Zijn sportverenigingen een uitvoeringsorgaan van de gemeente?!

Een discussie die de afgelopen raadsperiode plaatsvond is die over het subsidiebeleid. Waar ging die discussie over, en wat vindt het CDA?

Sport is belangrijk. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Door te sporten voel je je fitter, je doet leuke sociale contacten op en het is leuk om in competitieverband elkaars krachten te meten. Bovendien is het zo dat als je je lichamelijk fit voelt, dit een positieve uitwerking heeft op je geestelijke gezondheid. De Romeinse dichter Juvenalis wist al: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”: Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

Ook voor de gemeente is sport belangrijk. De gemeente Putten subsidieert daarom sportverenigingen. Tot op heden ging dat altijd op basis van ledensubsidie: hoe meer (jeugd)leden, hoe meer subsidie. Dat was logisch en volstrekt helder. Je telt het aantal leden maal het bedrag per lid. Iedereen wist waar hij aan toe was.

Maar hoe te denken over subsidie op grond van ‘maatschappelijke effecten’ waar het college over nadenkt? Daar is het CDA geen warm voorstander van. Sporten ten dienste van de gemeente: veel sportverenigingen die ik sprak waren hier niet blij mee. Hoezo afstappen van de oude manier terwijl dit prima werkt? Voor welk ‘probleem’ is dit een ‘oplossing’? Je kreeg in dit stelsel alleen geld als jouw sportvereniging bewezen gunstige maatschappelijke effecten oplevert. Dus moeten sportvrijwilligers als een ambtenaar plannen gaan schrijven hoe ze dat willen bereiken en moeten ze bewijzen hoeveel ouderen/statushouders/g-sporters ze aan het sporten hebben gekregen. Dat moeten ze vervolgens indienen bij de gemeente, waarna een ambtenaar dat vervolgens weer gaat controleren in dure ambtelijke uren… Alsof onze sportverenigingen een bevoogdende gemeente nodig hebben om hen aan te sporen goed te doen voor de medemens! SDC heeft bijvoorbeeld al jaren een team met nieuwe Nederlanders en helpt hun met de integratie. Zonder dat ze daar een cent voor kregen. Dat is toch prachtig, en dat doen ze al!

Wat we ons eens af moet vragen is dit: waarom zijn vrijwilligers eigenlijk vrijwilliger geworden? Niet om op kantoortjes plannen te schrijven. Nee, uit liefde voor hun sport! De korfballer is daar vrijwilliger geworden omdat hij van korfbal houdt, de zwemtrainer omdat hij van zwemmen houdt. Sportvrijwilligers willen vooral met hun sport bezig zijn. En dat is goed genoeg. Meer dan dat zelfs, daar moeten we trots op zijn. Sportverenigingen zijn geen uitvoeringsorgaan van de gemeente en dat moeten we zo houden

Het CDA in gesprek met Stichting Oktober ’44

Vanuit het CDA is er veel interesse in de organisaties die in Putten actief zijn en daar zijn er nogal wat van want Putten is een gezellig actief dorp met ook een rijk verleden. Een belangrijke stichting waar het CDA graag mee in gesprek wilde gaan is Stichting Oktober ’44 op 1 maart 2018 is er een gesprek geweest tussen een afgevaardigde groep van de stichting en het CDA.

Tijdens dit gesprek zijn er aantekeningen gemaakt en nu deze zo naast mij liggen valt het op dat er drie woorden uitspringen: vertrouwen, communicatie en samenwerking. Vanuit de Stichting werd duidelijk gecommuniceerd dat er op dit moment weinig vertrouwen is, en dat dit vertrouwen langzaam verdwenen is door het ontbreken aan contact en samenwerking.

Voor het CDA liggen hier kansen voor verbetering in samenwerking en communicatie. Het CDA vindt dat het rijke verleden van de gemeente Putten niet vergeten mag worden. Naast het feit dat het ons herinnerd aan hoe belangrijk vrede en vrijheid is heeft deze rijke verleden ook een economische waarde in de vorm van ‘herinneringstoerisme’.

Het CDA wil graag in de toekomst dat organisaties als Stichting Oktober ’44 binnen de gemeente een vast aanspreek punt krijgen. Dit willen we graag realiseren door een portefeuille bij één wethouder neer te leggen. Hiermee kan gecoördineerd worden dat verschillende organisaties samen werken en van elkaars activiteiten op de hoogte zijn, samen kunnen we namelijk meer.

Financiële zaken

Robert zit al jaren in de commissie Economie en Bedrijfsvoering en doet graag een boekje open over de financiële situatie in Putten.
Lees zijn betoog hier!