Een nieuw hoofdstuk in het sportbeleid

15 oktober kwam de commissie samenleving bijeen om te spreken over het sportbeleid in Putten. Onder het toeziend oog van een aantal sportclubs ging de discussie al gauw over het wel of niet subsidiëren van het onderhoud van de buitensportverenigingen. Er werd ook gesproken over de accommodaties van de binnensport en werd de Open Club geëvalueerd.

De stichting Binnensport was vertegenwoordigd bij monde van dhr. Ouwekerk. De stichting was positief over het huidige beleid, maar geeft aan dat er een nieuwe sporthal nodig is die aan alle (flexibele) eisen van nu voldoet. Zo kunnen de verenigingen makkelijker hun roosters rondmaken en komt elke vereniging aan bod. Een voorstel is dan om de Putter Eng te vervangen op een andere locatie. Dit voorstel kan voor alsnog op steun rekenen van een meerderheid en de wethouder werd verzocht dit verder te gaan uitzoeken en terug te komen bij de commisie met een overzicht van de kosten.

Minder positief waren de andere insprekers; de Puttense Sportfederatie, Rood-Wit en SDC. Allen spraken over hoe het stopzetten van de subsidie voor Groot Onderhoud hen de das om doet. Grote of kleine verenigingen zoeken naar een manier om extra geld te genereren, om te voorkomen de leden te moeten ontmoedigen door de contributie te verhogen. De reacties op het doel van de Open Club zijn positief; sportverenigingen zetten zich graag in voor de samenleving en zijn zeer bereid om het netwerk te gebruiken voor een breder doel. Echter lieten ze ook het tegengeluid horen. Veel van de activiteiten waar ze nu subsidie voor kunnen aanvragen deden ze al. Dat voelt voor de verenigingen toch wrang, gezien dit beleid het alternatief was van het collega om geld aan de sportclubs te vergeven.

De verdeling van de Open Club subsidie blijkt helemaal zoek. Er zijn ( kleine ) verenigingen die zoveel subsidie ontvangen, dat zij hun eigen leden geen contributie meer hoeven te vragen ten opzichte van grote verenigingen die de begroting niet meer rond krijgen. Dat kan niet de uitkomst zijn vindt de meerderheid van de commissie. De wethouder krijgt dan ook de opdracht om het beleid rondom deze te vergeven subsidies aan te passen zodat de verdeling eerlijker en meer in verhouding te laten komen.

Dan blijft de principiële discussie over; moet de gemeente verantwoordelijk zijn voor het financieren van het groot onderhouden van de buitensportverenigingen? Voor het CDA is dat standpunt duidelijk: JA! Natuurlijk is het goed als verenigingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf te financieren, maar het mag niet ten koste gaan van de veiligheid en de motivatie om te sporten. We houden het dossier scherp in de gaten en zullen er zeker nog wat over roepen voor het eind van het jaar.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *