Groot onderhoud sportvelden in gevaar

Groot onderhoud sportvelden in gevaar

 

Groot onderhoud van Puttense sportvelden komt in gevaar nu het college van Putten voorsorteert op beleid wat nog niet door Raad is vastgesteld.

 

Tot en met 2016 kregen sportstichtingen subsidie voor groot onderhoud van sportvelden. In 2017 heeft het college dit eenzijdig stopgezet ondanks dat er getekende afspraken liggen die volgens de clubs nog steeds geldig zijn.

Dit terwijl het sportaccommodatieplan op zijn vroegst in juli in de Raad kan worden besproken en het groot onderhoud dan al klaar moet zijn.

 

Nu wil het college een (veel kleinere) subsidie koppelen aan maatschappelijke activiteiten. Hierdoor worden vrijwilligers van sportverenigingen nog meer belast en krijgen ze er minder subsidie voor terug. Een verkapte bezuiniging dus.

 

Inmiddels is al een vrijwilliger opgestapt. Moeten we vrijwilligers nog meer gaan belasten naast hun werk en zorgtaken of vinden het al heel fijn als ze actief willen zijn voor hun vereniging? Het CDA vindt het laatste en wil vrijwilligers blijven ondersteunen en niet extra gaan belasten. Je kunt ook teveel van vrijwilligers verwachten…

 

Het CDA heeft dit probleem door middel van een motie vreemd aan de orde van de dag in de raadsvergadering van 11 mei aangekaart. Deze werd helaas door geen enkele ander fractie gesteund. Het verzoek van GB om het dan in de commissie Samenleving te bespreken van 20 mei werd op 11 mei door de hele raad goedgekeurd. Maar toen GB met steun van het CDA het punt op 20 mei wilde agenderen, werd het door de andere partijen alsnog verworpen.

 

Als het gaat om groot onderhoud van sportvelden blijft de coalitie op haar handen zitten en doet net of men de noodkreten van de sportverenigingen niet hoort. Een opmerkelijk vorm van omgaan met het begrip “burgerparticipatie” vindt het CDA…

 

Aart Evers

Raadslid CDA Putten

CDA Putten vraagt om uw input!

CDA Putten vraagt om uw input!

De afgelopen vier jaar heeft CDA Putten regelmatig met verenigingen, bedrijven, belangengroepen, bedrijvenkring en welzijnsorganisaties om tafel gezeten. Met alle input en de standpunten van CDA leden is de programmacommissie volop bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma 2018/2022. Uiteraard willen wij zo veel mogelijk punten meenemen van de Puttense inwoners/bedrijven/verenigingen/etc dus heeft u nog aanvullende punten, laat het ons dan weten.
Reageren kan heel eenvoudig via de website en de Facebook pagina. Uiteraard mag een email of telefoontje ook of maak een afspraak met de fractie via het secretariaat. Reageer aub voor 1 juni zodat we met u in gesprek kunnen gaan en wellicht in onze verkiezingsprogramma mee kunnen nemen. Voor meer info kunt u altijd onze vernieuwde website bekijken: www.cdaputten.nl

CDA WIL KINDERTELEFOON IN PUTTEN BEHOUDEN

CDA WIL KINDERTELEFOON IN PUTTEN BEHOUDEN

Het CDA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de Kindertelefoon. De Kindertelefoon vreest in financiële problemen te komen nu het met 388 gemeenten moet onderhandelen over de betaling van haar diensten. In het verleden betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de organisaties namens alle gemeenten in een keer.

Voor het CDA PUTTEN staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen, altijd een luisterend oor moet zijn. Daarom heeft de CDA fractie aan het College gevraagd of het voor 1 juni 2017 een overeenkomst gaat sluiten met de Kindertelefoon.

Ook in de Tweede Kamer heeft het CDA aandacht gevraagd voor het voortbestaan van de Kindertelefoon. Het CDA wil voorkomen dat de Kindertelefoon in de toekomst niet meer toegankelijk is in alle gemeenten. De Kindertelefoon is belangrijk omdat het een luisterend oor biedt aan kinderen die nergens anders terecht kunnen met hun problemen.