CDA Putten fel tegen stikstof plannen kabinet

Bij CDA Putten is met verbijstering gereageerd op de door de minister aangekondigde stikstofplannen. Met onze collega’s in de Provinciale Staten zien we zeker de noodzaak van blijven innoveren en de zorg voor de natuur, maar de nu aangekondigde plannen gaan voor een totale kaalslag zorgen in het buitengebied. Dit is ook voor de Puttense leefbaarheid en de economie een zorgelijke situatie. Boeren horen bij Putten. Een groot deel van ons is opgegroeid op het platteland en we kunnen het niet laten gebeuren dat deze sector, die voor voedselzekerheid en het dorpskarakter zo belangrijk is, er zo van langs krijgt.

We merken dat de weerstand er niet alleen bij ons is, maar ook bij Statenleden van CDA Gelderland. De plannen mogen dan wel gemaakt zijn door de minister, de provincies moeten het gaan uitvoeren. Die plannen zullen voor juli 2023 ingeleverd moeten worden en goedkeuring krijgen om middelen uit het landelijke stikstoffonds te kunnen krijgen.

Deze plannen zijn niet acceptabel als het aan ons ligt. Afgelopen februari hebben we samen met Puttense agrariërs en kamerlid Derk Boswijk nog uitvoerig gesproken over toekomst voor de boer. Zij zijn verantwoordelijk voor ons voedsel en hebben recht op toekomstperspectief. Maar met deze plannen is er geen toekomstperspectief voor heel veel bedrijven. Daarnaast is het hoogst opmerkelijk en voor CDA Putten onacceptabel dat de plannen alleen de agrarische sector raken. Alle sectoren die stikstof uitstoten zouden een evenredige bijdrage moeten leveren aan de reductie daarvan. De provincie Gelderland is al drie jaar aan het werk met de Gelderse Maatregelen Stikstof. Dit betreft een pakket van maatregelen om de stikstof uitstoot van de agrarische sector met 40% en van overige sectoren met 25%te reduceren. Natuur, industrie, bouw, logistiek en agrarische sector zijn samen met gemeenten, waterschap en de provincie tot deze plannen gekomen. Deze worden nu al uitgevoerd en we zouden ook graag zien, dat de provincie deze voet verder kan.

De komende tijd gaan we dan ook graag in gesprek met de Puttense boeren, om hun geluid te kunnen laten horen.