Op bezoek bij.. Hugo en Anneke Trouw

Op bezoek bij..

Welkom bij onze rubriek op bezoek bij. Hierin bezoeken wij leden en laten wij, naar aanleiding van een aantal vragen, hun mening en adviezen geven over het CDA Putten.

We mochten op bezoek komen bij Anneke en Hugo Trouw. Zeer meelevende leden op een mooie leeftijd. Het gesprek is, door omstandigheden, vooral gevoerd met Hugo. Hugo is met een leeftijd van 92 een lid wat al langer meegaat. Hij mocht later in zijn leven trouwen met Anneke. Op dit moment is hij gepensioneerd na een leven als ondernemer en koster.

Hij is al jaren lid van het CDA. Geboren in een gezin waarin dit van jongs af aan is meegegeven. Ondanks de wat mindere jaren kan hij de partij daarom niet los laten omdat het voelt of dat het een onderdeel is geweest van zijn opvoeding. Hij altijd lid geweest maar door het vele vrijwilligers werk en het bestuurslid zijn van de kostervakbond is er weinig tijd geweest om een taak te vervullen binnen het CDA. Echter de ALV’s worden trouw bezocht en daar waar mogelijk is er dan wel een actieve inbreng.

Hugo is het meest trots op de opvoeding die hij mocht krijgen van zijn ouders. Een opvoeding van achter de toonbank zoals hij het zelf aangaf. Open, met liefde en respect naar andere en een grote inbreng vanuit de Bijbel. De steun van God heeft hij dan ook altijd ervaren. De huidige wereld ervaart hij als geestelijk armoedig en helaas ziet hij dit ook terug in de politiek. Daarnaast is homeopathie altijd een onderdeel geweest van zijn leven. Hij doet dan ook nog steeds ledenraadswerk voor de Koninklijke Vereniging Homeopathie. Deze vereniging bestaat al sinds 1887. Een  Zijn mening is dat de huidige samenleving daar nog steeds te weinig mee doet.

Anneke en Hugo mogen nog graag eens op stap gaan naar een Hotel keten waar ze goed worden verzorgd. Even een paar dagen wat anders. Hij leest graag uit de Bijbel en het Nederlands Dagblad is de enige krant die hij graag doorneemt. Verder is hij niet zo’n lezer maar meer en doener. Ze mogen graag luisteren naar orgelmuziek en samenzang. Hugo is dan ook het oudste lid van mannenkoor Fontanus en hij mag daar dan ook graag zingen.

Op dit moment zijn Anneke en Hugo onder de indruk van de nieuwe leider van het landelijke CDA, de heer Henri Bontenbal. Tot nu toe straalt hij rust uit, blijft hij normaal en streeft hij de goede dingen na. Dit in een politieke wereld die zeer negatief overkomt en waar macht het belangrijkste lijkt te zijn. Hugo zou dan ook graag zien dat de politiek zich anders zou opstellen. Meer oprechtheid, trouw en vooral geen loze beloftes doen. Als het niet kan zeg het dan ook. Of geef aan dat je je best er voor gaat doen in plaats van iets te beloven wat niet kan.

Aan CDA stemmers en politici geeft hij graag mee niet te letten op andere partijen. Vorm je eigen mening op basis van de CDA lijnen. Laat dan zien hoe het CDA het graag wil hebben en houdt er rekening mee dat er geen ruimte is voor wetteloosheid. Op dit moment vinden ze dat het CDA Putten een partij is waar een andere wind waait en dat stelt ze tot tevredenheid. Ze zijn oprecht blij met onze wethouder omdat hij doet wat hij zegt en door zijn positieve uitstraling.

Meer CDA Putten? Houdt de website en onze socials in de gaten!

Column Jim

Meedoen in gelijkwaardigheid

Hoe is het om jou te zijn? Een manier om beter naar elkaar te kijken, te luisteren en begrip te krijgen voor elkaar. 

In Putten mogen alle mensen mee doen. Ieder mens is anders. Maar toch: je hoort erbij. Dat is inclusie. Hoe je er ook uitziet. Van wie je ook houdt. Of waar je naar de kerk gaat. 

