Minder ik, meer wij!

Tijdens de begrotingsraad van donderdag 3 november 2022 ben ik in mijn algemene beschouwingen ingegaan op de grote en complexe vraagstukken waar we ook als gemeente Putten mee te maken hebben. Als CDA willen we weg (blijven) van polarisatie en populisme. Oplossingen moeten en kunnen we samen vinden.

Ten aanzien van het gemeentelijk beleid hebben we moties ingebracht en gesteund met drie concrete lijnen:

  • Ten aanzien van inflatie/energielasten gaat het CDA voor een gerichte ondersteuning van de meest kwetsbare groepen (motie Van 120 naar 130);
  • Voor de breedte mikken we op structurele maatregelen, in de zin van het stimuleren/faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen die kosten/lasten op structurele basis drukken (motie Duurzaamheidsoffensief);
  • We hebben oog voor de langere termijn, regeren is vooruitzien. Daarvoor pleiten wij voor een investeringsfonds (motie Investeringsfonds);

Er is veel werk te verzetten, maar er staat een goed team, de gemeentelijke financiën zijn goed op orde en met de gedegen meerjarenbegroting die we raadsbreed hebben aangenomen ligt er een goede basis voor het komende jaar.

Mijn volledige bijdrage kan mbv de onderstaande URL gedownload worden:
Bijdrage begroting 2023 – 2026 CDA.

Wim van de Koot
Fractievoorzitter

Ooit zullen we weer…

 

Ik was gisteren voor het eerst na lange tijd in ons centrum. De winkels waren tot voor kort dicht en er was dus geen reden om in het centrum te zijn. Gisteren was het de eerste dag dat de winkels weer open zouden zijn na een afspraken, maar helaas waren nog veel winkels gesloten. Met enige weemoed dacht ik terug aan ruim een jaar geleden.

Ooit was de woensdag, mede door de markt, een levendige dag voor het centrum. En nu op 3 maart 2021 heerste er stilte in ons centrum. Ooit zullen de winkels weer geheel open mogen zijn. Maar kunnen onze inwoners en recreanten onze winkels dan wel weer vinden!

Naast de vernieuwing van de pleinen, wordt ook het centrumgebied opnieuw bestraat. We hebben gevraagd of de werkzaamheden nu, tegelijkertijd met de corona-maatregelen, konden plaatsvinden. Volgens het college kon dat niet, maar ze kunnen wel uitgesteld worden naar het najaar van 2022.

Ooit zal het centrum helemaal opgeknapt en beschikbaar zijn voor winkelend publiek. Maar zijn er dan nog winkeliers? Niet ooit maar nu moeten er plannen komen om winkeliers in de benen te helpen, moeten plannen worden gemaakt om recreanten te trekken en moeten we ervoor zorgen dat het winkelend publiek weer enthousiast wordt voor het centrum. We hebben veel goede wil en enthousiasme nodig om de afgelopen periode en de komende periode het hoofd te bieden.

De gemeente is goed van start gegaan door mee te denken rond het uitstellen van de bestrating in het centrum. En misschien zal ik ooit niet meer wantrouwend zijn bij deze ‘goede wil’ van de gemeente. We hoorden overigens net dat de reconstructie van de pleinen 600.000,- euro meer gekost heeft dan begroot. Een mooie meevaller dus voor de college dat ze nu de overige werkzaamheden van het centrum een jaartje vooruit gaan schuiven.

Prettig hoe sommige zaken samenvallen, maar ik ben wel erg blij voor de winkeliers. Ooit zal de woensdag weer een levendige dag in ons centrum zijn…

Financiële zaken

Robert zit al jaren in de commissie Economie en Bedrijfsvoering en doet graag een boekje open over de financiële situatie in Putten.
Lees zijn betoog hier!