Kerstpost

Ondanks de digitalisering is er toch weer heel wat kerstpost verstuurd. Ook de gemeente heeft  op de valreep vlak voor Kerst post doen uitgaan. Nee, niet naar de gemeenteraad, maar naar de plaatselijke kerken. Dat lijkt mooi, maar schijn bedriegt. Wat had het College de kerken te melden?

Het was geen blijde boodschap. De kerken werd meegedeeld dat de al jaren lopende subsidie voor kerkelijk jeugdwerk beëindigd zal worden! En waarom? Vanwege de ‘bezuinigingstaakstelling’ en ‘de voornemens uit het collegeprogramma’. Dat valt rauw op het dak zo net voor de Kerstdagen.

Als waardering en stimulering voor al het sociale werk dat vanuit de kerken voor de Puttense jeugd gedaan wordt, werd er subsidie verleend aan de doelgroep Jeugd. Maar daar denkt dit College met o.a. CU en SGP toch anders over. In hun voorgenomen plan voor herijking van subsidies vinden zij het blijkbaar op zijn plaats om dan maar met de kerken te beginnen en daarvoor de kerstdagen te gebruiken om dat te communiceren. Wat zou daar de achterban van genoemde partijen van vinden?

Wel helder is wat het CDA er van vindt. Wij hebben hier in Putten sinds 2010 het zogenaamde doelgroepenmodel, dat de accenten voor subsidies legt bij jongeren, ouderen en gehandicapten. Daar waren CDA, SGP, CU en de hele raad het over eens.

Dit college zegt nu al vast de subsidie voor de kerkelijke jeugd te staken, terwijl er nog een raadsvoorstel moet komen, terwijl de commissie en raad er nog niet over hebben kunnen spreken en er dus nog niets is besloten. Dat is wel erg voorbarig!

De raad is via een raadsbrief ( verscholen bij de Ingekomen Stukken) op de hoogte gesteld. Het CDA heeft deze brief laten agenderen voor de commissie Samenleving, zodat we er in ieder geval over kunnen spreken. Wij als Raad stellen graag kaders, dat is onze taak, maar dan moeten we daar wel de gelegenheid voor krijgen.

Hoe zo, de beste wensen voor 2016!? Kan het College ons een volgende keer betere wensen voor het nieuwe jaar doen toekomen?

Okko van Dijk
CDA fractie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *