Groot onderhoud sportvelden in gevaar

Groot onderhoud sportvelden in gevaar

 

Groot onderhoud van Puttense sportvelden komt in gevaar nu het college van Putten voorsorteert op beleid wat nog niet door Raad is vastgesteld.

 

Tot en met 2016 kregen sportstichtingen subsidie voor groot onderhoud van sportvelden. In 2017 heeft het college dit eenzijdig stopgezet ondanks dat er getekende afspraken liggen die volgens de clubs nog steeds geldig zijn.

Dit terwijl het sportaccommodatieplan op zijn vroegst in juli in de Raad kan worden besproken en het groot onderhoud dan al klaar moet zijn.

 

Nu wil het college een (veel kleinere) subsidie koppelen aan maatschappelijke activiteiten. Hierdoor worden vrijwilligers van sportverenigingen nog meer belast en krijgen ze er minder subsidie voor terug. Een verkapte bezuiniging dus.

 

Inmiddels is al een vrijwilliger opgestapt. Moeten we vrijwilligers nog meer gaan belasten naast hun werk en zorgtaken of vinden het al heel fijn als ze actief willen zijn voor hun vereniging? Het CDA vindt het laatste en wil vrijwilligers blijven ondersteunen en niet extra gaan belasten. Je kunt ook teveel van vrijwilligers verwachten…

 

Het CDA heeft dit probleem door middel van een motie vreemd aan de orde van de dag in de raadsvergadering van 11 mei aangekaart. Deze werd helaas door geen enkele ander fractie gesteund. Het verzoek van GB om het dan in de commissie Samenleving te bespreken van 20 mei werd op 11 mei door de hele raad goedgekeurd. Maar toen GB met steun van het CDA het punt op 20 mei wilde agenderen, werd het door de andere partijen alsnog verworpen.

 

Als het gaat om groot onderhoud van sportvelden blijft de coalitie op haar handen zitten en doet net of men de noodkreten van de sportverenigingen niet hoort. Een opmerkelijk vorm van omgaan met het begrip “burgerparticipatie” vindt het CDA…

 

Aart Evers

Raadslid CDA Putten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *