In de commissie Samenleving is gesproken over het voorstel van het college om het gebruik van alcohol en drugs bij jongeren onder de 18 te minimaliseren. Gerike van Donkersgoed boog zich over dit onderwerp.

Wat opviel en ook positief is, is dat de focus op preventie ligt. Hierdoor kunnen de problemen achter gesloten deuren vroegtijdig worden aangepast. Voor deze groep heeft de gemeente weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen, dus deze aanpas is ons inziens de juiste. Wel maken we ons zorgen over de geluiden uit de samenleving. Weet de wethouder wel van de plekken waarop gedeald wordt? Toen Gerike de wethouder vroeg naar deze signalen, bleek dit niet bekend. Het college kiest ervoor om breed te surveilleren en niet direct op ‘probleemplaatsen’ extra in te zetten.
Jammer, wat ons betreft een gemiste kans.

We hebben wederom het rioolonderzoek genoemd. Het is al jaren de overtuiging van het CDA dat een rioolonderzoek zoveel extra informatie kan brengen en we dan veel gerichter kunnen gaan aanpakken. We vinden hier Gemeentebelangen aan onze zijde, maar het mocht niet baten. Het college houdt vast aan het eigen plan.

De Puttenaer schreef over de discussie. Het stuk is hier te lezen.

Woensdag 10 April kwam de Jeugdgemeenteraad bijeen.

Ook een jonge CDA-fractie was erbij. Reinie en Annemarie mochten als raadsleden de ‘nieuwe’ fractie begeleiden.
De gemeenteraadsleden werden ondersteund door assistenten, die hen hielpen bij het voorbereiden van hun bijdrage. Drie voorstellen werden in de raad behandeld, allen met als doel een herkenbare plek in Putten te creëren. De Fractie van het CDA ging actief aan de slag en had gelijk al veel aandachtspunten bij de 3 stukken. Wesley, Nick, Erik en Lynn hebben hun betoog in de raad duidelijk naar voren kunnen brengen en gingen het debat aan met de wethouders én de collega partijen.

Een verslag van de raad is hier te lezen! Bedankt voor de inzet fractieleden en we zien jullie graag over een paar jaar terug!