Of je man of vrouw bent. Of als je een handicap hebt. Het maakt niet uit. Je hoort erbij in Putten. 

In de raadscommissie en raadsvergadering van de afgelopen maand heeft de raad het plan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ behandeld. In het coalitieakkoord stond er een heldere opdracht voor het college: breng in beeld of er groepen mensen in Putten te maken hebben met discriminatie. Stel op basis van de uitkomsten van een plan van aanpak op om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen. 

Dit alles zou moeten leiden tot een inclusieve samenleving. Maar wat houdt zo’n inclusie samenleving nu eigenlijk in? 

In de zomer van 2022 bij de portefeuille verdeling hield deze vraag mij bezig. Zijn wij als Putten inclusief? Lukt het ons om te luisteren naar de ander? Als toekomstig wethouder wilde ik graag aan de slag met dit thema en stak ik mijn vinger op bij dit onderwerp. 

Jarenlang heb ik in de hulpverlening gewerkt met vele verschillende kwetsbare groepen. Ik vind het van groot belang dat iedereen in staat moet zijn (binnen zijn of haar mogelijkheden) om te kunnen meedoen.

Het CDA is een veelkleurige partij. Wij zijn een volkspartij. Het CDA DNA is geworteld in alle lagen van de maatschappij. Wij staan midden tussen de mensen, want daar is het ooit voor ons begonnen. Wij kiezen voor samenwerken als politiek, voor het algemeen belang boven het eigenbelang.  Dit komt ook terug in de uitgangspunten van de partij: recht doen, rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. 

Terug naar Putten. Gaat het ons lukken om in Putten te gaan voor een inclusie samenleving? En wat is daarvoor nodig? In mijn beleving gaat inclusie niet over gelijkheid of gelijkvormigheid maar over gelijkwaardigheid. Oog hebben voor de ander, een luisterend oor. Als er sprake is van inclusie, is er respect voor de ander. Dit respect uit zich, in het accepteren van de ander, ondanks de verschillen.

Als het ons lukt om die bruggen te slaan, dan zijn we op weg naar een inclusie samenleving. 

Gaat u mee bruggen bouwen? 

Jim van den Hoorn; Wethouder gemeente Putten

CDA Putten stelt vragen over Gelders Winterfonds

Vanuit de CDA-fractie hebben we vragen gesteld aan het college inzake de inzet van provinciaal geld uit het Gelders Winterfonds. Dit fonds van in totaal 10 miljoen euro is in 2022 door de provincie Gelderland in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld om gemeenten in staat te stellen maatschappelijke/religieuze instellingen en het MKB ondersteuning te bieden in hoge energiekosten.

Het college van de gemeente Putten heeft uit dit fonds ongeveer 117 duizend euro ontvangen. Vorig jaar is een gemeentelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor de inzet van dat geld. De regeling zag op de periode oktober 2022 – december 2022.

Vanuit de samenleving bereikten ons berichten dat veel van partijen uit de beoogde doelgroep geen beroep op de regeling konden doen. Weliswaar kregen deze partijen met hoge energiekosten te maken hadden, maar de problematiek trad niet in het aangegeven tijdvak op, maar wel in 2023.

De vragen die we hebben gesteld zien op de regeling en of er van het vanuit de provincie ontvangen geld nog middelen over zijn gebleven.

Dat blijkt het geval: van de oorspronkelijke 117 duizend euro is nog zo’n 95 duizend euro over. Op verdere vragen heeft het college ons geantwoord dat zij voornemens is om de regeling – met aangepaste voorwaarden – opnieuw open te stellen om zo ook het restant van het ontvangen geld binnen de door de provincie gestelde kaders in te zetten.

Als CDA-fractie zijn we blij met de ontvangen antwoorden en we roepen partijen uit de beoogde doelgroep dan ook op om de gemeentelijke kanalen in de gaten te houden voor berichtgeving op dit onderwerp.

Lees hier de vragen en de beantwoording vanuit de gemeente.