen. Desalniettemin zijn we tevreden dat er hiermee iets meer lucht ontstaat voor inwoners en gezinnen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Er kwam nog een tweetal moties in de gemeenteraad: één over het verhogen van de bijzondere bijstand. Dit zijn de kosten die niet zo vaak voorkomen, waardoor er inwoners zijn die hier een extra bijdrage voor kunnen aanvragen. Op dit moment wordt hier al maatwerk op toegepast vanuit de gemeente als er echt nood aan de man is en is er al een ruimhartig beleid voor deze groep, dus hebben we besloten om deze motie niet te steunen.

De andere motie betrof het vooraf uitbetalen van gelden aan inwoners die wellicht recht hebben op een vergoeding, in plaats van het uitbetalen nadat de inwoner het verzoek bij de gemeente heeft ingediend. In de motie wilde de indiener voorkomen dat inwoner eerst een aankoop moet voorschieten, wat vanuit hen gezien een drempel is om dat dan juist niet te doen. Het college gaf aan dat er door het gebruik van verschillende systemen uiteindelijk niet voorschoten hoeft te worden. Voor het CDA een legitiem argument om niet voor de motie te stemmen. Daarnaast zijn we als CDA ook bang voor een aanzuigend effect, met als gevolg dat er ten onrechte geld wordt uitgekeerd wat uiteindelijk de inwoner alleen maar meer in de problemen brengt.

MOTIE VREEMD PGB
Dan was er nog een aangehouden motie vreemd van Wij Putten. Deze motie was al in de begrotingsraad ingediend, maar toen besloot Wij Putten om deze terug te trekken. Deze werd dus opnieuw besproken en mondde uit in scherpe discussie tussen de wethouder en Wij Putten.

In augustus 2023 heeft de centrale raad van bestuur uitspraak gedaan dat de tarieven voor de Persoonsgebonden Budgetten te laag zijn. Landelijk moeten dus alle tarieven worden aangepast. Ook in Putten, wat het college actief doet per 1 januari 2024. Conform wet heeft het college daarmee voldoende gehandeld. De motie riep op om voor alle mensen om wie het ging tussen de periode augustus en december 2023 die nieuwe tarieven met terugwerkende kracht al in te laten gaan. De wethouder gaf met een aantal argumenten aan waarom die situatie niet ideaal is, en daarin volgt onze fractie het college. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *