Verkeer in Steenenkamer

De door de CDA-fractie gestelde vragen over de verkeersafwikkeling in Steenenkamer tijdens de werkzaamheden aan de Waterweg en de Zuiderzeestraatweg zijn op 9 november 2021 door het college beantwoord. Lees de antwoorden hier terug.

Uit de beantwoording komt naar voren dat er voorafgaand geen overleg heeft plaatsgevonden met betrokkenen (bewoners en bedrijven) in het gebied over de omleidingsroutes. Dat beeld kwam reeds naar voren uit de media, maar is dus door het college bevestigd. Wel zijn betrokkenen geïnformeerd. Ondernemers is te kennen gegeven dat ze voor hun verstoorde bedrijfsvoeren maar een beroep moeten doen op een regeling voor nadeelcompensatie.

Burgerparticipatie blijft bij dit college een merkwaardig fenomeen. We hebben in de lopende raadsperiode voorbeelden gezien waarbij vele malen werd overlegd met aanwonenden (Stationsstraat en Calcariaweg / Garderenseweg). Daarbij kan de vraag worden gesteld hoe productief en constructief zulk overleg is en of er wel met de juiste/alle belanghebbenden wordt gesproken. In onderhavig geval slaat de wijzer totaal de andere kant op en wordt er slechts geïnformeerd. Wat het CDA betreft had dit beter gemoeten.

Voor wat betreft de (langdurige) afsluiting van de route naar de A28 wordt door het college vooral gewezen op de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en vermijden van schade aan wegen. De vraag is wel hoe intensief fietsverkeer zich – zeker in de winterperiode – richting Nulde begeeft. Ook is de route over de Steenenkamerseweg vele jaren de belangrijkste route richting A28 geweest. In die zin was er best wat de zeggen voor de suggestie die ook door ondernemers uit het gebied is gedaan, namelijk het instellen van éénrichting op Steenenkamerseweg en Arkemheenseweg, eventueel in combinatie met een verbod op vrachtverkeer.

Nieuw ten opzichte van de aanvankelijk verspreidde informatie is wel dat er voor langzaam verkeer en aanwonenden van de Hoornsdam/Strandboulevard is voorzien in een noodweg over particulier terrein. Voor wat betreft de duur van de afsluiting van het kruispunt Hoornsdam/Waterweg heeft het college toegezegd dat een verkeersbureau nog eens goed naar de (verkeers)situatie gaat kijken voor de tweede fase (vanaf februari 2022). Dat zijn dan nog twee positieve punten die uit de beantwoording naar voren komen.

Het CDA blijft de verdere ontwikkelingen volgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *