Gemeenteraad 1 februari

Gemeenteraad 1 februari 2024

Een ruimtelijke avond. De tribune zit vol met toehoorders én insprekers. Mooi om de betrokkenheid van inwoners te zien, maar zoals altijd zal het lastig zijn om álle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

HENSLARE
Als eerste bespreekstuk stond het bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare op de agenda. Als CDA willen we al jaren meer ruimte voor ondernemers. Dat komt er in de vorm van een bedrijventerrein op Henslare, misschien niet onze eerste keus qua locatie maar natuurlijk wel een stap voorwaarts voor de Puttense ondernemers.

In de raad hebben we een drietal aandachtspunten genoemd: ruime groene stroken langs het terrein om een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing te borgen voor met name omwonenden. Op de indicatieve verkaveling zijn grotere kavels overwegend aan de buitenranden gesitueerd. Als CDA hebben we gepleit om bij de definitieve verkaveling zoveel mogelijk de kleinere kavels aan de buitenranden van het gebied te houden. Ook dit om de kans op een zo geleidelijk mogelijke overgang tussen open gebied en bedrijventerrein groter te houden. Op beide punten hebben we een duidelijke toezegging van het college gekregen. Daar zijn we blij mee en we vertrouwen erop dat hier ook mee gewerkt wordt in het verdere proces.

Ten slotte hebben we een oproep aan het college gedaan om nogmaals te overwegen of bij de ontsluiting van het bedrijventerrein toch een ‘harde’ afsluiting van de Steenenkamerseweg voorkomen kan worden.
Na een uitvoerige bespreking in de raad gaan de zes fracties unaniem akkoord met het bestemmingsplan. Een mijlpaal voor Putten: voor het eerst in bijna 25 jaar wordt er concreet gewerkt aan de uitgifte van bedrijfskavels in ons dorp.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *