Vragen over verkeer Steenenkamer

Voor het CDA is verkeer een van de belangrijkste aandachtspunten voor Putten. In Steenenkamer wordt er -eindelijk- hard aan de weg gewerkt. Dat juichen we natuurlijk toe, maar de plannen die het college nu heeft gemaakt voor de volgende fase zijn onwerkbaar voor aanwonenden.

Wim van de Koot besloot vragen te stellen over de gang van zaken om meer informatie te krijgen. We hopen hierop snel antwoord te krijgen en dan volgende stappen te kunnen zetten om hier een beter alternatief voor te krijgen. De vragen leest u hier

Vele wegen leiden naar…

Wat is de status van de verkeersplannen in Steenenkamer. Die vraag heeft de fractie van het CDA aan het college gesteld. Al in juni 2016 zijn de plannen door de gemeenteraad goedgekeurd om de wegen in Steenenkamer te verbeteren. In oktober 2019 kwam hier de goedkeuring van de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg/Waterweg bij.

Al eerder vroeg raadslid Wim van de Koot naar de voortgang van het project en of de gemeente alle percelen welke nodig waren al in haar bezit had. Toen dat niet het geval bleek, kon de gemeente niet anders dan samen met het CDA concluderen dat het project enorm vertraagd is. Vandaag is het inmiddels meer dan 4 jaar na goedkeuring en ondertussen is de overlast er nog steeds.

De Raad van State heeft 18 augustus jl. uitspraak gedaan over het beroep wat is aangetekend tegen de plannen uit 2019. De vaststelling hiervan is vernietigd, waarmee de gemeente weer terug naar de tekentafel gestuurd wordt. ‘Een slechte ontwikkeling voor de uiteindelijke verkeersveiligheid van Steenenkamer’, vindt Wim van de Koot. Hij vraagt zich af waarom de gemeente dit probleem niet in overleg met de betrokkenen kon oplossen. Heeft er wel voldoende overleg plaatsgevonden?

Ondertussen is de grote vraag of de gemeente nu alsnog zal schikken en het bestemmingsplan zal aanpassen. Tot die tijd moet de overlast tot een minimum beperkt worden stelt Van de Koot. ‘We hebben het college gevraagd om ons te informeren over de verschillende opties waar zij aan denken als het gaat om overlast beperkende maatregelen en of zij bereid zijn – gezien de recente ontwikkelingen – snel in te voeren.’

De CDA-fractie heeft om schriftelijke beantwoording gevraagd. Lees de vragen hier

Vragen verkeer Steenenkamer

Veel projecten en deadlines worden gehinderd door de Corona crisis, maar dat weerhoudt Wim van de Koot er niet van om het een update te vragen aan het college over de status in Steenenkamer.

Al jaren is het verkeer in en door Steenenkamer een probleem, en met het opknappen van het eerste deel van de Zuiderzeestraatweg ( fase 1a ) leek een goede stap te zijn gemaakt. Toch maakt het CDA zich zorgen over de volgende stappen. We horen maar niks, en dat terwijl de goedkeuring voor het krediet van fase 1b al dateert uit juli 2017. Het krediet van fase 2 is reeds geaccordeerd door de gemeenteraad in december 2018. Volgens Wim dus hoog tijd om eens te checken wat de status is. De vragen van Wim aan het college zijn hier te lezen.

Woord houden!

Woord houden: voor het CDA één van de politieke basisbeginselen. Wim van de Koot vond het dan ook onbegrijpelijk dat het college ondanks het tegenovergestelde besluit van de raad tóch de Steenenkamersweg afsloot. Het CDA vindt dat de wens van de burger centraal moet staan, en dat het collega hier volledig aan voorbij gaat door het advies van de raad te negeren.

Lees hier het artikel wat de Stentor plaatste over de discussie. Ook de Puttenaer plaatste een artikel. Dit leest u hier!

Dat kan beter, dat kan sneller!

 

Puttenaren kijken al maanden tegen wegen in Putten aan die niet of half af zijn, zoals de Garderenseweg en de Henslare. De Garderenseweg ligt nu al vanaf 2 oktober open en de tijd blijft tikken. Bewoners kunnen hun huis nauwelijks bereiken, en wat te denken van het tankstation? Wie gaat er bij deze ondernemer tanken als deze lastig te bereiken is, of zijn auto wassen als je daarvoor over een onverhard weggedeelte moet rijden? Wat voor (financiële) gevolgen heeft dat voor zo’n ondernemer? Bij de Henslare/Stationsstraat is ’t van hetzelfde laken een pak: De weg is nog voor de jaarwisseling door het oude college geopend. Inmiddels zijn we vier maanden verder en nog steeds is het werk niet af. De vertraging is te wijten aan de vorst zegt het college, alsof je daar geen rekening mee houdt als je zoiets in de winter plant. Gevolg is dat we nu over een Henslare rijden die niet klaar is want de deklaag asfalt ligt er niet op. Hierdoor rijden het verkeer de randen langs nieuwe rotonde nu al stuk. En dat moet weer gerepareerd worden. Extra vertraging. Extra kosten. Onze wens is dat het nieuwe college weegreconstructies beter voorbereidt en voortvarender aanpakt. Strakke planningen, harde afspraken met aannemers. En meer aandacht voor de belangen van aanwonende en ondernemers.

Het kan allemaal beter en sneller. Dat is onze wens. Dat is ons CDAlternatief.