Onderzoek naar kosteloze Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

CDA Putten wil dat het college van B&W de kosten en praktische uitvoerbaarheid voor het kosteloos aanbieden van de VOG voor vrijwilligerswerk onderzoekt. Voor sommige vrijwilligerstaken is een VOG een vereiste, maar voor personen met een lager inkomen is dat best een aanzienlijk bedrag (€ 41,35). In de 2017 begroting van Putten is een totale inkomsten aan leges voor VOG’s geschat van € 6.380, dus dat is inclusief alle andere redenen waarom een VOG wordt aangevraagd. Voor vrijwilligerstaken voor werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking is er al een regeling voor kosteloze VOG vanuit het rijk, maar voor vrijwilligerstaken voor werken met andere kwetsbare groepen (zoals mensen met lichamelijke of psychische beperking, laaggeletterden, asielzoekers, etc) is die mogelijkheid er niet. Des te meer reden voor CDA Putten om de haalbaarheid te onderzoeken. Het ingediende voorstel hiervoor is in de raad van 6 april met unanieme steun aangenomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *