Toekomstbestendig maken van het Centrum Putten niet nodig?

Natuurlijk wel! Maar als u meegekeken of meegeluisterd heeft naar de raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 januari, dan wilde andere partijen u doen geloven dat het CDA Putten dat zou vinden. Ook zou het CDA bij komende discussies niet meer mee kunnen/mogen praten. Gelukkig bepalen andere partijen niet of het CDA wel of niet meepraat. Wat was er aan de hand?

Het college van B&W heeft vanuit het coalitieakkoord een zeer breed plan opgesteld voor het aanpakken van het centrum. De detailhandel visie moet herzien worden en toekomstbestendig worden waarbij rekening gehouden wordt met ontwikkelingen op internet, etc. Helemaal prima en van harte toegejuicht door het CDA. Het voorliggende centrumplan is alleen zo enorm breed geworden dat het volledige parkeerbeleid in de gemeente Putten, de volledige verkeerscirculatie, het op de schop gooien van het Fontanusplein, het toevoegen/uitbreiden van de aanwezige camperparkeerplaatsen achter het gemeentehuis,  er allemaal onder zijn komen te vallen. Al deze extra punten zijn wat het CDA betreft niet nodig!

Om het centrum aan te pakken, moet je je op het centrum richten.

Op de vraag waarom het parkeren in het centrum niet zou voldoen (ruim aanbod van gratis parkeerplaatsen op korte loopafstand of zelfs in het centrum) reageerde Henri Luitjes van WIJ Putten dat zij bij wijkbezoeken er vaak op gewezen zijn dat met name in de nieuwe wijken het aantal parkeerplekken niet voldoende is. Ok, maar wat heeft dat met het centrum te maken?? Grappend werd gezegd dat de wijken toch tegen het centrum aan liggen… Ja, zo kennen wij er nog een paar… Waarom dan niet alle bestemmingsplannen van gemeente Putten er in verwerken? In een zoveelste poging om het CDA in een hoek te drijven, werd gezegd dat het tegen uitbreiding van de camperparkeerplekken zijn nog eens op de grafsteen van ondergetekende zouden komen te staan. Tot een dusdanig bedenkelijk niveau in de discussie wil het CDA zich niet verlagen, dus dat hebben wij dan ook aangegeven.

Lubbert van de Heuvel van de CU pleitte voor grootse plannen waarbij bedragen van €5.000.000 niet geschuwd moeten worden. Ook werd door de CU opgeroepen om te onderzoeken of het Kerkplein autovrij gemaakt kan worden. Het CDA heeft daarvoor al duidelijk opgeroepen dat niet te doen, want dat kan de bedoeling toch niet zijn! Een ruime hoeveelheid gratis parkeerplekken direct naast het centrum wat op de zondagen ruimschoots gebruikt door kerkgangers. Waarom het Kerkplein dus autovrij zou moeten worden, is het CDA in ieder geval een raadsel.

Om de aanloop naar de raadsvergadering compleet te maken, nog even terug naar de voorbereidende commissie E&B van afgelopen 10 december. Het CDA heeft duidelijk aangegeven alle extra punten (parkeernota, verkeercirculatie, camperparkeerplekken, Fontanusplein) niet nodig te vinden. Ook andere partijen vonden het een erg breed plan. Er werd een oproep door de SGP gedaan of de partijen niet tot een amendement (aanpassing) kunnen komen, waardoor het een algemeen gedragen plan wordt. Uitstekend idee uiteraard! Alleen was er tot 5 januari (9 dagen voor de raadsvergadering) nog steeds niets ontstaan. Ondergetekende nam het initiatief en riep de collega fractievoorzitters op samen met iets te komen, zodat alle partijen met de fracties kunnen afstemmen of het haalbaar is om tot iets “unaniem gesteund” te komen. Na twee dagen kwamen de eerste reacties van enkele partijen binnen, andere reageerden helemaal niet. Uiteindelijk is het slechts tot een amendement gekomen waardoor de invloed van de burgerparticipatie tot een stapje lager is gezet en er niet de volledige € 170.000 voor het aanpassen van het Fontanusplein wordt toegekend, maar “slechts” € 25.000 voor een voorbereidingskrediet. Met deze twee aanpassingen konden niet alleen de coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen Gemeentebelangen en VVD uit de voeten. Dit terwijl de VVD aangaf van meerdere zaken nut en noodzaak niet te zien en camperparkeerplekken als oneerlijke concurrentie van de recreatieondernemers ziet. Dus steun je wel het amendement en het gehele plan? Wat het CDA betreft dus niet. Wij tekenen niet klakkeloos bij het kruisje, als veel onderdelen van een plan niet in de visie van het CDA past.

Het centrumplan van Putten…wordt vervolgd!

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *