CDA Putten: bouwen voor Putten, niet voor de markt

CDA Putten is zaterdag 5 februari weer op pad geweest! Dit keer zijn er verschillende plekken bezocht waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd. Bovendien zijn we in gesprek gegaan met de heer J. Plomp, woonachtig in een nieuwbouwwijk. Reden voor deze bezoeken is gelegen in het feit dat de druk op de woningmarkt hoog is.

CDA Putten in gesprek met de heer J. Plomp

 

Wijk Halvinkhuizen

De huizenprijzen stijgen enorm, zeker ook in Putten. Jarenlang zijn er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Vooral starters komen hierdoor in de problemen. Starters kunnen vaak ook nog eens minder lenen, omdat zij bijvoorbeeld met een studieschuld zitten. Het is mooi om te zien dat het landelijke CDA nu het plan van plaatselijke afdelingen heeft opgepakt waarbij gemeenten garant moeten kunnen staan voor de studieschuld van starters bij de aankoop van hun eerste woning.

CDA Putten pleit ervoor dat we zo spoedig mogelijk aan de slag gaan met de wijk Halvinkhuizen. Daar moet ons inziens écht ingezet worden op voldoende betaalbare woningen. Omdenken kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontwikkelaars vragen wat zij kunnen realiseren voor 210.000 euro in plaats van te voren te bepalen welk type woning er moet komen en daarna over de prijs te spreken. Ook innovatie in de woningbouw kan een belangrijke rol spelen om de krapte te lijf te gaan, denk bijvoorbeeld aan tiny houses en knarrenhoven. Tot slot kunnen we goedkopere woningen realiseren door projecten met dure woningen mee te laten betalen aan projecten met goedkopere woningen.

Nieuwbouwplannen

In een nieuwbouwwijk is het belangrijk om bestaande groenstructuren te behouden. Volwassen groenstructuren zoals houtwallen zorgen voor een goed leefklimaat in een nieuwbouwwijk.

Nieuwbouwplannen vragen om een goed doordacht concept. Een wijk heeft ons inziens een gemeenschappelijk punt nodig dat de omgeving met elkaar bindt. Leven doe je immers met elkaar. Zo’n gemeenschappelijk punt moet niet achteraf worden ingepast. Zo werd in de wijk Rimpeler een basisschool op het allerlaatste moment er tussen gepropt waar er eigenlijk geen ruimte voor was. Met alle gevolgen van dien. Plannen waren niet goed uitgewerkt en omwonenden slecht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in hun omgeving. Ook de heer Plomp heeft dit ervaren. Zo stelt hij: “Bij nieuwbouwplannen moet gelijk een mogelijke school ingepland worden en dus niet achteraf omwonenden hiermee verrassen.”

Intelligent bouwen

CDA Putten vindt dat we niet moeten bouwen om het bouwen. Bouwen moet doordacht gebeuren met een gezonde mix aan verschillende woningen voor alle Puttenaren, dit bevordert ook weer de doorstroom. We moeten niet bouwen voor de markt; we moeten bouwen voor Putten!

 

Discussie aanpak drank en drugs

In de commissie Samenleving is gesproken over het voorstel van het college om het gebruik van alcohol en drugs bij jongeren onder de 18 te minimaliseren. Gerike van Donkersgoed boog zich over dit onderwerp.

Wat opviel en ook positief is, is dat de focus op preventie ligt. Hierdoor kunnen de problemen achter gesloten deuren vroegtijdig worden aangepast. Voor deze groep heeft de gemeente weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen, dus deze aanpas is ons inziens de juiste. Wel maken we ons zorgen over de geluiden uit de samenleving. Weet de wethouder wel van de plekken waarop gedeald wordt? Toen Gerike de wethouder vroeg naar deze signalen, bleek dit niet bekend. Het college kiest ervoor om breed te surveilleren en niet direct op ‘probleemplaatsen’ extra in te zetten.
Jammer, wat ons betreft een gemiste kans.

We hebben wederom het rioolonderzoek genoemd. Het is al jaren de overtuiging van het CDA dat een rioolonderzoek zoveel extra informatie kan brengen en we dan veel gerichter kunnen gaan aanpakken. We vinden hier Gemeentebelangen aan onze zijde, maar het mocht niet baten. Het college houdt vast aan het eigen plan.

De Puttenaer schreef over de discussie. Het stuk is hier te lezen.

Jeugdgemeenteraad 2019

Woensdag 10 April kwam de Jeugdgemeenteraad bijeen.

Ook een jonge CDA-fractie was erbij. Reinie en Annemarie mochten als raadsleden de ‘nieuwe’ fractie begeleiden.
De gemeenteraadsleden werden ondersteund door assistenten, die hen hielpen bij het voorbereiden van hun bijdrage. Drie voorstellen werden in de raad behandeld, allen met als doel een herkenbare plek in Putten te creëren. De Fractie van het CDA ging actief aan de slag en had gelijk al veel aandachtspunten bij de 3 stukken. Wesley, Nick, Erik en Lynn hebben hun betoog in de raad duidelijk naar voren kunnen brengen en gingen het debat aan met de wethouders én de collega partijen.

Een verslag van de raad is hier te lezen! Bedankt voor de inzet fractieleden en we zien jullie graag over een paar jaar terug!