Column Gertine Elsenaar

Druk

In het van Dale woordenboek heeft het woord druk (zijn) verschillende betekenissen:

1) moeilijke omstandigheid

2) veel werk hebbend of meebrengend

3) onrustig en beweeglijk

Natuurlijk zijn er nog veel meer betekenissen. Ik houd het nu bij deze.
Ik heb op het ogenblik te maken met alle bovenstaande betekenissen van druk zijn. Daar zijn een paar oorzaken voor te vinden:

1) in de peilingen heeft het landelijke CDA erg weinig zetels. Hiervan wordt ik onrustig. Ik wil wel van de daken schreeuwen dat we oog hebben voor onze hele samenleving. Dat we een goed verkiezingsprogramma hebben en goede mensen op de lijst, maar blijkbaar is dat niet meer voldoende.

2) Op mijn werk (dierenarts assistent bij de landbouwhuisdierenafdeling van AnimalCare) is het een moeilijke en drukke tijd met het blauwtongvirus die schapen en koeien besmet en waarbij vooral schapen het vaak niet overleven.

3) Er zijn veel projecten gaande op ruimtelijk gebied in onze gemeente. Hierdoor borrelt, bruist onze samenleving en soms sputtert ze tegen. Al deze nieuwe projecten leggen een druk op mensen omdat hun leefomgeving verandert.

Ik laat de punten 1 en 2 verder rusten. Aan deze punten kan ik persoonlijk weinig of niets veranderen. Als plaatselijke CDA’er doe ik mijn best om een goed voorbeeld te zijn en meer kan ik niet doen. Het blauwtongvirus zal pas stoppen als het kouder wordt en dat heb ik niet in mijn hand.

Voor het derde punt kan ik wel wat betekenen. Op het politieke vlak in Putten is het druk. Het college gaat voortvarend aan de slag en hierdoor moeten we over veel plannen een beslissing nemen. Plannen die de afgelopen tijd besproken zijn:

– Windpark Horst en Telgt

– Omgevingsvisie Putten 2040

– Zonnepark Cleenhorsterweg

Over deze grote zaken heeft u waarschijnlijk gelezen in de krant. Al deze grote projecten hebben weliswaar positieve, maar ook zeker negatieve kanten. Deze zijn uitgebreid in de kranten naar voren gekomen. Op de CDA-Putten website staat onze mening over deze projecten.

In de ban van deze grote projecten komen soms kleine plannen in de verdrukking en komen ze (zonder aandacht van de kranten) tot besluitvorming. Als raadslid is het mijn taak om elk plan goed te bestuderen en te beoordelen. Het is mijn verantwoordelijkheid om geen enkel plan zondermeer te laten passeren.

Een bestemmingsplan “Achter Kraakweg 14” is zo’n klein plan. Bijna niemand weet ervan maar voor enkele mensen veranderd hun woonomgeving. Een ontwikkelaar vraagt om, op de open plek tegenover aannemersbedrijf Top, vier huizen te mogen bouwen. Nieuwe huizen bouwen tussen bestaande huizen en een bedrijf met een drukke weg in de buurt is een lastige opgave. Wat ons betreft mogen deze huizen gebouwd worden maar het aannemersbedrijf mag daarbij niet beperkt worden in haar werkzaamheden. Bij een volgende inbreidingslocatie willen we dat er meer betaalbare huizen gebouwd worden, we hebben al genoeg dure huizen in Putten. De wethouder verzekerde ons dat het aannemersbedrijf geen last heeft van de woningen en dat hij de volgende keer meer zal letten op het soort woningen die er gebouwd gaan worden. Voor de toekomst is het dus belangrijk om ook dit soort kleine plannen te beoordelen.

Zo ervaar ik op heel verschillende manieren druk op zowel mijn werkzaamheden voor de gemeente als dat in mijn dagelijks leven. Het is niet erg, want gelukkig werk ik niet alleen en hulp is altijd dichtbij.

Gertine Elsenaar
raadslid en lid van de commissie Ruimte

Gemeenteraad 12 oktober

Op donderdag 12 oktober stonden de volgende onderwerpen op de agenda.

De aftrap was voor de Omgevingsvisie 2040. Een enorm document waar al veel over gesproken is en wat een grote verandering veroorzaakt binnen de ruimtelijke plannen van onze gemeente. Gertine deed het woord namens het CDA Putten en diende ook een amendement in. De omgevingsvisie knipt Putten in verschillende ‘wijken’. In deze wijken gelden verschillende regels, met name om meer maatwerk te kunnen toepassen. In een van die wijken – het agrarische buitengebied – willen we voorkomen dat teveel huizen en andere wooninitiatieven het betreffende gebied volproppen. We zijn dankbaar dat het meerendeel van de gemeenteraad dit met ons eens was en het amendement is aangenomen. 

Het volgende agendapunt van de avond was het zonnepark aan de Cleenhorsterweg. Een onderwerp waar al eerder in de gemeenteraad over is gesproken. In 2019 voor het eerst; toen kreeg de initiatiefnemer een positief signaal van de gemeenteraad. Ook het CDA gaf toen aan dat het plan verder uitgewerkt mocht worden. Echter, in 2022 kwam de initiatiefnemer terug bij de raad en was het originele plan dusdanig uitgekleed dat de toenmalige gemeenteraad besloot om geen akkoord te geven voor verdere ontwikkeling. Vandaag bespreken we opnieuw het onderwerp, omdat het college heeft aangegeven geen verklaring van geen bedenkingen te geven, wat betekent dat het college het voorstel niet ziet zitten. Na een pittig debat tussen een aantal partijen is er opnieuw gestemd over het voorstel waar we als CDA wederom tegen deze versie van het zonnepark hebben gestemd. We wachten af wat de initiatiefnemer nu gaat doen, we blijven kritisch op zonnevelden maar indien er een nieuw voorstel komt zullen we dit opnieuw een kans geven en eerlijk bekijken.

Er volgde ook nog een motie van de VVD over de compensatieregeling voor de ondernemers die last hebben van de renovatie van het kruispunt aan de Hoornsdam. Dit kruispunt is al eerder ontwikkelt, maar blijkt in de praktijk de verkeersstromen – zeker bij grote drukte in de spits – niet optimaal te werken. Na bespreking blijkt dat het verkeer naar verwachting een week omgeleid zal moeten worden. Als CDA zijn we het met de VVD eens dat we altijd kritisch moeten blijven op hoe lang wegen in de omgeving worden afgesloten bij dergelijke projecten, maar ons inziens is een week een aanvaardbare consequentie, en bovendien zijn er al veel meer straten en dus ook omwonenden en ondernemers die hiermee te maken hebben gehad. We hebben dus tegen de motie gestemd. 

Als laatste bespreken we een amendement van de SGP in het agendapunt ‘nota risicomanagement’. In de nota risicomanagement wordt aangegeven op welke risico’s de gemeente in kaart brengt en hoe hiermee om te gaan. Dit amendement betreft het bespreken van alle risico’s die een ‘rode vlag’ hebben gekregen – een risicoscore van 10 of hoger – via een rapportage met de gemeenteraad. Het amendement werd met algemene stem aanvaard, iedereen was voor.

Inmiddels was het middernacht en tijd om te gaan slapen!
De volgende gemeenteraad is 2 november, de begroting!