Kerstpost (2)

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 19 januari zou ook het door het CDA ingebrachte punt van de stopzetting van de subsidies voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk besproken worden. Onze fractie had dat punt speciaal laten agenderen, omdat wij van mening zijn dat het College dat besluit niet kan nemen voordat de raad zich over een voorstel heeft gebogen, kaders heeft gesteld en een besluit genomen heeft.

Sinds 2010 hebben we in de welzijnssubsidies het zogenaamde doelgroepenbeleid, waarbij subsidies verleend worden voor jongeren, ouderen en gehandicapten. Indertijd was de raad daar unaniem voor, omdat het een transparante systematiek is. Nu een paar jaar later noemt dit college het huidige beleid ‘niet meer van deze tijd’ .  Wij snappen nog niet echt wat er mis mee is en daarom hadden we graag een inhoudelijke discussie hierover. Ook over de gevolgde procedure van het College wil het CDA spreken, want een van onze taken als raad is toch om het College te controleren.

Helaas stonden  op 19 januari eerst 3 ingebrachte stukken van WIJ Putten op de agenda en bungelde het CDA stuk helemaal onderaan. Wat wij vreesden werd bewaarheid : de voorgaande stukken over gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en jeugdzorg werden zo uitvoerig behandeld, dat ons CDA punt niet meer aan de orde kwam . Dat is treurig, want het tijdmanagement van de vergadering liep na 1 punt al uit de hand. Na half elf wilde de meerderheid van de commissie naar huis, al murw van al het gepraat de hele avond.

Wij likken onze wonden. Een actueel punt wordt onderaan de agenda gezet en komt niet aan bod : wachttijd  een maand! Alleen de wethouder mocht nog even kwijt dat wij zelf een bezuinigingsamendement hadden gesteund en dus zelf schuld hadden aan de stopzetting van de subsidies voor het kerkelijk jeugdwerk.  En dan krijgen wij als oppositie partij geen kans meer om dat te ontzenuwen. Dan wordt de vergadering gesloten. Dat is frustrerend.

Okko van Dijk
Raadslid CDA

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *