Geur van populisme rond Putten Zuid

Geur van populisme rond Putten Zuid

 

Op donderdag 1 juni heeft de Raad de de Geurvisie en de ontwerp Geurverordening vastgesteld. Dit was nodig omdat een jaar geleden de Raad een aanhoudingsbesluit heeft genomen. Dit houdt in dat agrarische bedrijven gedurende een beperkte periode niet mogen uitbreiden in afwachting van nieuw geurbeleid. Dit nieuwe beleid is nodig omdat de gemeente ten zuiden van de Van Geenstraat op termijn een woonwijk wil realiseren.

Omdat na een jaar of 5 (wanneer Rimpeler af is) de gemeente in dit gebied wil beginnen met het bouwen van huizen is de geurnorm verscherpt van 14 OU (normaal in agrarisch gebied) naar 7 OU. Dit voor het hele gebied van ongeveer 70 hectare. Voor een aantal agrarische bedrijven in dit gebied betekent dit minder groeimogelijkheden, ondanks dat ze nog steeds een in de door de Raad vastgesteld “landbouwontwikkelingsgebied” zitten dat speciaal is aangewezen voor groeiende landbouwbedrijven.

Het CDA was van mening dat het collegevoorstel van 7 OU  evenwichtig was op dit moment. Wanneer de woningen echt gebouwd worden, zijn we voor het invoeren van de “eindnorm” van 3 OU die geldt voor woonwijken. In aanloop naar die eindnorm willen we wel dat compenserende maatregelen genomen worden die rekening houden met de ontwikkeling van agrarische bedrijven, ook moet niet voor een onnodig groot gebied  ineens 3 OU gaan gelden. Er moeten in Putten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn en blijven voor boeren.

Wij Putten en de VVD waren het niet met het college en met het CDA eens. In hun bijdragen gaven ze weliswaar aan dat het een moeilijke materie was die nog niet helemaal doorgrond kon worden. Toch dienden ze een amendement in om gelijk 3 OU op te leggen voor de hele 70 hectare. De suggestie werd gewekt dat het daardoor minder zou gaan stinken. Dit argument is populistisch en klopt niet omdat bij welke norm dan ook de bedrijven geen enkel dier minder hoeven aan te houden. De strenge normen gelden alleen bij uitbreiding van bedrijven. En laten boeren die uitbreiden nu vaak net emissiearme stallen met luchtwassers bouwen die tot 85% minder stinken… Wil je echt minder geur in een gebied hebben dan zul je bedrijven moeten uitkopen. Het CDA wil slimme oplossingen waar goed over wordt nagedacht, daarom konden wij, evenals een meerderheid van de Raad, het amendement van Wij Putten en de VVD niet steunen.

 

Aart Evers

Raadslid CDA Putten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *