Het recept voor een inclusie samenleving!

 

Donderdag 30 januari was het CDA vertegenwoordigd bij het Symposium ‘Putten voor Iedereen’.
Deze middag werd georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de Participatieraad en Stichting Welzijn Putten. Sinds kort hebben we in Putten een Inclusiepanel, die met nieuw beleid in de hand het verschil gaat maken in onze samenleving.

Centraal stond de toegankelijkheid, in de breedste zin van het woord. Mensen met een beperking ervaren vaak letterlijke drempels: winkels niet binnen kunnen gaan, geen beschikbare (gehandicapten)parkeerplaats of straatwerk waar niet over gereden kan worden met bijvoorbeeld een rolstoel. Slechts een aantal voorbeelden van de uitdagingen die mensen met een beperking hebben, jong en oud.

 

 

 

Naast de moeilijkheden met tegels en drempels, moeten we als samenwerking veel verder denken. Staan we eigenlijk wel open om een ander te willen helpen? Het antwoord is in mijn mening; JA! Putten is een sociaal dorp en er zijn al vele initiatieven bekend die inclusie een warm hart toedragen en daar ook een concreet plan voor maken. Toch is er nog veel te winnen. Als we allemaal beseffen wat een positieve impact we kunnen maken door iemand met een beperking te helpen en te begeleiden bij wat ze nodig hebben.

Als we nu eens proberen om iets voor een ander te kunnen doen, zonder dat het voelt alsof je iets moet opofferen. Dan kunnen we pas echt spreken van acceptatie en inclusie. Als iedereen mee kan doen en we dat als gezamenlijk doel hebben. Putten voor Iedereen!

Een update over de Wallenbergstraat

Afgelopen donderdag, tijdens de raad van 9 januari, werden de woningbouwplannen aan de Wallenbergstraat besproken. Het voorstel was om hier 26 appartementen te bouwen. Dit plan is al eerder in de Inbreidingsnota aan de orde geweest, maar toen was er sprake van maar 10 (grondgebonden) woningen. Dit plan gaat dus uit van fors meer woningen. Hoe kijkt het CDA hier naar?

Het CDA heeft wat betreft inbreidingslocaties altijd een vaste lijn gehanteerd: het moet passen in de bestaande bebouwing, het moet stedebouwkundig acceptabel zijn, dus bijvoorbeeld geen doodlopende steegjes gaan maken waarin de bewoners op blinde muren of op schuttingen uit moeten kijken. We moeten zeker geen woningen willen ‘proppen’. Ook is het zeker niet de bedoeling om op elk stukje vrij liggend groen in het dorp vol te bouwen. Een groene omgeving zorgt voor woongenot en daarbij komt tegenwoordig nog iets bij: het is ook noodzakelijk voor klimaatadaptatie.

Op de locatie Wallenbergstraat was al jaren bestemd voor woningbouw, het was de aanwijslocatie voor een woonwagenkamp. Die komt niet op deze plek, dus is het logisch hier, in aansluiting met de bestaande bebouwing, woningen te bouwen. Hier komen twee keurige appartementenblokken die naadloos in de omgeving passen. Daarom was het makkelijk voor het CDA om dit voorstel te steunen, vooral omdat hier goedkope huurappartementen gebouwd worden, waar zo’n schreeuwend behoefte aan in. Een plek voor starters (dicht bij het station) of voor ouderen (dicht bij Norschoten), voor beide groepen zijn deze 26 woningen aantrekkelijk.

Maar laten we niet de vergissing maken te denken dat we de woningbouwaantallen binnen het dorp moeten halen. De echte klap moeten we maken in Putten-Zuid.