Minder ik, meer wij!

Tijdens de begrotingsraad van donderdag 3 november 2022 ben ik in mijn algemene beschouwingen ingegaan op de grote en complexe vraagstukken waar we ook als gemeente Putten mee te maken hebben. Als CDA willen we weg (blijven) van polarisatie en populisme. Oplossingen moeten en kunnen we samen vinden.

Ten aanzien van het gemeentelijk beleid hebben we moties ingebracht en gesteund met drie concrete lijnen:

  • Ten aanzien van inflatie/energielasten gaat het CDA voor een gerichte ondersteuning van de meest kwetsbare groepen (motie Van 120 naar 130);
  • Voor de breedte mikken we op structurele maatregelen, in de zin van het stimuleren/faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen die kosten/lasten op structurele basis drukken (motie Duurzaamheidsoffensief);
  • We hebben oog voor de langere termijn, regeren is vooruitzien. Daarvoor pleiten wij voor een investeringsfonds (motie Investeringsfonds);

Er is veel werk te verzetten, maar er staat een goed team, de gemeentelijke financiën zijn goed op orde en met de gedegen meerjarenbegroting die we raadsbreed hebben aangenomen ligt er een goede basis voor het komende jaar.

Mijn volledige bijdrage kan mbv de onderstaande URL gedownload worden:
Bijdrage begroting 2023 – 2026 CDA.

Wim van de Koot
Fractievoorzitter

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *