Jeugdgemeenteraad 2019

Woensdag 10 April kwam de Jeugdgemeenteraad bijeen.

Ook een jonge CDA-fractie was erbij. Reinie en Annemarie mochten als raadsleden de ‘nieuwe’ fractie begeleiden.
De gemeenteraadsleden werden ondersteund door assistenten, die hen hielpen bij het voorbereiden van hun bijdrage. Drie voorstellen werden in de raad behandeld, allen met als doel een herkenbare plek in Putten te creëren. De Fractie van het CDA ging actief aan de slag en had gelijk al veel aandachtspunten bij de 3 stukken. Wesley, Nick, Erik en Lynn hebben hun betoog in de raad duidelijk naar voren kunnen brengen en gingen het debat aan met de wethouders én de collega partijen.

Een verslag van de raad is hier te lezen! Bedankt voor de inzet fractieleden en we zien jullie graag over een paar jaar terug!